WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, система і види органів державної влади - Реферат

Поняття, система і види органів державної влади - Реферат


Реферат на тему:
Поняття, система і види органів державної влади
На підставі Конституції саме держава визначає систему державних органів. Тому орган держави - це певна державна інстанція, яка засновується державою, утворюється нею в установленому порядку і діє за її уповноваженням.
Державні органи України характеризуються певними основними рисами. Будь-який такий орган представляє Україну як державу як всередині країни, так і ззовні. Державний орган діє за дорученням держави, яка зако-нодавче визначає правовий статус кожного з цих органів.
Орган Української держави є відносно самостійною частиною єдиної системи державних органів України, яка будується за принципом розподілу влади. Він виступає від імені держави і водночас від свого власного Імені та посідає цілком певне місце в державному Державний орган утворюється у порядку, встановленому Конституцією і відповідними законами. Зокрема, Верховна Рада України і Президент України обираються шляхом загальних виборів, склад Кабінету Міністрів формується Президентом України.
Залежно від власного правового статусу кожний з державних органів здійснює притаманні йому завдання та функції держави. Так, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина є глава Української держави - Президент України. Кабінет Міністрів України реалізує виконавчу владу. Правосуддя в Україні здійс-нюється виключно судами.
У межах статусу державний орган виступає від імені держави та за її дорученням, є її офіційним представником.
Для здійснення власних завдань і функцій держава наділяє державні органи державно-владними повноваженнями, які закріплюються в окремому нормативному правовому акті і дають змогу здійснювати державну владу в трьох її формах: законодавчій, виконавчій та судовій. За допомогою цих повноважень визначаються конкретні права і обов'язки державних органів, у межах яких вони вправі реалізовувати надані їм права, приймати відповідні акти, які є обов'язковими до виконання підпорядкованими органами, службовими особами і громадянами, а також здійснювати контроль за їх виконанням.
При цьому треба враховувати, що державно-владні повноваження, якими наділяється орган держави, поглинають положення про те, що він діє від імені держави, оскільки зрозуміло, що орган держави не може здійснювати свої повноваження інакше, як тільки від імені Української держави.
Отже, владні повноваження передбачають:
- утворення державного органу у встановленому порядку;
- вид його державної діяльності;
- загальнообов'язкову силу його актів.
Владні повноваження притаманні також органам місцевого самоврядування, проте вони не мають державного характеру і не здійснюються від імені Української держави.
Державно-владні повноваження, що закріплюються у компетенції відповідних державних органів, визначаються на основі встановлених законом чи іншим правовим актом предметів відання, прав і обов'язків, які необхідні їм для виконання їхньої діяльності.
Компетенція цих органів визначається Конституцією України, законами України, нормативними указами Президента України, окремими постановами Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших цент-ральних органів виконавчої влади, а також відповідними нормативними актами місцевих державних адміністрацій.
Вона також передбачає чітке і вичерпне право та обов'язки даного органу держави.
Нарешті, за допомогою встановлення компетенції державного органу визначається його місце в системі органів держави.
Для кожного з державних органів законодавством передбачені підстави, види та міра юридичної відповідальності.
Ознакою державного органу є правові зв'язки, що об'єднують особистий склад органу держави в одне ціле. Вони виражають:
- службову супідрядність між працівниками;
- покладення відповідальності і обов'язок нести відповідальність;
- призначення керівників нижчестоячих державних органів керівниками вищестоячих органів.
Характерною рисою державних органів є те, що орган держави як відносно відокремлена частина однієї єдиної системи державних органів становить собою певним чином організований колектив громадян України (Кабінет Міністрів України), або одну особу, належну до громадянства України (Президент України, Генеральний прокурор України). Особливістю цих осіб є те, що вони мають статус державного службовця, визначеного Законом Про державну службу".
Матеріальну основу організації і діяльності державного органу складають кошти державного бюджету.
Решта ознак властива як державним органам, так і органам об'єднань громадян (політичним партіям та громадським організаціям).
Розмежувальною лінією тут є те, що діяльність державних органів, а звідси і їхні акти, стосуються всіх громадян України та іноземців, що перебувають на території України, а нормативні акти громадських об3єднань обов'язкові лише для членів таких об'єднань.
Ознакою державних органів є те, що кожний має притаманну лише йому внутрішню структуру.
Важливою рисою державного органу є територіальний масштаб, межі його діяльності.
Діяльність органу держави базується на застосуванні методів переконання та примусу.
Нарешті, відповідному видові державних органів притаманні власні форми організації, методи діяльності.
Кожний з державних органів має власне майно.
І насамкінець найголовніше - усі державні органи мають статус юридичної особи.
Узагальнивши основні риси, які характеризують сутність державного органу, можна дати загальне його поняття.
Державний орган України (громадянин або колектив громадян) - це відносно відокремлена частина єдиної системи органів державної влади, .побудованої за конституційним принципом розподілу влади, який ство-рюється у певному, визначеному законом, порядку і здійснює завдання та функції на підставі державно-владних повноважень, власної компетенції; його особовий склад об'єднується правовими зв'язками в одне ціле (якщо це не

 
 

Цікаве

Загрузка...