WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності - Реферат

Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності - Реферат

оперативно-розшукових заходів залежить від правильного виконання оперативними підрозділами своїх прав та обов'язків1.
Для виконання завдань ОРД оперативним підрозділам надається право:
1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
2) проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Порядок проведенняоперативної закупівлі та контрольованого постачання визначається нормативними актами Міністерства внутрішніхсправ України, податкової міліції, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою України тазареєстрованими у Міністерстві юстиції України;
3) порушувати в установленому законом порядку питан-я про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;
4) витребувати, збирати і вивчати документи та дані, щохарактеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних упідготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів;
5) проводити операції по захопленню злочинців, припиненню злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;
6) відвідувати житлові та інші приміщення за згодою їхвласників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб,щодо яких провадиться перевірка;
7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числішляхом проникнення оперативного працівника у приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки;
8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з останнім, із збереженням в таємниці достовірнихданих щодо їх особистості.
Про необхідність такого проникнення виноситься постанова, яка затверджується начальником відповідного органу;
9) знімати інформацію з каналів зв'язку, застосовуватиінші технічні засоби отримання інформації;
10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення;
11) здійснювати візуальне спостереження в громадськихмісцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;
12) мати гласних і негласних штатних та позаштатнихпрацівників;
13) встановлювати конфіденційне співробітництво з громадянами на засадах добровільності;
14) отримувати від юридичних та фізичних осіб безоплат-або за винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та загрозу безпеці суспільства і держави; СЯ 15) використовувати за згодою адміністрації службові пяміщення, транспортні засоби таінше майно підприємств, станов, організацій, а так само за згодою осіб - житло , інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;
16) створювати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів;
17) створювати і застосовувати автоматизовані інформативні системи;
18) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальнізасоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами і в порядку, встановлених законами проміліцію, Службу безпеки, Державну прикордонну службуУкраїни, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб.
Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Про отримання такого дозволу суду або про відмову в ньому зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби. Застосування цих заходів проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. За результатами здійснення зазначених оперативно-розшукових заходів складається протокол з відповідними додатками, який підлягає використанню як джерело доказів у кримінально-МУ судочинстві.
Виключно з метою отримання розвідувальної інформації
Для забезпечення зовнішньої безпеки України, запобігання
припинення терористичних актів, розвідувально-підрив-
х посягань спеціальних служб іноземних держав та іно-Мних організацій зазначені заходи можуть здійснюватись в порядку, узгодженому з Генеральнимпрокурором Украї. ни та Головою Верховного Суду України.
Для виконання окремих доручень в ході проведення опе-ративно-розшукової діяльності можуть залучатись працівники інших підрозділів.
При виконанні завдань ОРД, пов'язаних з припиненням правопорушень у сфері податкового законодавства, указані вище права надаються виключно органам податкової міліції у межах їх компетенції.
Координацію дій щодо реалізації прав підрозділів, які проводять ОРД з метою боротьби з тероризмом, здійснює Служба безпеки України.
Крім зазначених прав, підрозділи, які здійснюють ОРД зобов'язані:
1) у межах своїх повноважень відповідно до законів, щостановлять правову основу ОРД, вживати необхідних опе-ративно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів, здійснювати профілактику правопорушень;
2) виконувати письмові доручення слідчого, вказівкипрокурора та ухвали суду і запити повноважних державнихорганів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів;
3) виконувати запити відповідних міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів іншихдержав на підставі договорів і угод;
4) інформувати відповідні державні органи про відомі їмфакти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства ідержави, а також про порушення законодавства, пов'язаніз службовою діяльністю посадових осіб;
5) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного розкриття злочинів тавикриття винних;
6) забезпечити із залученням інших підрозділів безпекупрацівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють ОРД; осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; членів їх сімей та близьких родичівцих служб; брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного за-v ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.
Зазначені підстави для проведення ОРД, а також права обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД остаточні і розширеному тлумаченню не підлягають.
Нагляд за виконанням законів органами, що проводять ОРД, здійснює Генеральний прокурор України, крім даних про організацію, тактику, методи і засоби здійснення ОРД, що до предмета прокурорського нагляду не входять.

 
 

Цікаве

Загрузка...