WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційне право — галузь національного права України - Реферат

Конституційне право — галузь національного права України - Реферат

необхідний спосіб організації суспільства, процесів, що відбуваються в ньому, в тому числі за рахунок авторитарних методів, які передбачають можливість нав'язування волі суб'єкта влади, застосування в разі потреби примусу. Однак соціальна влада не завжди ґрунтується на авторитарній команді, примусових методах здійснення.
Найбільш універсальною організацією влади в суспільстві є держава. Ось чому формування держави, її функціонування, розвиток, відносини, що опосередковують ці процеси, є об'єктом конституційного регулювання.
Це відносини, які пов'язані з:
а) формою державного правління;
б) формою державного устрою, тобто як організована держава, які зв'язки між центром та іншими управлінськими, зокремасамоврядними, структурами;
в) політичним режимом, під яким, звичайно, розуміють спосіб здійснення державної впади, з огляду на що вирішуються питання, чи це демократична, правова держава, чи навпаки,
г) відносини, що виникають у зв'яжу з впровадженням та використанням символів держави - її зовнішніх атрибутів: прапору, герба, гімну, столиці;
д) відносини територіальної організації.
3. Відносини, які опосередковують основоположні засади функціонування держави.
Головними з них є гуманізм, демократизм, розподіл влад, виразом якого є механізм противаг, взаємного контролю гілок влади, їх врівноваженості.
Такі засади забезпечують стабільність і належну цілеспрямованість функціонування держави, її соціальний характер.
4. Відносини, що визначають характер зв'язків між державою і конкретною особою. Це:
а) відносини громадянства, під якими, звичайно, розуміють постійний правовий зв'язок між особою і державою, що надає їм відповідні права й покладає певні обов'язки;
б) відносини фундаментальних прав громадян України: економічних, політичних, соціальних, культурних, екологічних;
в) відносини гарантій реалізації прав і свобод;
г) відносини, що випливають із факту відповідальності держави перед особою і навпаки.
Таким чином, конституційне право України є одним із найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній, економічній і соціально-культурній сферах його життєдіяльності. Жодна інша галузь права не закріплює суспільні відносини, що складають основи повновладдя народу України. Це - виняткова прерогатива конституційного права.
Специфіка предмета конституційного права визначається здебільшого характером конституційного регулювання і роллю в цьому процесі Основного Закону України. Конституційне право за своїм характером, предметом та методом правового регулювання, а також за своїм головним джерелом є конституційним (встановлюючим, закріплюючим основи), що й дає підстави ототожнювати поняття "конституційне право" і "державне право".
Отже, провідна роль конституційного права зумовлюється об'єктивними факторами, які визначаються характером предмета його регулювання. Насамперед конституційне право регулює серцевину політичних відносин, які виникають безпосередньо в процесі здійснення народовладдя в Україні, що виступає у двох основних формах - безпосередньої та представницької демократії.
Закріплюючи повновладдя народу України, конституційне право тим самим відповідає щонайменше на два питання:
1. кому належить влада в суспільстві і
2. яким чином вона здійснюється, тобто який механізм її реалізації.
Конституційне право щонайтісніше пов'язане з пануючою в суспільстві ідеологією, проте його функція - перевести на мову права систему ідеологічних цінностей, закріпити у правових нормах ціннісні орієнтири. Іншими словами, провідна роль конституційного права зумовлена сукупністю матеріальних, ідеологічних та правових відносин, що виникають у процесі функціонування найрізноманітніших інституцій суспільства.
Слід зауважити, що конституційне право не вичерпується нормами права. Конституційне право включає ще й конституційну практику, звичаї, традиції, прецеденти.
Конституційне право в системі національного права України.
Місце і роль конституційного права визначається також характером його співвідношення з приватно-правовими та з іншими галузями публічного права.
Вихідним тут є положення загальної теорії права про те, що система права ділиться на дві підсистеми: публічне право і приватне право.
У межах цієї підсистеми права формуються галузі законодавства:
в рамках публічного права - конституційне, адміністративне, кримі-нальне, фінансове;
в рамках приватного - цивільне, сімейне, трудове та інші галузі законодавства.
Безперечно, такий поділ досить умовний, оскільки норми однієї галузі проникають в інші, переплітаються з ними.
Доречно буде, якщо зазначимо співвідношення норм міжнародного і національного права. У цьому випадку держави виступають у нормотворчих процесах як створювачі одночасно внутрішньодержавних (національних) і міжнародно-правових норм, що втілюють у першому випадку їх власні, а в другому - взаємоузгоджені інтереси. Відповідно народжуються нові державні закони (та інші нормативні акти) і міжнародні договори (інші джерела міжнародного права). Термінологічним вираженням участі держав у створенні різних за належністю до певної правової системи актів є їх офіційне визначення: стосовно нашої держави - закони України і міжнародні договори України.
Співвідношення міжнародного і внутрішнього права держави має ряд аспектів:
по-перше, вплив, який внутрішні норми (національне законодавство) можуть здійснювати у процесі створення міжнародно-правових норм, на їх зміст;
по-друге, вплив міжнародно-правових норм на норми внутрішнього державного права, на їх створення, зміну, застосування;
по-третє, питання про безпосередню дію міжнародно-правових норм у сфері внутрішньодержавних відносин;
по-четверте, проблема застосування правових норм у випадках розбіжностей між внутрішньодержавними і міжнародними нормами, що стосуються одного і того ж предмету регулювання.
Закони внутрішнього права держави та інші нормативні акти не є джерелами міжнародного права. Дія внутрішньодержавних норм обмежена юрисдикцією відповідної держави і не може безпосередньо поширюватися на міжнародні відносини (зрозуміло, що всі інші держави мають поважати національне

 
 

Цікаве

Загрузка...