WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України - Реферат

Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України - Реферат

законодавством.
Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації по забезпеченню пожежної безпеки об'єктів, що перевіряються, відображаються у приписі. При необхідності складається довідка з цих питань у двох примірниках, один з яких вручається керівникові об'єкта, другий - додається до припису.
Працівники держпожнагляду під час обстежень і перевірок повинні контролювати організацію експлуатації і технічний стан установок пожежної автоматики, вміння чергового і обслуговуючого персоналупрацювати з приймально-контрольними приладами сигналізації, знання порядку перевірки працездатності установок з місця оператора (диспетчера) і виклику пожежних підрозділів, інших оперативних служб та керівництва підприємства при надходженні сигналу про пожежу. У необхідних випадках для виявлення ефективності і працездатності систем, причин відмовлень у роботі установок органи держпожнагляду мають право призначити проведення експертизи із залученням відповідних фахівців.
За наслідками пожежно-технічних обстежень керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам надаються письмові приписи щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні відповідати вимогам нормативних актів. Державний інспектор у період пожежно-технічного обстеження зобов'язаний вживати заходи щодо усунення виявлених порушень. Протипожежні заходи щодо неусунених протягом обстеження порушеннях включаються до припису.
Припис має два розділи. У перший розділ включаються невиконані заходи щодо попереднього припису з вказівкою минулих строків їх виконання, а в другий - нові запропоновані заходи і терміни їх виконання. У припис окремим розділом можуть вноситись також обґрунтовані пропозиції, спрямовані на посилення пожежної безпеки об'єкта, які виходять з аналізу протипожежного стану, пожеж які виникли, змін та доповнень, внесених в нормативні акти після введення об'єкта в експлуатацію, а також при відсутності відповідних нормативних актів.
Припис складається не менше як у двох примірниках перший не пізніше 10 днів після закінчення обстеження вручається керівнику об'єкта для виконання, а другий залишається в органі ДПН для здійснення контролю. Припис ДПН підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Припис зберігається у наглядовій справі до повного його виконання, але не менше п'яти років.
Загальні приписи за наслідками пожежно-технічних обстежень дрібних об'єктів (кіоски, ларьки, палатки тощо) вручаються керівникам організацій і підприємств або власникам, котрим належать вказані об'єкти.
Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи ДПН у 10-денний термін з дня їх вручення.
Згідно з Положенням про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи, затвердженим
наказом МВС України від 26.10.1994 р № 580, пожежно-технічні об-стеження проводяться також у випадку отримання заяви про одержання дозволу на початок роботи новоствореного підприємства, експлуатації нових, реконструйованих виробничих, жилих та інших об'єктів, у разі впровадження нових технологій, передачі у виробництво нових зразків пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренди будь-яких приміщень, будівель та споруд.
Центральним органом ДПН та безпосередньо підпорядкованими йому відділами видаються дозволи на початок роботи об'єктів, які охороняються підрозділами ДПН, а також інших особливо важливих пожежонебезпечних об'єктів за рішенням Головного державного Інспектора України з пожежного нагляду або його заступників.
Контрольні перевірки виконання заходів, запропонованих приписами ДПН, проводяться, як правило, з урахуванням термінів їх виконання, але не менше одного разу на рік.
Під час контрольних перевірках встановлюється ступінь виконання заходів, запропонованих приписами ДПН. По всіх невиконаних заходах працівник ДПН повинен з'ясувати причини невиконання, вжити заходів або внести пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством. Щодо знову виявлених порушень вимог пожежної безпеки складається припис ДПН, який є доповненням до припису попереднього пожежно-технічного обстеження і діє паралельно.
У процесі контрольної перевірки державний інспектор зобов'язаний у приписах зробити відповідні позначки. При виконанні протипожежних заходів навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", а у разі невиконання вказуються заходи, які вжиті до винних осіб та запобіжні дії. Усі записи завіряються підписом особи, яка проводила перевірку, і вказується дата.
Крім контрольних перевірок, а у разі необхідності з урахуванням сезонності, особливостей об'єктів, обстановки з пожежами і з метою вибіркової перевірки стану пожежної безпеки окремих будинків, приміщень, утримання систем протипожежного захисту,, зв'язку тощо, проводяться також оперативні перевірки.
У містах та районах, де складається несприятлива обстановка з пожежами, практикується проведення комплексних перевірок проти-пожежного стану об'єктів та житлового сектора із залученням представників відомчих організацій, об'єднань підприємств, працівників відомчої, сільської пожежної охорони, членів добровільних пожежних дружин (команд) та протипожежних об'єднань громадян.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію" //Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...