WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація діяльності міліції по охороні та утриманню затриманих та взятих під варту осіб - Реферат

Організація діяльності міліції по охороні та утриманню затриманих та взятих під варту осіб - Реферат


Реферат
На тему:
Організація діяльності міліції по охороні та утриманню затриманих та взятих під варту осіб
Організація охорони, конвоювання затриманих взятих під варту осіб
Діяльність міліції з питань охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб регламентується Положенням про службу міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, затвердженим наказом МВС України № 548 дек від 14. 08.1995 р.
Охорона затриманих осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, і взятих під варту осіб полягає у забезпеченні їх надійної ізоляції і постійного нагляду за ними з метою виключення можливості ухилитися від слідства й суду, перешкодити встановленню істини в кримінальній справі або займатися злочинною діяльністю, а також забезпечити виконання вироку суду.
Конвоювання полягає в охороні затриманих і взятих під варту осіб при доставленні (супроводі) їх до місця призначення.
Охорона й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб здій-снюється нарядами міліції. Для виконання цих обов'язків у порядку, встановленому МВС України, формуються підрозділи міліції або виділяються спеціальні наряди з найбільш підготовлених працівників МІЛІЦІЇ.
Основними завданнями цих підрозділів та нарядів є:
- охорона затриманих і взятих під варту осіб при перебуванні їх у камерах ізоляторів органів внутрішніх справ тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб (ІТТ);
- конвоювання з ІТТ і слідчих ізоляторів для проведення слідчих дій у лікувальні заклади органів охорони здоров'я, санпропускники (лазні) загального користування й назад; з органів МВС України у міжрайонні або загальноміські ІТТ;
- охорона затриманих і ув'язнених при проведенні слідчих дій, охорона їх у медичних закладах органів охорони здоров'я;
- конвоювання з ІТТ і слідчих ізоляторів у районні, міські, окружні суди, на їх виїзні засідання й назад, охорона взятих під варту підчас засідання й назад, охорона взятих під варту під час засідання цих судів;
- конвоювання взятих під варту з ІТТ у слідчі ізолятори й назад, на обмінні пункти на планових маршрутах конвоювання й назад.
Діяльність міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб ґрунтується на суворому дотриманні законності. Органи МВС України, підрозділи міліції і спеціально призначені наряди виконують зазначені обов'язки, спираючись на принципи неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнародних норм і стандартів поводження з ув'язненими та затриманими, законів України "Про міліцію", "Про попереднє ув'язнення" та інших законодавчих актів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, МВС України та Положення про службу міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб.
Обов'язки нарядів з охорони затриманих і взятих під варту осіб
Для охорони затриманих і взятих під варту осіб призначається чер-говий по ІТТ, його помічники, міліціонери, які виконують обов'язки охорони на постах або під час виведення утримуваних осіб з камер. Склад наряду визначається начальником органу МВС України.
Черговий (помічники чергового) здійснює оперативне керівництво нарядом охорони затриманих та взятих під варту осіб і підпорядковується начальникові ІТТ, його заступнику, начальникові органу МВС України, його заступникам. Він несе відповідальність за забезпечення встановленого порядку перебування осіб в ІТТ та виконання нарядом своїх обов'язків.
Працівник, який приймає чергування по ІТТ, перевіряє наявність і правильність оформлення матеріалів, згідно з якими затримані і взяті під варту особи перебувають в ІТТ, приймає під розписку в журналі прийому-здачі чергування по ІТТ ключі від камер, наручники, інші технічні засоби, службову документацію і бланки, а також вилучені у поміщених до ІТТ осіб заборонені для зберігання в камерах речі, предмети й цінності.
Разом з черговим, що змінюється, під контролем відповідального чергового по міськрайліноргану детально оглядає камери та інші приміщення ІТТ, а також його будівлю із зовнішнього боку, під час обходу камер перевіряє наявність затриманих і взятих під варту осіб за кількістю і за наявними на них документами, проводить їх опитування й обшук.
Про прийняття (здавання) чергування, виявлені при цьому недоліки й вжиті заходи щодо їх усунення черговий, що заступає на службу, І той, що змінюється, доповідають письмовим рапортом начальникові ІТТ (органу МВС України).
Інші конкретні обов'язки чергового та постових викладені в Положенні.
§3.
Забезпечення режиму перебування затриманих і взятих під варту осіб
Основними вимогами режиму тримання затриманих і взятих під варту осіб є їх ізоляція і постійний нагляд за ними, роздільне розміщення цих осіб у камерах та забезпечення належними санітарно-побутовими умовами.
Встановлений режим тримання затриманих і взятих під варту осіб забезпечується безперервним наглядом за цими особами, забороною їх безконвойного пересування, системою перевірок, особистого обшуку й огляду речей, додержанням установлених Правил внутрішнього розпорядку в ІТТ і пропускного режиму, перебування затриманих і заарештованих у спеціально обладнаних і надійно ізольованих камерах.
Для осіб, які порушують вимоги режиму, застосовуються передбачені законом заходи впливу.
Виведення затриманих і взятих під варту осіб з камер проводиться:
- у кабінети для проведення слідчих дій;
- у кімнати для побачення;
- у двір для прогулянок;
- на санітарну обробку в санпропускник ІТТ;
- до медичного працівника;
- у туалет (при відсутності в камерах санвузлів).
Підставою для виведення затриманої або взятої під варту особи з камери в кабінет для проведення слідчих дій є письмова вимога прокурора, слідчого, особи, що проводить дізнання, або захисника, підписана одним з керівників міськрайоргану або відповідальним черговим.
Виведення утримуваних в ІТТ з камер на вимогу всіх інших посадових осіб може проводитися за письмовим дозволом слідчого, прокурора або особи, у провадженні якої знаходиться справа.
Відповідно до чинного законодавства затримані та взяті під варту особи підлягають обшуку, їх речі - огляду. Оформлення результатів обшуку й огляду провадиться за правилами, встановленими Інструкцією про роботу Ізоляторів органів внутрішніх справ для тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб.
Обшук може бути повним і неповним. Повний обшук провадиться в присутності понятих в ізольованому приміщенні і включає в себе особистий обшук затриманих і взятих під варту осіб, огляд їх речей, якому вони підлягають у разі прибуття в ІТТ, конвоювання за його межі і після повернення, у випадках поміщення в окрему камеру, при звільненні з ІТТ, під час приймання-здавання чергування, а також за вказівкою чергового, начальника ІТТ (органу МВС) або перевіряючого.
Під час обшуку вилучаються зброя, ножі, бритви, браслети, персні, годинники, ордени, медалі таінші металеві предмети й цінності; скляний посуд, спиртні напої, гральні карти, поясні ремені, підтяжки, гумові підв'язки, краватки, шнурки, шарфи, рушники довжиною понад 50 см; наркотичні, лікарські засоби й предмети медичного призначення, не дозволені медичним працівником для вживання й зберігання в камерах; перець, сіль і продукти харчування понад встановленої норми; гроші, облігації, ощадні книжки, акредитиви та інші цінні папери; документи й записи, не дозволені для зберігання в камерах.
Неповний обшук затриманих і ув'язнених осіб здійснюється у випадках виклику їх до прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, медичного працівника, до і після побачення Із захисником, родичами, до і після виведення в санпропускник, на прогулянку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...