WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України - Реферат

Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України - Реферат

самобутності громадян усіх національностей, що складають Український народ;
налагодження рівноправних і взаємовигідних відносин з усіма державами, інтегрування в європейську та світову спільноту.
Загрози національній безпеці України - це сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особи, суспільства й держави (завдають шкоди, знищують, змінюють тощо).
Реальні і потенційні загрози об'єктам НБ України з боку внутрішніх та зовнішніх джерел небезпеки визначають зміст діяльності щодо гарантування як внутрішньої, так і зовнішньої безпеки.
Залежно від загроз НБ України їх можна класифікувати щодо важливості сфер життєдіяльності, зокрема:
у політичній сфері:
посягання на конституційний лад і державний суверенітет України;
втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;
наявність сепаратистських тенденцій в окремих регіонах та у певних політичних сил в Україні;
масові порушення прав громадян в Україні та за її межами;
загострення міжетнічних і міжконфесійних відносин;
порушення принципу поділу влади;
невиконання чи неналежне виконання законних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;
відсутність ефективних механізмів забезпечення законності, правопорядку, боротьби із злочинністю, особливо її організованими формами та тероризмом;
в економічній сфері:
неефективність системи державного регулювання економічних відносин;
наявність структурних диспропорцій, монополізму виробників, перешкод становленню ринкових відносин;
невирішеність проблеми ресурсної, фінансової та технологічної залежності національної економіки від інших країн;
економічна ізоляція України від світової економічної системи;
неконтрольований відплив за межі України інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів;
криміналізація суспільства, діяльність тіньових структур;
у соціальній сфері:
низький рівень життя та соціальної захищеності значних верств населення, наявність великої кількості громадян працездатного віку, не зайнятих суспільне корисною діяльністю;
суспільно-політичне протистояння окремих соціальних верст населення та регіонів України;
падіння рівня здоров'я населення, незадовільний стан системи його охорони;
тенденції моральної та духовної деградації в суспільстві;
неконтрольовані міграційні процеси в країні;
у воєнній сфері:
посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність;
нарощування поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося;
воєнно-політична нестабільність та конфлікти в сусідніх країнах;
можливість застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України;
зниження рівня боєздатності воєнної організації держави;
політизація силових структур держави;
створення та функціонування незаконних збройних формувань;
в екологічній сфері:
значне антропогенне порушення та техногенна перевантаженість території України, негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи;
неефективне використання природних ресурсів, широкомасштабне застосування екологічно шкідливих та недосконалих технологій;
неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів;
негативні екологічні наслідки оборонної та військової діяльності;
у науково-технологічній сфері:
невизначеність державної науково-технологічної політики;
відплив інтелектуального та наукового потенціалу за межі України;
науково-технологічне відставання України від розвинутих країн;
зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів;
в інформаційній сфері:
невиваженість державної політики та відсутність необхідної інфраструктури в інформаційній сфері;
повільність входження України у світовий інформаційний простір, брак у міжнародного співтовариства об'єктивного уявлення про Україну;
інформаційна експансія з боку інших держав;
витік інформації, яка становить державну та іншу за хищену законом таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави;
запровадження цензури.
Основні напрями державної політики національної безпеки України. Державна політика НЕ визначається, виходячи з пріоритетності національних інтересів та загроз НБ України і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій та програм у різних сферах національної безпеки відповідно до чинного законодавства.
Основними напрямами державної політики НБ України є:
у політичній сфері:
створення дійових механізмів захисту прав громадян України в країні та в світі;
запобігання й усунення спроб втручання у внутрішні справи України;
входження в існуючі та створювані системи універсальної і регіональної безпеки;
уникнення політичного екстремізму, підтримка громадянської злагоди та соціальної стабільності;
побудова надійної системи захисту конституційних засад, запобігання та боротьба з порушеннями законності і правопорядку, створення необхідних умов для ефективної боротьби з корупцією та злочинністю, особ-ливо її організованими формами;
забезпечення належного виконання законних рішень органів державної влади й місцевого самоврядування;
в економічній сфері:
недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних ресурсів, їх перетікання в тіньову економіку;
контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника;
боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія неконтрольованому відпливові національних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів.
у соціальній сфері:
виявлення й усунення причин, що призводять до різкого розшарування суспільства під час переходу до ринкової економіки;
вжиття вчасних заходів щодо протидії кризовим демографічним процесам;
створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров'я;
стимулювання розвитку та забезпечення всебічного захисту освітнього й культурного потенціалу країни;
захист прав споживачів;
у воєнній сфері:
створення ефективних механізмів і проведення комплексних заходів щодо запобігання можливій агресії або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
запобігання спробам та усунення порушень державного кордону і територіальної цілісності України;
забезпечення демократичного цивільного контролю за воєнною організацією держави;
векологічній сфері:
впровадження та контроль за дотриманням науково обгрунтованих нормативів природокористування та охорони довкілля;
контроль за станом навколишнього природного середовища, виявлення та усунення загроз для здоров'я населення, вчасне попередження громадян України в разі небезпеки;
зниження антропогенних навантажень, ліквідація наслідків шкідливого впливу людської діяльності на природне середовище;
впровадження у виробництво екологічно безпечних технологій;
реалізація заходів щодо зменшення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи;
недопущення неконтрольованого ввезення в Україну

 
 

Цікаве

Загрузка...