WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики - Реферат

Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики - Реферат

питання про ре-формування системи виконання покарань та її підпорядкування. Новим проектом Концепції судово-правової реформи, що розробляється за дорученням Президента України, передбачається передача функцій виконання покарань до відома Міністерства юстиції. Не заперечуючи в цілому такому рішенню, якщо воно буде затверджено органами влади України, вважаємо, що втілюватися в життя воно має поступово, після глибокого і всебічного опрацювання всіх пов'язаних із цією проблемою питань.
Також потрібно звільнити МВС від функцій примусового лікування від алкоголізму і наркоманії, передавши їх Міністерству охорони здоров'я.
Пріоритетними напрямами кадрової роботи мають стати поступове доведення штатної чисельності органів внутрішніх справ до рівня наукового обґрунтування нормативів, якісне поліпшення систем відбору і підготовки кадрів, удосконалення нормативно-правової бази кадрової роботи, створення оптимальної системи науково-методичного й Інформаційного забезпечення кадрових процесів.
Закони України "Про міліцію", "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", затверджена Президентом України.
Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на1996-2000 pp., прийняті Кабінетом Міністрів "Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України", "Положення про Міністерство внутрішніх справ України", "Концепція реформування системи МВС України" дали змогу не тільки створити умови для реформування системи служби в органах внутрішніх справ, а Й заклали нові підвалини для підготовки фахівців майбутнього. Велике значення мало затвердження Кабінетом Міністрів України тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України.
На тепер виникає практична необхідність у розробці й прийнятті концепції розвитку служби в органах внутрішніх справ на найближче десятиліття, яка могла б відповідати сучасним вимогам, працювати на перспективу і послідовно вирішувати конкретні проблеми, пов'язані з формуванням і функціонуванням цієї служби.
Добротною основою у вирішенні цього завдання може слугувати Закон України "Про державну службу". Спираючись на нього, можна системно, цілісно визначити Інфраструктуру державної служби в органах внутрішніх справ, а виходячи з аналізу теоретичних та прикладних розробок вітчизняних спеціалістів в галузі управління персоналом і зарубіжного досвіду в сфері менеджменту, - визначити цілі, принципи і особливості цієї служби.
Серед принципів, які могли б закласти підвалини удосконалення державної служби, організації роботи з особовим складом органів внутрішніх справ, необхідно виділити такі:
- верховенство Конституції України, інших законів над рештою нормативно-правових актів, посадовими інструкціями при виконанні співробітниками органів внутрішніх справ своїх обов'язків та при забезпеченні їх прав;
- відповідальність співробітників органів внутрішніх справ за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;
- стабільність кадрового корпусу органів внутрішніх справ;
- гуманізм, тобто первинність людини, особистості, коли забезпечення інтелектуального, духовного, професійного розвитку працівників, захист та реалізація їх соціальних інтересів - це не тільки найважливіша мета кадрової політики, а й засіб вирішення кадрових завдань;
- солідарність. Зміст цього принципу може бути визначений як морально-етична, психологічна, організаційна та правова взаємоо-
Зумовленість розвитку індивіда і відомства, яка гарантує баланс їх інтересів та взаємної відповідальності;
- системність, яка передбачає врахування всього різноманіття чинників, що реально впливають на діяльність органів внутрішніх справ, процесії формування відповідних кадрів;
- правова захищеність. Цей принцип визначає поняття, межі, обсяги прав і відповідальності для всіх категорій співробітників,
необхідність створення ясних і відомих всім механізмів правового захисту співробітників, членів їх сімей;
- деполітизація, яка закріплює заборону на створення в органах внутрішніх справ структур політичних партій, а також релігійних об'єднань;
- рівноправність громадян при вступі на службу до органів вну-трішніх справ (законне і прилюдне визначення специфічних вимог до кандидатів);
- професіоналізм і компетентність, що встановлює можливості службового зростання лише на основі поєднання високих професійних, ділових і особистих якостей співробітника;
- відкритість ("прозорість") кадрової роботи. Цей підхід полягає у знанні співробітником загальних принципів роботи з персоналом, виборі гарантій по їх здійсненню, виключенні із роботи з особовим складом маніпулювання "людським чинником".
Таким чином, виходячи із змісту перелічених основних методологічних принципів, державну службу в органах внутрішніх справ можна розглядати в якості найважливішої ланки системи органів внутрішніх справ, що направляє і забезпечує поступовий розвиток службовця як особистості, професіонала і громадянина, гарантує баланс інтересів і взаємну відповідальність індивіда, відомства і суспільства.
На основі такого розуміння можна сформулювати основну мету державної служби в органах внутрішніх справ - забезпечення організаційно-правових, морально-психологічних та інших умов для формування високопрофесійного кадрового корпусу органів внутрішніх справ, здатного ефективно вирішувати правоохоронні завдання, які поставлені перед МВС суспільством і державою.
Сформульовані вище принципи і мета дають змогу намітити шляхи вирішення актуальних проблем державної служби в органах внутрішніх справ у таких сферах: нормативного забезпечення; кадрового, організаційно-інформаційного забезпечення; наукового, навчально-методичного забезпечення; соціальномедикопсихологічного забезпечення; міжнародного співробітництва.
У сфері нормативного забезпечення, на нашу думку, необхідно;
- прийняти закон про державну службу в органах внутрішніх справ. У ньому потребує закріплення поняття державної служби в органах внутрішніх справ, її межі і обсяг, визначити завдання, принципи державної служби, її рівні і стандарти, дати поняття посади, закріпити класифікацію посад, їх реєстр і кваліфікаційні вимоги у зв'язку із заміщенням, визначити правовий статус державного службовця органів внутрішніх справ, розширити судовий захист державних службовців з питань змісту характеристик, результатів атестування,

 
 

Цікаве

Загрузка...