WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України - Реферат

Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України - Реферат

частиною відбору громадян на військову службу є виявлення осіб, що притягуються до кримінальної чи адміністративної відповідальності, проти яких порушена кримінальна справа, ведеться дізнання чи попереднє слідство, таких, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ, різних диспансерах та ліку-вальних закладах.
На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років. Призов на військову службу проводиться на підставі Указу Президента України два рази на рік (весною і восени), який публікується у засобах масово! інформації не пізніш як за місяць до початку призову. Після оголошення Указу Президента України кожний призовник зобов'язаний прибути у пункт і строк, вказані військовим комісаріатом у повістці. Офіцери запасу віком до 30 років, які не пройшли строкової військової служби і не мають підстав для надання їм відстрочки від призову можуть бути в мирний час призвані за наказом МО України для проходження військової служби на посадах офіцерського складу.
Чинне законодавство визначає поважні причини неприбуття громадян до призивних дільниць у строки, встановлені військовим комісаріатом, до яких, зокрема, належать: хвороба громадянина, яка не дала йому змоги особисто прибути у вказаний пункт; смерть або тяжка хвороба близького родича; перешкода стихійного характеру чи інші обставини, що позбавили його можливості особиста прибути у вказані пункт і строк.
Причини неприбуття мають бути підтверджені відповідними документами.
Для проведення призову громадян на військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії, на які покладається: організація контролю медичного огляду призваних на військову службу; перевірки пра-вильності надання відстрочки або звільнення від призову; контроль за обґрунтуванням військово-професійного призначення призовників із врахуванням їх досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей; розгляд скарг громадян на дії районних (міських) призовних комісій.
Відповідно до результатів медичного огляду призовника, його моральних і професійних якостей, а також матеріального й соціального стану призовника та членів його сім'ї районна (міська) призовна комісія виносить і оголошує призовникові одне із наступних рішень:
а) про придатність до військової служби і призов на військову службу із призначенням до роду ЗС України чи до інших військ, а також визначає дату відправлення його на військову службу;
б) про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров я;
в) про надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених чинним законодавством;
г) про непридатність за станом здоров'я до військової служби в мирний час, обмежену здатність у воєнний час і зарахування в запас;
д) про непридатність до військової служби із зняттям з військового обліку.
Єдність системи засобів захисту прав і свобод людини й громадянина передбачає специфіку механізму захисту кожного виду прав І свобод. Зокрема, рішення призовної комісії може бути призовником оскаржено до призовної комісії вищого рівня (ст. 4 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу") або до суду в порядку, визначеному Конституцією (ст. 55).
Відстрочка та звільнення вщ призову на строкову військову службу. Держава уважно ставиться до тієї категорії громадян, які в силу різних причин не в змозі виконувати свій конституційний обов'язок на чає призову на строкову військову службу. Згідно з чинним законодавством, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за рішенням районної (міської) призовної комісії:
а) за сімейними обставинами;
б) за станом здоров'я;
в) для продовження навчання у середніх загальноосвітніх та професійних навчально-виховних закладах - до здобуття повної загальної середньої освіти, але не старше 21-річного віку, а студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з відривом від виробництва - до їх закінчення (зазначена відстрочка не поширюється на студентів коледжів, технікумів і училищ, що доних прирівнюються);
г) у зв'язку з депутатською діяльністю;
д) для продовження навчання в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва на весь період навчання (доповнення до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" в редакції від 4 червня 1997 р.);
е) призовникам-вчителям з вищою педагогічною освітою на весь період їх роботи в сільській школі.
Важлива проблема, яку доводиться вирішувати призовним комісіям, - це звільнення від призову на військову службу. Згідно з військовим законодавством, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються призовники:
а) визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
б) не призвані на строкову військову службу чи альтернативну (невійськову) службу до досягнення 27-річного віку;
в) які мають духовний сан і штатну посаду в одній із зареєстрованих релігійних конфесій;
г) які постійно проживають за кордоном, якщо вони не мають постійного місця проживання в Україні;
д) батьки, рідні брати, сестри яких загинули чи померли або стали інвалідами під час проходження військової служби;
е) які закінчили курс навчання в навчальних закладах органів внутрішніх справ і продовжують службу в системі МВС України.
Військова служба за контрактом. Комплектування Збройних Сил за контрактом (добровільно) - один із важливих принципів & будівництва і поступового переходу до професійної армії. На військову службу у добро-вільному порядку приймаються особи, які відповідають відповідним вимогам військової служби, зокрема:
а) військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, ясі прослужили за призовом не менше одного року і мають відповідну професійну підготовку за фахом - на військову службу солдатів, матросів, сержантів і старшим за контрактом;
б) жінки віком від 19 до 35 років - на військову службу на посадах рядового і сержантського складу;
з) військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які прослужили на строковій службі не менше року, військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, а також жінки з відповідною спеціальною підготовкою, які мають вищу або середню спеціальну освіту, віком від 19 до 25 років - на військову службу прапорщиків і мічманів;
г) громадяни віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, котрі досягай 17-річного віку в рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов'язані віком від 18 до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу і виявили бажання вчитися у військово-навчальних закладах - на військову службу курсантів військово-навчальних закладів;
д) курсанти військово-навчальних закладів і офіцери запасу - на військову службу офіцерського складу;
е) офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, та жінки віком до 35-ти років, яким присвоєне військове звання офіцерського складу - на військову службу офіцерського складу.
У разі прийняття на військову службу між державою і громадянином укладається контракт, форма якого визначається

 
 

Цікаве

Загрузка...