WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація обліку та контролю за об'єктами дозвільної системи - Реферат

Організація обліку та контролю за об'єктами дозвільної системи - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Організація обліку та контролю за об'єктами дозвільної системи
З метою забезпечення виконання завдань, що покладаються на органи внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи, організації контролю за дотриманням її правил ведеться облік всіх об'єктів, на які вона поширюється, а також власників окремих предметів. Облік об'єктів, предметів і матеріалів, а також підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система, здійснюється в спеціальній книзі. На кожен об'єкт дозвільної системи заводиться облікова справа, яка постійно зберігається у працівників дозвільної системи тих органів внутрішніх справ, якими видано відповідні дозволи.
Облікова справа складається з двох розділів, в першому з яких зосереджуються матеріали, які були підставою для видачі дозволу (ліцензії), а в другому - інші документи {акти перевірок, дані про осіб, які виконують роботу, пов'язану з виготовленням, ремонтом, зберіганням, придбанням, обліком, охороною, перевезенням та використанням підконтрольних предметів і матеріалів тощо).
Окремо ведеться облік громадян-власників вогнепальної, холодної, пневматичної та газової зброї в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї і в книзі обліку власників газових пістолетів, револьверів. На кожну особу, що володіє зброєю, заводиться особова справа тим органом внутрішніх справ, який видав дозвіл на її придбання і зберігання (носіння). В особовій справі зберігаються всі документи, що стали підставою для видачі відповідного дозволу, а також матеріали перевірки власника.
В чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ працівником, який здійснює дозвільну систему, ведуться картотеки власників мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також газових пістолетів і револьверів. Ці картотеки використовуються для перевірки осіб, затриманих за різні правопорушення, підозрюваних у вчиненні злочинів, а також для інформування нарядів міліції під час виїздів на затримання, для вирішення різних конфліктів тощо.
На кожен орган внутрішніх справ, який здійснює дозвільну систему, управліннями (відділами) адміністративної служби міліції управлінь (головних управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях і містах, управліннями внутрішніх справ на транспорті і відділом спеціальної міліції ведуться контрольно-наглядові справи. В цих справах містяться відомості про працівників, які здійснюють дозвільну систему, списки її об'єктів із зазначенням їх відомчої приналежності, звітні дані, доповідні записки про результати роботи органу в цій сфері, матеріали перевірок, копії інформацій, подань про виявлені недоліки та відповіді на них.
Контроль за виконанням правил дозвільної системи органи внутрішніх справ здійснюють шляхом початкової перевірки об'єктів перед видачею відповідних дозволів, систематичного обстеження таких об'єктів, попередньої перевірки осіб, з якими укладаються трудові договори для роботи на них, а також провадження профілактичних заходів для попередження і припинення порушень правил дозвільної системи. Контрольна діяльність органів внутрішніх справ включає як гласні, так і негласні заходи1.
Початкова перевірка перед видачею дозволу здійснюється з метою виявлення відповідності всіх умов, за яких його може бути видано, чинному законодавству. Початкова перевірка складів, сховищ та інших об'єктів дозвільної системи здійснюється комісією, до складу якої входять, залежно від виду об'єкта, представники зацікавлених організацій, органів внутрішніх справ (міліції, пожежного нагляду), санітарного, архітектурного нагляду і т. ін. За результатами роботи комісія складає акт, в якому робить висновок про наявність або відсутність відповідних умов для відкриття об'єкта. Такий акт є однією з підстав для видачі дозволу.
Перед видачею дозволів на придбання, зберігання (носіння) вогнепальної, пневматичної, холодної чи газової зброї громадянином перевіряються відомості, що характеризують особу останнього. Дозволи не можуть бути видані, якщо громадянин за станом здоров'я не може володіти зброєю; є відомості про систематичне порушення ним громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря; йому пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину або цю особу засуджено до позбавлення волі, виправних робіт чи умовно з іспитовим терміном; у неї є непогашена або незнята судимість за тяжкий злочин або злочин, скоєний із застосуванням зброї; щодо такої особи відстрочено виконання вироку суду; є інші обставини, що можуть призвести до використання зброї із злочинною метою.
Початкова перевірка дозволяє попередити різні небезпечні ситуації, шкідливі наслідки, які можуть виникнути внаслідок неналежного функціонування об'єктів дозвільної системи, а також вчинення злочинів та інших правопорушень з використанням зброї, вибухових матеріалів та інших предметів і речовин, на які поширюється ця система.
Обстеження об'єктів дозвільної системи здійснюється інспекторами дозвільної системи і дільничними інспекторами міліції щоквартально, а об'єктів, на яких зберігається велика кількість бойової, спортивної чи навчальної вогнепальної зброї (20 і більше одиниць), а також базових складів вибухових матеріалів - щомісячно. В перевірці об'єктів не менше одного разу на рік повинні брати особисту участь керівники органів внутрішніх справ. Не менше одного разу на рік ' інспектори дозвільної системи повинні обстежувати об'єкти (залежно від їх виду) разом з представниками інших організацій - підрозділів охорони об'єктів, органів Держкомітету України по нагляду за охороною праці, Мінприроди, відповідних комітетів товариств сприяння обороні України, військових комісаріатів, органів освіти.
Незалежно від строку раніше проведених обстежень об'єкт дозвільної системи у кожному випадку перевіряється при оформленні на новий строк дозволу (ліцензії) та при переоформленні його у зв'язку із зміною місця зберігання чи використання відповідних предметів та речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл. , На підприємствах, в установах, організаціях і господарських товариствах, де виготовляються, ремонтуються та використовуються предмети і матеріали, на які поширюється дозвільна система, під час обстежень обов'язково перевіряються наявність відповідних дозволів, паспортів, згоди на укладання трудових договорів з працівниками, дотримання перепусткового режиму, облік підконтрольних предметів та матеріалів, порядок їх видачі та приймання, правильність ведення службової документації, придатність приміщень, де зберігаються зазаначені предмети, стан технічного устаткування, охорони об'єктів, обладнання та технічний стан транспорту, який здійснює перевезення небезпечних вантажів, а також організація відомчого контролю за збереженням предметів та матеріалів, на які поширюється дозвільна система.
В разі виявлення під часобстеження порушень відповідних правил складається акт, в якому детально описується сутність недоліків, зазначається строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної системи, а другий після доповіді керівництву відповідного органу внутрішніх справ підшивається до облікової справи на об'єкт. Якщо порушень не виявлено, то складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ довільної форми, який також поміщається до особової справи.
У громадян-власників вогнепальної, пневматичної, холодної чи газової зброї перевіряється виконання правил зберігання зазначених предметів. Вогнепальна зброя повинна зберігатися в місцях постійного проживання власника в міцних, з надійними замками дерев'яних шафах або металевих скринях, спеціально виготовлених для зберігання зброї, в розібраному, розрядженому стані, зі спущеними курками, окремо від боєприпасів. В таких же умовах зберігається пневматична та газова зброя. Якщо громадянин має у власності три і більше одиниць вогнепальної зброї, то приміщення або сейф (шафа) для її зберігання повинно бути обладнано охоронною сигналізацією. При цьому

 
 

Цікаве

Загрузка...