WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приймання, реєстрація, облік та розгляд в підрозділах податкової міліції заяв, пові¬домлень та іншої інформації про злочини - Реферат

Приймання, реєстрація, облік та розгляд в підрозділах податкової міліції заяв, пові¬домлень та іншої інформації про злочини - Реферат


Реферат
На тему:
Приймання, реєстрація, облік та розгляд в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини
Заяви, повідомлення та інша інформація громадян, представників підприємств, установ, громадських та інших організацій, посадових осіб про злочин або підготовка до нього приймаються цілодобово черговими частинами підрозділів податкової міліції незалежно від місця вчинення злочину. Поза черговими частинами приймання інформації про злочини зобов'язані здійснювати всі особи начальницького складу підрозділів податкової міліції, які перебувають при виконанні службових обов'язків. Вони не мають права відмовити в її прийманні під приводом обслуговування іншої території, недостатності даних для вирішення питання про порушення кримінальної справи або з будь-яких інших причин.
Згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства України, заяви і повідомлення про злочини можуть бути як усними, так і письмовими. Усні заяви записуються до протоколу, в якому повинні бути вказані: місце і час прийняття заяви; посада, прізвище особи, яка прийняла заяву, та інші потрібні дані про неї; підпис заявника під роз'ясненням про те, що за свідомо неправдиву інформацію він несе кримінальну відповідальність за ст.177 КК України; зміст заяви, викладений від першої особи; відмітка про те, що протокол прочитаний заявником і все записано з його слів правильно, а також підписи заявника і посадової особи, яка прийняла заяву. Письмова заява повинна бути підписана особою, яка її подає. До порушення кримінальної справи слід впевнитися в особі заявника, попередити його про відповідальність за неправдиву інформацію відібрати у нього відповідну підписку.
Повідомлення підприємств, установ, організацій і службових осіб повинні бути викладені в письмовій формі.
У випадку явки з повинною з'ясовується особа того, хто з'явився, після чого складається протокол, в якому детально викладається зроблена заява (ст.96 КПК України). Протокол підписують особа, яка з'явилася з повинною, і посадова особа, яка його склала. Однак попереджати особу про відповідальність за неправдиві показання не слід.
За заявою або повідомленням про злочин у термін не більше як три доби, а у разі необхідності проведення додаткової перевірки - у термін не більше як 10 діб під дня надходження до підрозділу податкової міліції, повинно бути прийняте одне з таких рішень:
- про порушення кримінальної справи;
- про відмову в порушенні кримінальної справи;
- про направлення заяви або повідомлення за належністю. Подавати заяви та іншу інформацію про злочини та події на рівні
з громадянами України можуть також Іноземні громадяни і особи без громадянства.
Заявник має право:
- викладати заяву мовою, якою ведеться діловодство в підрозділі податкової міліції, або іншою мовою, якою він володіє;
- одержувати письмове повідомлення про рішення, прийняте за його заявою;
- оскаржувати ДІЇ працівників податкової міліції, які розглядали його заяву, керівникові податкової міліції або відповідному прокуророві.
Інформація про злочини, що надходить до податкової міліції, залежно від форми подання, порядку розгляду поділяється на дві групи: інформацію про злочини, що є приводом до порушення кримінальної справи (ст.94 КПК України); та іншу інформація про злочини.
До інформації, яка є приводом до порушення кримінальної справи, належать:
а) заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян, які оформлено згідно з вимогами ст.95 КПК. До цієї інформації належать також висновки документальних ревізій, повідомлення податкових інспекцій, контрольно-ревізійних, фінансових і митних органів, які містять відомості про порушення податкового законодавства з ознаками злочину;
б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину;
в) явка з повинною, що оформлена згідно зі ст.96 КПК;
г) повідомлення, опубліковані в пресі;
д) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.
Інша інформація про злочини - повідомлення, що надійшли з інших джерел і потребують проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак злочину або їх відсутності. До неї належить інформація громадян, представників громадськості та посадових осіб, що надійшла телефоном (телефаксом), телеграфом, по радіо і телебаченню.
Інформація про злочини, незалежно від місця і часу їх вчинення та повноти одержаних відомостей, приймається в Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України, управліннях податкової міліції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділах податкової міліції відповідної державної податкової інспекції в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкової міліції) цілодобово штатними черговими, їхніми помічниками або працівниками, призначеними на чергування у встанов-леному порядку. Прийняття, документування такої інформації та негайне реагування на неї є обов'язком усіх осіб начальницького складу податкової міліції. Вони не мають права відмовлятися від її приймання під приводом обслуговування Іншої території, недостатності даних для вирішення питання про порушення кримінальної справи або з будь-яких інших причин. Після її одержання вони негайно вживають заходів, передбачених законом і відповідними нормативними актами, якнайшвидше передають її будь-якими каналами зв'язку у найближчу чергову частину підрозділу податкової міліції, а потім діють відповідно до вказівок чергового.
При зверненні громадян до чергової частини, приймальні підрозділу податкової міліції, слідчого або іншого працівника податкової міліції з усною заявою про злочин складається протокол з дотриманням вимог КПК України. Посадова особа, яка отримала усну заяву, зобов'язана з'ясувати особу заявника, попередити його про відповідальність за неправдиву інформацію, про що відмічається в протоколі, який підписують заявник та посадова особа. У разі явки з повинною, згідно з вимогами КПК України, встановлюється особа того, хто з'явився, після чого складається протокол, у якому детально викладається зроблена заява. Протокол підписують особа, яка з'явилася з повинною, і посадова особа, яка склала протокол.
При поданні заяви чи повідомленні про злочин заявник може користуватися мовою, якою ведеться діловодство в підрозділі податкової міліції, або іншою мовою, якою він володіє.
Інформація про злочини реєструється в чергових частинах підрозділів податкової міліції черговими або їхніми помічниками відразу після її надходження, шо відображається в Книзі обліку інформації про злочини (КОЗП). Інформацію черговий реєструє самостійно, без узгодження з керівництвом підрозділу податкової міліції. КОЗП єдокументом суворої звітності і зберігається в черговій частині підрозділу податкової міліції. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою і зареєстрована в канцелярії (у секретаря) підрозділу податкової міліції. Усі реквізити КОЗП заповнюються черговим згідно з правилами, надрукованими на звороті її титульного аркуша. Запис про кожну інформацію повинен містити стислі І водночас повні дані про те, що і коли трапилось, хто, коли і в якій формі повідомив про злочин, які вказівки одержано щодо порядку розгляду, яких заходів вжито для її перевірки, хто брав участь у розгляді, яке рішення, коли і ким прийняте та інші відомості згідно з реквізитами КОЗП.
При реєстрації заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини, що

 
 

Цікаве

Загрузка...