WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики - Реферат

Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики - Реферат

дисциплінарної відповідальності, недотримання гарантій правового і соціального захисту тощо, визначити компетенцію кадрових служб органів внутрішніх справ, порядок формування кадрового резерву і т. ін.;
- прийняти Кодекс поведінки службовця органів внутрішніх справ як представника влади, де основну увагу приділити регулюванню відносин "громадянин - державний службовець органів внутрішніх справ";
- створити із спеціалістів експертні ради, робочі групи для розгляду проектів нормативних актів та інших документів, підготовлених на конкурсній основі;
- розробити кадрові паспорти посад.
У сфері кадрового, організаційно-інформаціпного забезпечення державної служби в органах внутрішніх справ намічено такі заходи:
- створення автоматизованого управління процесом професіональної адаптації;
- введення до переліку критеріїв оцінки роботи службовців органів внутрішніх справ стану дотримання конституційних прав громадян України;
- удосконалення механізму відповідальності особового складу органів внутрішніх справ за незаконні дії (або бездіяльність) при реалізації нормативно-правових актів;
- організація (або реорганізація там, де вони є) в органах внутрішніх справ юридичних служб по захисту прав державних службовців органів внутрішніх справ, наданню їм ефективної правової допомоги;
- створення в кадрових апаратах центрів по вивченню та оцінці професійно важливих якостей державних службовців, особливо керівників;
- створення системи моніторингу, спрямованого на роботу по розвитку кадрового потенціалу, формуванню резерву кадрів, плануванню кар'єри, проведенню періодичної атестації;
- організація систематичної, повномасштабної професійної підготовки управлінських кадрів на рівні начальників міськрайлінорганів та їхзаступників;
- створення системи відбору на керівні посади, при якій кожний новий рівень посадових осіб характеризувався б більш високою сукупністю професійних, інтелектуальних і моральних якостей, а престиж посади гармонійно поєднувався з авторитетом особистості;
- створення Асоціації працівників органів внутрішніх справ;
- створення Асоціації начальників органів внутрішніх справ (до складу цієї організації, яка може стати центром узагальнення безцінного досвіду управлінської діяльності, могли б входити ні тільки нинішні досвідчені начальники міськрайлінорганів і управлінь МВС в областях, а й ті, хто займав відповідні посади раніше);
- запровадження системи щорічної оцінки діяльності кожного державного службовця органів внутрішніх справ по виконанню фун-кціональних обов'язків;
- визначення переліку базових органів внутрішніх справ з метою проведення експериментів по відпрацюванню нових методик, технологій кадрової роботи;
- реорганізація Головного управління по роботі з особовим складом МВС України в Головне управління з питань державної служби МВС України, відповідна реорганізація підрозділів по роботі з особовим складом у місцевих органах внутрішніх справ;
- створення при міністрі внутрішніх справ незалежної комісії по конфліктам та іншим питанням державної служби;
- визначення науково обґрунтованих норм і нормативів службового навантаження І на цій основі - встановлення нормативів штатного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ;
- розробка професіограм, визначення потреби МВС у фахівцях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і спеціальностей і на цій основі - внесення відповідних змін у відомчу систему підготовки кадрів;
- створення в органах внутрішніх справ єдиної системи попередження корупції. Для цього доцільно було б визначити перелік посад, які потенційно найбільшою мірою можуть підлягати корупції, встановити за ними особливий контроль, створити відомчу контрольно-наглядову раду по боротьбі з корупцією.
У сфері наукового, навчально-методичного забезпечення впроваджено серію наукових досліджень і експериментальних опрацювань за такими проблемами стосовно стану і розвитку державної служби в органах внутрішніх справ: правове регулювання державної служби; правовий статус державного службовця органів внутрішніх справ (міжнародні стандарти і законодавство України); соціологія і психологія державного службовця; економіка державної служби; освіта, оцінка і професіональний розвиток управлінських кадрів; інформатизація І комп'ютеризація державної служби; методи боротьби з корупцією в державній службі; державна служба в органах внутрішніх справ і чинники підвищення її престижності і т.ін. Пере-глянуто тематику службової підготовки особового складу під кутом зору зазначених питань, а в навчальних закладах МВС - запропоновано ввести спеціальний курс (дисципліну) "Служба в органах внутрішніх справ".
Державна служба в органах внутрішніх справ не може бути ефе-ктивною без відповідного соціально-медико-психологічного забезпечення. Для цього, зокрема, необхідно: створення принципово нових соціально-психологічних служб, які б сприяли підвищенню ефективності діяльності (боєздатності) органів внутрішніх справ і внутрішніх військ; постійне проведення психодіагностичних процедур серед персоналу органів внутрішніх справ; опрацювання методик по адаптації особового складу в екстремальних умовах роботи; розробка механізмів підвищення престижності державної служби в органах внутрішніх справ тощо.
Необхідно створити програму міжнародного співробітництва з проблем розвитку інституту державної служби. У цій програмі було б доречно передбачити: залучення спеціалістів з-за кордону для проведення занять, обміну досвідом з питань державно-службових відносин; проведення зарубіжної експертизи стосовно окремих проектів нормативно-правових актів; створення банку даних про системи комплектування, навчання і підготовки співробітників поліції в різних країнах; вивчення причин та умов розповсюдження корупції в державній службі зарубіжних країн, досвіду боротьби з цим явищем; участь у міжнародних конференціях, семінарах з проблем кадрового забезпечення; розвиток прямих зв'язків навчальних закладів МВС України із зарубіжними партнерами в галузі підготовки кадрів.
Готових, універсальних рецептів вирішення зазначених проблем у всіх перелічених сферах забезпечення державної служби в органах внутрішніх справ не Існує і не може бути взагалі. Отже, творче вивчення вітчизняного досвіду (слід підкреслити - саме вивчення, а не поверхове "ознайомлення"), використання можливостей міжнародного

 
 

Цікаве

Загрузка...