WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

Основні методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Основні методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
"Метод" як поняття - це прийом, спосіб дії, характер волевиявлення. Метод же управління - це спосіб впливу керуючого суб'єкта на поведінку об'єкта управління, яким може бути фізична особа (група осіб) або відповідні відносини.
Під методом адміністративної діяльності органів внутрішніх справ слід розуміти цілеспрямований спосіб поведінки, набір дій та засобів, які повторюються і ведуть до вирішення завдань по охороні громадського порядку та громадської безпеки.
Адміністративна діяльність міліції здійснюється методами переконання та примусу, які найпослідовніше відбиваються через механізм прав та обов'язків. Ці методи використовуються у всіх сферах, галузях, на всіх рівнях діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ.
Переконання становить комплекс виховних, роз'яснювальних та заохочувальних засобів, які здійснюються з метою підвищення організованості, дисципліни громадян, добровільного виконання ними законів. Саме переконання формує правосвідомість, внутрішню готовність до прийняття й виконання загальнообов'язкових правил.
В адміністративній діяльності органів внутрішніх справ переконання спрямоване на виховання у громадян внутрішньої потреби й стійкості звички правомірної поведінки, попередження антигромадських, протиправних вчинків, на позитивний вплив щодо правопорушника. Переконання передує примусові, який застосовується до громадян, не здатних скеровувати свою поведінку у відповідності з державною волею. Переконання також супроводжує заходи примусу, переплітається з ними, вирішує загальне завдання, що полягає у вихованні почуття обов'язку та відповідальності перед трудовим колективом, суспільством, державою.
Адміністративний примус - різновид державного примусу, який за своєю суттю є втручанням у сферу правових інтересів правопорушника, інших суб'єктів права, включає заходи припинення адміністративних правопорушень, адміністративного попередження та адміністративного стягнення.
Примусовий вплив може виявлятися у фізичному впливі, у чисто примусових діях або психічному впливі, тобто спонуканні до певних дій, бажаної поведінки.
Активно використовуються в діяльності органів внутрішніх справ адміністративний та економічний методи.
Адміністративний метод переважно пов'язаний з адміністративно-правовою формою діяльності, якою є правові акти управління, організаційно-розпорядчі заходи, засоби стимулювання і правового примусу, контроль тощо.
Цей метод дає однозначне вирішення відповідної управлінської ситуації, має обов'язкову силу для адресата й виключає альтернативу в обранні способів дії. Адміністративні акти - основний інструмент цього методу. Вони мають обов'язковий характер для виконавців, а їх невиконання тягне за собою юридичну відповідальність.
Адміністративному методу притаманні певні ознаки, передусім - це централізація, єдиноначальність, субординація, ієрархічність, імперативність тощо, які за певних умов та при відповідному ступені юридичного оформлення набувають значення самостійно діючих методів адміністративної діяльності міліції.
Економічний метод адміністративної діяльності органів внутрішніх справ не передбачає "адміністрування", проте, як такий, що використовується державним органом, набуває обов'язкового характеру. Наслідки невиконання виявляються у матеріальних збитках, упущеній вигоді, грошових компенсаціях і та. ін.
В адміністративній діяльності органів внутрішніх справ викори-стовуються також методи субординації та координації. Субординація - це службове підпорядкування молодшого за посадою старшому. Ці відносини вертикального типу спираються на правовий порядок і виявляються у правових актах управління або усних розпорядженнях керівників та відповідних діях підпорядкованих їм осіб.
Особливість методу - повний контроль керівником підрозділу дій підпорядкованих працівників. Методу субординації в діяльності органів внутрішніх справ здебільшого відповідає авторитарний стиль керівництва. Його прояви: жорстока підпорядкованість владі керівника, схильність до прийняття одноосібних рішень, які доводяться до підлеглих у вигляді чітких зрозумілих команд.
Субординація - це домінуючий метод в діяльності міліції. Його значення не слід применшувати, оскільки на багатьох ділянках органів внутрішніх справ субординаційні відносини мають забезпечити стабільність, ритмічність, ефективність праці.
В діяльності органів внутрішніх справ великого значення набуває метод координації, який відкриває можливість для взаємодії підрозділів, служб, делегування повноважень від керівника до виконавців і розвитку на цій основі саморегулювання, взаємоконтролю, взаємоінформації, взаємодопомоги.
При цьому методові характер дій керівника нагадує "диспетчерування", тобто коригування дій підлеглих. Особливо не прояв-ляється при проведенні операцій, рейдів, в яких задіяні працівники різних підрозділів і служб органів внутрішніх справ.
Застосування методу координації в адміністративній діяльності міліції здійснюється на підставі планування, прогнозування та моделювання можливої ситуації, чіткого розмежування функцій служб і підрозділів, їх керівників і підлеглих.
Порушення громадського порядку вимагають від працівників міліції вжиття необхідних заходів адміністративного примусу для попередження або припинення протиправних дій, покарання осіб, які вчиняють адміністративні проступки.
Аналіз законодавства, яке регламентує діяльність міліції у сфері охорони громадського порядку та

 
 

Цікаве

Загрузка...