WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційне право як наука і навчальна дисципліна - Реферат

Конституційне право як наука і навчальна дисципліна - Реферат

комунікативна функція науки конституційного права, яка полягає в роботі з інформацією і пов'язана з такими проблемами, як гласність у роботі державних органів, ознайомлення з роботою органів влади й управління, формування правової свідомості та правової культури.
Інтегративна (системотворча) функція полягає в тому, що наука конституційного права допомагає загальній теорії держави і права об'єднувати всі юридичні науки в цілісну систему. І це природно, адже такі поняття, як "суспільство", "держава", "влада", "місцеве самоврядування" тощо є ключовими для багатьох юридичних наук.
Прикладна функція полягає в тому, що конституційне право орієнтує державні органи, увесь механізм народовладдя в їх практичній діяльності. Саме тут підтверджується загальновідома істина: теорія перевіряється практикою.
Методологія науки конституційного права
Метод науки - це сукупність правил, прийомів, принципів пізнання, які забезпечують отримання об'єктивних, достовірних знань.
Методологія - це вчення про методи пізнання, теоретичне обґрунтування використовуваних у науці методів і способів пізнання; теорія методів, сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і конк-ретних способів дослідження явищ; система певних теорій, гносеологічних (Гносеологія походить з Греції і означає пізнання і вчення) та онтологічних (Онтологія-походить з Греції і означає суще і вчення про першопочаток буття) принципів, законів і категорій, які опосередковують загальні властивості й зв'язки буття і наукового пізнання.
Методологія науки конституційного права спрямована на практику. Вона дає наукове обґрунтування діяльності державних органів, народних депутатів, інститутів самоврядування. Методологічна підготовка спеціалістів з конституційного права має своїм завданням озброєння їх необхідними знаннями, які принесуть практичну віддачу.
Конституційне право як навчальна дисципліна
Конституційне право як навчальна дисципліна являє собою систему знань, одержаних наукою конституційного права і практикою його створення і реалізації.
Навчальна дисципліна "Конституційне право України" передбачає насамперед одержання студентами знань про поняття конституційного права, його предмет, метод, систему, функції, джерела. В курсі конституційного права України висвітлюються найважливіші положення вчення про конституцію (конституціоналізму), основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структура, функції чинної Конституції України, порядок її реалізації, тлумачення, внесення до неї змін та її охорона (гарантування).
Серед загальних положень конституційного права досить значне місце займають положення про систему конституційного права - конституційно-правові інститути, конституційно-правові норми, а також конституційно-правові- відносини.
Одним із центральних питань конституційного права є питання влади, народовладдя. Відповідно в навчальному курсі аналізуються основні форми безпосередньої демократії: вибори і референдум. Висвітлюються головні принципи виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Висвітлюються види виборів в Україні, виборча система по виборах народних депутатів України, основні стадії (етапи) виборів, їх гарантії, система виборчих органів і виборчих територіальних одиниць (виборчих округів, виборчих дільниць), порядок висування і реєстрації кандидатів, ведення предвиборчої агітації, порядок голосування, підведення підсумків виборів та інші стадії виборчого процесу.
Особливо велика увага приділяється в курсі конституційного права питанням державної влади. Висвітлюються як загальні засади організації і здійснення державної влади, так і засади здійснення окремих видів влади - законодавчої,, виконавчої і судової. Аналізується організація і діяльність органів законодавчої влади, інституту Президента України, органів виконавчої і судової влади.
Пріоритетним у висвітленні інституту державної влади є питання, що стосуються органів законодавчої влади - Верховної Ради - парламенту України. Висвітлення питання про статус парламенту України поєднується із загальною характеристикою сучасного парламентаризму і основних тенденцій його розвитку, аналізуються склад і структура Верховної Ради України, її основні функції і повноваження, найважливіші організаційні форми роботи (сесії, засідання тощо) і парламентські процедури (законодавча, установча, контрольна, бюджетний процес), система отримань і противаг, властивих парламенту.
Разом з тим у цьому навчальному курсі розглядаються й окремі парламентські інститути, зокрема статусу народного депутата України, парламентських комітетів і фракцій, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, а також Голови Верховної Ради, його заступників та апарату Верховної Ради України,
Надзвичайно велике значення надається в курсі конституційного права України висвітленню такого нового інституту державної влади, як інституту Президента України. Аналізується загальний статус Президента України як глави держави в порівнянні з інститутом президентства в інших країнах, розглядаються етапи становлення інституту Президента в Україні, вибори Президента України, його основні функції і повноваження, механізм їх здійснення та система отримань і противаг, властивих інститутові Президента України.
Чільне місце в курсі конституційного права України займають питання виконавчої впади, зокрема поняття виконавчої влади і її органів, їх види, основні принципи організації і діяльності. Головна увага серед органів виконавчої влади приділяється Кабінетові Міністрів як вищому органу в системі виконавчої влади, порядку його формування, складу, структурі, функціям, повноваженням, порядку їх здійснення, правовим актам Кабінету Міністрів.
Принципово новим для конституційного права України щодо органів судової влади є висвітлення статусу Конституційного Суду, порядку його формування, складу, загальних принципів конституційного судочинства, основних функцій Конституційного Суду, порядку звернення до нього і розгляду справ цим Судом.
Курс конституційного права, як правило, передбачає висвітлення основних засад територіального устрою України і системи її місцевого самоврядування. Першочергове значення надається поняттям території (державної території) і територіального устрою держави та його основним видам.
Значна увага в конституційному праві України приділяється місцевому самоврядуванню. Це є його новелою. Виходячи з положень чинної Конституції, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Євро-пейської Хартії про місцеве самоврядування та інших законодавчих і підзаконних актів, висвітлюються основні теорії місцевого самоврядування і його види, система місцевого самоврядування, статус територіальних громад, представницьких та виконавчих органів іпосадових осіб місцевого самоврядування, їх функції, повноваження, організаційно-правові та матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування, його гарантії.

 
 

Цікаве

Загрузка...