WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційно-правові відносини - Реферат

Конституційно-правові відносини - Реферат

України).
Забезпечення екологічної безпеки, підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду Українського народу (ст. 16 Конституції України) - все це відноситься до такого виду матеріальних об'єктів конституційно-правових відносин, як стан природних об'єктів.
Серед другої групи видів об'єктів (нематеріальні об'єкти) конституційно-правових відносин слід перш за все виділити особисті нематеріальні блага людей.
Конкретними об'єктами правовідносин цієї групи є:
- життя людини, захист його є обов'язком держави (ч. 2 ст. 27 Конституції України);
- охорона здоров'я людини (ч. 1 ст. 49 Конституції України).
Окремий вид нематеріальних благ людини, як конкретний об'єкт конституційно-правових відносин, пов'язаний з захистом від посягань на честь і гідність людини та посадової особи, зокрема глави держави - Президента України (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 105 Конституції України).
Прикладом такого об'єкта конституційно-правових відносин, як соціальні властивості об'єднань і спільностей громадян, є право громадян на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів (ст. 36 Конституції України).
Духовні цінності як об'єкт конституційно-правових відносин знаходить конкретизацію у зобов'язанні держави сприяти історичній свідомості, традиціям і культурі української нації, розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11 Конституції України).
Сюди ж слід віднести право людини і громадянина України на свободу світогляду і віросповідання (ч. 1 ст. 35 Конституції України).
Нарешті, об'єктом конституційно-правових відносин цієї групи є культурна спадщина України (ч. 4 ст. 54 Конституції України).
Юридичні факти в конституційному праві
Під юридичними фактами розуміють, як правило, такі життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення,зміну чи припинення правових відносин. Іншими словами, з настанням конкретних явищ, передбачених гіпотезами норм, норми "вступають" в дію, реа-лізуються.
Тому в дефініціях (визначеннях) юридичних фактів треба обов'язково підкреслювати, що правові факти - це такі факти реальної дійсності, з настанням яких наступають певні юридичні наслідки (а не тільки правовід-носини).
Найбільш обґрунтованою класифікацією юридичних фактів є класифікація, в основі якої лежать такі чотири критерії:
1) наслідки, які спричиняє юридичний факт:
- право-утворюючі,
- правозмінюючі,
- правосприяючі;
2) форма юридичних фактів:
позитивні й
негативні;
3) характер дії юридичного факту:
факти обмеженої, одноразої дії і
факти-стани;
4) характер зв'язку факту з індивідуальною волею особи:
юридичні події,
юридичні дії.
1. Прикладом правоутворюючого факту є утворення Президентом України Кабінету Міністрів, на основі чого між урядом та міністерствами і відомствами виникають різноманітні адміністративно-правові та інші відносини.
Правоутворюючими актами є рішення про проведення позачергових та повторних виборів, на основі яких виникають конституційно-правові відносини, міжнародні договори, які є основою взаємовідносин між різними державами. Типовим у цьому відношенні є один Договір про основи міждержавних відносин, дружбу і співробітництво між Україною та республікою Узбекистан від 26 серпня 1992 р.
2. Правозмінюючі юридичні факти тягнуть за собою зміну об'єму правоздатності суб'єктів, перехід конституційно-правових відносин у нову якість, в інші види правовідносин. Прикладами таких юридичних правозміню-ючих фактів можуть бути: обрання Президента України, депутата представницького органу; досягнення громадянином встановленого законом віку; набуття особою громадянства України тощо.
3. В залежності від форми вияву конституційно-правові факти можуть бути позитивними й негативними. Позитивні факти викликають певні правові наслідки, негативні - ні. В конституційному праві переважна частина юридичних фактів має позитивний характер. Прикладом негативних юридичних фактів є дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання вимог щодо несумісності, втрата депутатського мандату при відмові скласти присягу.
4. Є факти обмеженої (одноразової) дії і факти-стани, які існують безперервно, тривалий час, постійно породжуючи юридичні наслідки. Це обумовлює стабільність правовідносин: стан громадянства, перебування у шлюбі тощо. Перетворення такої стабільності в динаміку суспільних відносин передбачає складний механізм, елементами якого є відповідні правові норми, правовідносини і, безперечно, конкретні юридичні факти.
В конституційному праві мають загальне поширення правомірні і неправомірні факти. Правомірними фактами є такі дії, які відповідають вимогам, що визначаються Конституцією та іншими загальнодержавними актами.
Зокрема, правомірними діями громадян будуть такі, які узгоджуються з конституційним принципом: "Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". І навпаки: орієнтиром для дій державних органів і посадових осіб є правило: "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України" (ч. 2 ст. 19 Конституції України).
Правомірні дії діляться на юридичні акти й юридичні вчинки.
Юридичні акти - це дії суб'єктів, спрямовані на досягнення певних правових наслідків. Це акти державних органів, угоди тощо.
Юридичні вчинки - це заяви і клопотання громадян, створення творів науки, літератури, запит депуійта тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...