WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційний склад і структура Верховної Ради України - Реферат

Конституційний склад і структура Верховної Ради України - Реферат

Закону про Регламент Верховної Ради замість Регламенту Верховної Ради.
Покладено початок створенню елементів інфраструктури Верховної Ради: парламентського видавництва, парламентської бібліотеки, Інституту законодавства, друкованих органів - журналу "Віче", газети "Голос України" та ін.
Відповідно до чинної Конституції (ст. 88) і Регламенту ВерховноїРади загально-парламентськими інститутами загальної компетенції є: Голова Верховної Ради, перший заступник і заступник Голови та апарат Верховної Ради. Голову Верховної Ради, першого заступника і заступника Голови Верховна Рада обирає зі свого складу і відкликає їх.
Голова Верховної Ради має такі повноваження:
1) веде засідання Верховної Ради;
2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданні Верховної Ради;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою;
4) представляє Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради.
Порядок здійснення Головою Верховної Ради своїх повноважень передбачено Конституцією та Регламентом Верховної Ради.
Основними галузевими органами Верховної Ради є її комітети (табл. У), які створюються замість постійних комісій Верховної Ради і на їх основі. Верховна Рада затверджує перелік комітетів Верховної Ради, обирає голів цих комітетів. Комітети здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради (ст. 89 Конституції).
Основними функціями комітетів, як і постійних комісій, мають бути такі функції:
1) законопроектне робота, яка включає насамперед організацію розробки за дорученням Верховної Ради чи з власної ініціативи проектів законів та інших актів, що розглядаються Верховною Радою;
2) участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням Державного бюджету в частиш, що віднесена до компетенції комітетів, з метою забезпечення доцільності, економічності та ефективності використання державних коштів;
3) попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Конституції та законів України
Таблиця 3
Комітети Верховної Ряди України чотирнадцятого скликання ___________(станом на 14 травня 1998 р.)
Назви комітетів
1. Комітет з питань правової реформи
2. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
3. Комітет з питань соціальної політики та праці
4. Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
5. Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
6. Комітет з питань науки і освіти
7. Комітет з питань культури і духовності
8. Комітет з питань економічної політики, управління народним гос-подарством, власності та інвестицій
9. Комітет з питань бюджету
10. Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
11. Комітет з питань промислової політики
12. Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної по-літики та ядерної безпеки
13. Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
14. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
15. Комітет у закордонних справах і зв'язках з СНД
16. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
17. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної ді-яльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією
18. Комітет з питань національної безпеки і оборони
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
20. Комітет з питань свободи слова та інформації
21. Комітет з питань прав людини, національних менших і міжна-родних відносин
22. Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
обираються, призначаються чи затверджуються Верховною Радою, заслуховування та підготовка для розгляду Верховною Радою відповідних висновків щодо цих кандидатур; обговорення кандидатур посадових осіб, призначення яких відповідно до законодавства погоджується з комітетами, підготовка відповідних висновків щодо цих осіб;
4) попередній розгляд та підготовка висновків і про* позицій щодо ратифікації чи денонсації міжнародних договорів та угод, проектів державних програм економічного й соціально-культурного розвитку України, звітів про їх виконання та інших питань, що розглядаються Верховною Радою;
5) здійснення контролю за дотриманням та реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради, за відповідністю підзаконних актів Конституції, законам України, а також вивчення ефективності їх застосування.
При здійсненні законопроектних робіт комітет, визначений головним розробником з певного законопроекту чи проекту іншого акту Верховної Ради, узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших комітетів та готує їх на розгляд Верховної Ради.
Комітети, як і постійні комісії, мають певні обов'язки насамперед щодо якісної і вчасної підготовки законопроектів, висновків та рекомендацій, а також виконання доручень Верховної Ради.
Верховна Рада у межах своїх повноважень може створювати і тимчасові спеціальні комісії для підготовки й попереднього розгляду питань.
Для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, Верховна Рада може створювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувало не менше третини від конституційного складу Верховної Ради України.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради, її тимчасових спеціальних та слідчих комісій встановлюється законом.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини призначається Верховною Радою для здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини й громадянина (ст. 101 Конституції).
Рахункова палата створюється для контролю за використанням коштів Державного бюджету від імені Верховної Ради (ст. 98 Конституції).
Для успішного функціонування нових і оновлених структур Верховної Ради першочерговим є істотне зміцнення їхньої правової бази, зокрема: прийняття законів про регламент, комітети Верховної Ради, про статус на-родного депутата та інших; створення відносно цілісної системи інфраструктури парламенту; широке залучення до здійснення законодавчих, установчих і контрольних функцій Верховної Ради всіх суб'єктів законодавчого, бюджетного, контрольного й установчого процесу; за-безпечення тіснішої взаємодії Верховної Ради та її органів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування й об'єднаннями громадян.

 
 

Цікаве

Загрузка...