WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційно-правові відносини - Реферат

Конституційно-правові відносини - Реферат


Реферат на тему:
Конституційно-правові відносини
ПЛАН
1. Поняття і види конституційно-правових відносин
2. Суб'єкти конституційно-правових відносин
3. Об'єкти конституційно-правових відносин
4. Юридичні факти в конституційному праві
Поняття і види конституційно-правових відносин
Питання конституційних відносин є одним з найважливіших у теорії конституційного права. Виявлення характеру таких відносин, їх змісту та особливостей дозволяє відмежувати конституційне право від інших галузей права, розкрити його функціональне призначення.
Конституційні відносини є результатом дії норм конституційного права, хоча це зовсім не значить, шо такі відносини виникають безпосередньо з цих норм: основою їх виникнення є безпосередня практична діяльність суб'єктів конституційного права.
Конституційно-правовим відносинам властивий цілий ряд специфічних ознак, які відрізняють їх від відносин інших галузей права. Цілком очевидно, що ці особливості обумовлені характером предмета конституційно-правового регулювання, якими є суверенітет народу України у всіх його зв'язках і опосередкуваннях.
Найбільш характерними ознаками конституційно-правових відносин є такі особливості:
1. Це найбільш суттєві суспільні відносини, які виникають у сфері здійснення влади народом країни. Решта суспільних відносин є підпорядкованими конституційним відносинам.
2. Це різновид політико-правових відносин, оскільки предметом їх правового регулювання є політика, тобто та сфера життєдіяльності суспільства, яка зв'язана з державною владою, з боротьбою різних політичних партій, соціальних груп за завоювання і здійснення влади. Звідси їх особливий, імперативний характер, провідна роль у системі правових відносин. Вони визначають зміст інших відносин, функціональне призначення яких - забезпечити суверенітет народу України.
3. Їм властиве особливе коло суб'єктів, головною ознакою яких є реалізація державно-владних повноважень в основному шляхом нав'язування своєї волі. Це, однак, не виключає можливості існування суб'єктів, які діють на паритетних, рівноправних засадах.
4. Для них характерний особливий спосіб реалізації прав і обов'язків учасників відносин. В одних випадках такі права і обов'язки реалізуються безпосередньо в даному відношенні, в інших - через норми інших галузей права, які конкретизують ці права й обов'язки. Такі норми характерні як для Конституції України, так і для інших джерел конституційного права.
5. Особливістю конституційно-правових відносин є й те, що вони виникають і реалізуються у сфері власне державної діяльності як такої. Така діяльність є основною формою вияву повновладдя народу України, що органічно поєднує в собі інститути безпосередньої демократії і діяльності представницьких органів влади.
Види конституційно-правових відносин. Класифікація конституційно-правових відносин має і теоретичне, і практичне значення.
Найбільш поширеною є класифікація конституційно-правових відносин за їх суб'єктами. І це не випадково, оскільки суб'єкт-головна фігура в правовідносинах. Коло суб'єктів конституційного права визначається і закріплюється нормами цієї галузі. Розрізняють суб'єкти права і суб'єкти правовідносин.
Суб'єкт конституційного права - це встановлений конституційними нормами адресат (носій), який може мати юридичні права і нести відповідні обов'язки Він має конституційно-правову правоздатність або дієздатність.
Суб'єкт конституційно-правових відносин - це володар конституційно-правової правоздатності, який реалізує її безпосередньо в даних відносинах.
Суб'єкти конституційно-правових відносин
Суб'єкти, тобто учасники конституційно-правових відносин, досить різноманітні, що обумовлено багатством змісту таких відносин. Вони мають багато спільного з суб'єктами інших відносин: володіють певним статусом, наділені відповідною праводієздатністю механізмом реалізації своїх повноважень тощо.
Безпосередньо воля народу знаходить свій предметний вияв через вибори представницьких органів державної влади, визначення статусу і спрямування їх діяльності. Це - виключна прерогатива народу як суб'єкта конституційно-правових відносин, про що, до речі, йдеться в найважливішому джерелі конституційного права - Конституції України.
Іншою рисою суб'єктів конституційно-правових відносин є особливий механізм реалізації їх повноважень. Така реалізація здійснюється або безпосередньо через норми джерел конституційного права (Президент Ук-раїни обирається народом), або через норми інших галузей права (право на забезпечення недоторканності житла, в разі потреби, здійснюється в повному обсязі нормами кримінального права).
Суб'єктами конституційно-правових відносин є:
1. Український народ як сукупність громадян різних національностей, якому належить вся повнота влади на території республіки, корінні народи і національні меншини.
2. Громадяни України, особи без громадянства та іноземці.
3. Українська держава (Україна як держава). ,
4. Органи державної влади України.
5. Народні депутати та посадові і службові особи.
6. Політичні партії і громадські організації.
7. Територіальні громади, органи та інші суб'єкти місцевого самоврядування.
8. Адміністративно-територіальні одиниці, передбачені Конституцією і законами.
9. Державні та інші підприємства, установи і організації, навчальні й інші державні, комунальні і приватні заклади.
Цей перелік не є вичерпним, його можна розширити, диференціювати тощо. Суб'єктами конституційно-правових відносин, наприклад, можна вважати виборчі комісії (Центральну виборчу комісію та виборчі комісії різних рівнів), загальні збори громадян за місцем проживання, постійні комісії місцевих рад, асоціації депутатів тощо.
Об'єкти конституційно-правових відносин
Суб'єкти конституційно-правових відносин у відповідності з наданими їм

 
 

Цікаве

Загрузка...