WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України - Реферат

Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України
Порядок організації та здійснення діяльності органів Державного пожежного нагляду України регламентується низкою правових актів, серед яких слід відмітити Закон України "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 508 від 26. 07.1994 р, та Настановою щодо організації роботи органів Державного пожежного нагляду, затверджена наказом МВС України № 807 від 12.12.95 р.
Державний пожежний нагляд (ДПН) здійснюють Управління Дер-жавної пожежної охорони МВС України (центральний орган держпожнагляду), управління (відділи) Державної пожежної охорони ГУМВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС в областях і м. Севастополі (територіальні органи держпожнагляду), відділи, підпорядковані безпосередньо Управлінню Державної пожежної охорони МВС України, загони і частини ДПН (місцеві органи держпожнагляду). Державний пожежний нагляд очолює начальник Управління ДПН МВС України, який за посадою є Головним державним інспектором України з пожежного нагляду, а його заступники є заступниками Головного державного інспектора України з пожежного нагляду. Органи ДПН не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування та вирішують покладені на них завдання у взаємодії з іншими державними органами, протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян. До зобов'язань державних інспекторів з пожежного нагляду (надалі державні інспектори) входить знання законодавчих та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, пожежну небезпеку підконтрольних об'єктів, самостійно вирішувати питання на доручених ділянках роботи, проявляти ініціативу та наполегливість у виконанні службових обов'язків, бути ввічливими у взаєминах, чуйними до потреб громадян, чесними і принциповими у здійсненні заходів, спрямованих на попередження пожеж, суворо дотримуватись законності, підвищувати свій професійний рівень тощо.
Керівники ДПН здійснюють контроль за наглядово-профілактичною роботою підпорядкованих підрозділів, особисто здійснюють наглядові функції за закріпленими за ними особливо важливими об'єктами. Керівники органів внутрішніх справ забезпечують взаємодію служб ОВС у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних з пожежами. Для здійснення наглядових функцій за державними інспекторами, як правило, закріплюються об'єкти у конкретних територіальних зонах, а для стеження за обстановкою, підготовки узагальнених матеріалів і пропозицій відомчі організації, об'єднання підприємств, а також дільниці роботи (розслі-дування, облік та аналіз пожеж, адміністративно-правова, нормативно-технічна робота; протипожежна пропаганда, робота з відомчими організаціями, розробка упереджуючих заходів щодо конкретних причин пожеж, контроль за виконанням законодавчих та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, робота з громадськістю тощо). Працівники органів ДПИ, закріплені за об'єктами тієї чи іншої галузі, зобов'язані знати пожежну небезпеку підконтрольних об'єктів, аналізувати пожежі та розробляти заходи по їх попередженню, підтримувати ділові зв'язки з відповідними відомчими організаціями, впроваджувати кращі форми і методи профілактики пожеж. На кожне підприємство, установу, організацію (включаючи орендарів та підприємців) ведеться окрема наглядова справа, в якій зберігаються документи і переписка з питань пожежної безпеки (коротка пожежно-технічна характеристика об'єкта, приписи, матеріали про накладення штрафів на підприємство, застосування запобіжних заходів і т. Ін.).
Пожежно-технічні обстеження об'єктів проводяться з метою здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативними актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями інструкціями тощо). До проведення пожежно-технічних обстежень можуть залучатись начальницький склад відомчої, сільської пожежної охорони, члени пожежнотехтнічних комісій, а також начальники добровільних пожежних дружин (команд) та інші фахівці. Пожежно-технічні обстеження об'єктів проводяться за участю керівників (власників) підприємств, установ, організацій або виділених ними представників, які повинні бути завчасно повідомлені про дату його проведення. При пожежно-технічному обстеженні огляду підлягають територія об'єкта, будинки, споруди та установки, в тому числі, ті, що знахо-дяться у стадії будівництва і реконструкції, стан під'їзних шляхів, забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність автоматичних установок пожежогасіння і пожежної (охоронно-пожежної) сигналізації, засобів зв'язку, стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання тощо. Під час пожежно-технічних обстежень перевіряється діяльність адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта: наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з цих питань, виділення асигнувань на протипожежні заходи, придбання протипожежного обладнання, включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани та дотримування правил проведення вогневих робіт, організація роботи пожежно-технічної комісії, боєздатність відомчої пожежної оборони і добровільної пожежної дружини (команди) та якість профілактичної роботи, що ними проводиться; порядок організації і якість проведення протипожежного інструктажу та занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями; знання робітниками об'єкта (вибірково) нормативних актів з питань пожежної безпеки, обов'язків на випадок виникнення пожежі; організація навчання і перевірки знань з пожежної безпеки посадових осіб згідно з вимогами Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані 'проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації, затвердженого наказом МВС України № 628 від 17.11. 1994 p.; наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об'єкта; виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил та інших нормативних актів, які розповсюджуються на даний об'єкт; наявність виданих у встановленому порядку сертифікатів на машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, продукцію, в стандартах на які є вимоги пожежної безпеки, а також ліцензій, якщо їх одержання передбачено чинним

 
 

Цікаве

Загрузка...