WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України - Реферат

Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України - Реферат


РЕФЕОАТ
На тему:
Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України
ПЛАН
1. Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки
2. Національні інтереси України
3. Загрози національній безпеці України
4. Основні напрями державної політики національної безпеки України
5. Забезпечення національної безпеки України. Законодавчі основи забезпечення національної безпеки.
6. Гарантування прав, свобод і обов'язків громадян при забезпеченні безпеки
7. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи
8. Основні функції системи забезпечення національної безпеки та її елементи
9. Повноваження основних суб'єктів системи забезпечення національної безпеки
10. Сили і засоби забезпечення національної безпеки
11. Статус, склад, порядок формування Ради національної безпеки і оборони
12. Основні завдання РНБО і порядок прийняття нею рішень
13. Міжвідомчі комісії Ради національної безпеки і оборони, їхні основні завдання.
14. Поняття, основи та організація оборони
15. Поняття, організація та структура Збройних Сил України
16. Принципи та ознаки будівництва Збройних Сил України
Україна як європейська держава створює засади своєї національної безпеки і оборони, виходячи з власних національних інтересів. Цей процес вимагає творчого підходу до визначення основ політики у сфері безпеки й оборони, створення її системи та приведення у відповідність із державно-правовим статусом України як суверенної держави. Національна безпека і оборона є гарантом державотворення в Україні, необхідною умовою збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей. Саме тому забезпечення національної безпеки й оборони України Конституція зараховує до найважливіших завдань держави - це справа всього Ук-раїнського народу (ст. 17).
Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки. Національна безпека України (далі - НБ) - це стан країни, за якого система державно-правових і суспільних гарантій забезпечує реалізацію суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності держави, всебічний розвиток і захист інтересів всього населення країни, джерел його духовного й матеріального добробуту без будь-якої дискримінації від можливих внутрішніх і зовнішніх загроз шляхом досягнення національних потреб та інтересів і погодження їх із загальнолюдськими потребами й інтересами у межах основних принципів та загальновизнаних норм міжнародного права.
Об'єкти безпеки - це національні інтереси національні цінності, структурні елементи системи НБ, їхні властивості та відносини, які захищаються від загроз.
Виходячи із визначення НБ виділимо три рівні основних об'єктів безпеки: громадянина (людини) - його права й свободи; суспільства - його духовні і матеріальні цінності; держави - її суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність та недоторканість кордонів, їх місце й роль динамічні і визначаються характером суспільних відносин, політичним устроєм, рівнем внутрішніх і зовнішніх загроз.
Безпека людини формується комплексом правових і моральних норм, суспільних інститутів та організацій, які дають змогу їй (людині) реалізовувати права і свободи, розвивати свої здібності й потреби, відчуваючи сприяння держави.
Безпека суспільства передбачає наявність суспільних інститутів, норм, розвинутих форм суспільної свідомості, що дає змогу в повному обсязі реалізувати права, свободи й обов'язки всім групам населення та протистояти діям, які ведуть до розколу суспільства (в тому числі зі сторони держави).
Безпека держави досягається наявністю ефективного механізму управління та координації діяльності політичних сил і суспільних груп, а також активних інститутів їх захисту.
У змістовному плані НБ є складним багатоаспектним поняттям і включає такі види безпеки: політичну, економічну, воєнну, державну, інформаційну, науково-технологічну, екологічну, епідемічну, безпеку культурного розвитку нації та інші види безпеки (фінансову, пожежну, продовольчу, безпеку торгівлі тощо).
Суб'єкти безпеки - носії властивостей, станів та дій, які забезпечують захист об'єктів безпеки.
Основним суб'єктом НБ є держава, яка виконує функції в цій сфері через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Держава, згідно з Конституцією (ст. З, 27, 28, 29), забезпечує безпеку кожної людини і гро-мадянина, їх життя, здоров'я, честь, гідність, особисту недоторканність на всій території України.
Україна також гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами (ст. 25 Конституції).
Зміст і діяльність суб'єктів безпеки визначається рівнем і напрямом загроз.
Громадяни та їхні об'єднання є суб'єктами безпеки, мають права і обов'язки щодо участі в її забезпеченні відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів державних органів влади й управління, які прийняті в межах їх компетенції у даній сфері.
Держава забезпечує правову та соціальну захищеність громадянам та їх об'єднанням, які сприяють забезпеченню безпеки відповідно до Закону (повноваження основних суб'єктів НБ розглядаються в системі забезпечення безпеки).
Основними принципами забезпечення НБ є. законність; пріоритет прав людини; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні конфліктів; адекватність заходів захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам; демократичний цивільний контроль за воєнною сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення НБ; додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність; чітке розмежування повноважень органів державної влади.
Національні інтереси України. Національні (життєво важливі) інтереси нашої країни - це усвідомлені та виражені в Декларації про державний суверенітет України у вигляді програмних цільових установок потреби існування та розвитку людини, суспільства й держави. Національні інтереси України відображають фундаментальні цінності та прагнення Українського народу, його потреби в гідних умовах життєдіяльності, а також цивілізовані шляхи їх створення і способи задоволення.
Національні інтереси України та їх пріоритетність зумовлюються конкретною ситуацією, що складається в країні та за її межами. Пріоритетними національними інтересами України на сучасному етапі є:
створення громадянського суспільства, підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, розвиток демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод людини;
досягнення національної злагоди, політичної і соціальної стабільності, гарантування прав української нації та національних меншин України;
забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності кордонів;
створення самодостатньої соціальне орієнтованої ринкової економіки;
забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства;
збереження йпідвищення науково-технічного потенціалу;
зміцнення генофонду Українського народу, його фізичного і морального здоров'я та інтелектуального потенціалу;
розвиток української нації, історичної свідомості та національної гідності українців;
розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної

 
 

Цікаве

Загрузка...