WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційне право — галузь національного права України - Реферат

Конституційне право — галузь національного права України - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Конституційне право - галузь національного права України
ПЛАН
1. Предмет конституційного права
2. Метод правового регулювання
3. Конституційно-правова відповідальність
Приступаючи до вивчення предмету КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА слід розуміти, що ми з вами поринаємо в генезис конституції в її історичні умови, в яких виникла конституція, та в суть сучасних процесів, що проходять у нашому суспільстві і у нашій державі в цілому.
Слід зазначити, що у багатьох країнах набув поширення термін "конс-титуційне право". Це стосується насамперед країн, де склались англосаксонська і романська правові системи, що уособлюють конституційний устрій, найбільш характерними рисами якого є громадянське суспільство і правова держава. Саме такий устрій забезпечує розподіл влад, проголошує і здійснює права людини.
Для деяких інших систем, наприклад, Германської правової системи характерне вживання терміну "державне право", що є відображенням історичних реалій, в яких відбувалося становлення і розвиток німецької державності.
1. Предмет конституційного права
Якщо брати систему національного права України то провідною галуззю є конституційне право України. Слід зазначити, що в національній державі ототожнюється держава, нація і мова. Тому цій галузі права при-таманні риси, характерні для всієї системи права:
1. нормативність
2. формальна визначеність
3.спрямованість на досягнення певного правового результату
4. можливість захисту правових приписів засобами державного впливу тощо.
Їй властиві і специфічні якісні ознаки, які відрізняють її-від інших підрозділів національного права України. Найбільш повно ці ознаки виявляються в особливостях таких характеристик, як предмет і метод пра-вового регулювання, соціальне призначення й роль конституційного права, принципи конституційного регулювання, завдання і функції конституційного права, наявність конституційної (конституційно-правової) відповідальності.
Це - кваліфікаційні ознаки галузі конституційного права, які в сукупності дають змогу виділити дану галузь права як таку, відокремити її від інших підрозділів системи права, визначити її суть.
Тільки з врахування всіх цих характеристик можна узагальнити характеристику конституційного права як галузі права. Врахування лише одного із зазначеник факторів не дає змоги відповісти на питання про те, що таке конституційне право як галузь національного права, які її структурні та функціональні особливості?
Для характеристики будь-якої галузі права - найважливішим є визначення кола врегульованих нею суспільних відносин, тобто предмета правового регулювання. Розгляд предмета правового регулювання передбачає розв'язання таких питань, як: сутність і зміст суспільних відносин, охоплюваних даною галуззю; якісна відмінність і специфічні ознаки таких відносин; роль і значення цих відносин у життєдіяльності суспільства тощо.
Основним предметом правового регулювання конституційного права України є суспільні відносини, які виникають і діють в процесі здійснення влади народом України.
Такі відносини опосередковуються правовими нормами, які складають зміст найважливіших джерел конституційного права - Конституції України, Декларації про державний суверенітет України, конституційних законів тощо.
Конституційні норми закріплюють також устрій України як незалежної держави, яка цілком самостійно вирішує всі справи як в середині країни, так і за її межами.
Предмет конституційного права опосередковує собою чотири групи (блоки) суспільних відносин.
1. Відносини, які складають основоположні засади народовладдя, суверенітету народу.
Суверенітет народу - це природне право народу бути верховним і повновладним на своїй території. Суверенітет буває потенційним і реальним. Потенційним суверенітетом володіє практично будь-який етнос, незалежно від того, має він свою державність чи ні, оформився він у таку історичну спільність, як народ, визнаний він іншими державами і націями чи ні.
Тут слід наголосити на те, що розуміється під - нацією.
Нація - це найвища форма організації суспільства, яку дотепер виробило людство на шляху поступу (розвитку). Саме в нації, передусім державній створюються умови для повного розкриття життєвих сил і можливостей окремої людини. Нація, як і будь-яка інша спільнота людей, не може ні сформуватись, ні існувати без спілкування її членів, без збереження ними історичної памяті, надбань духовності і відчуття приналежності до цієї спільноти. Універсальним засобом здійснення всього цього є мова. Вона забезпечує єдність, функціонування і розвиток національного організму в просторовому та часовому вимірах.
Реальний суверенітет - це втілення в життя суверенних прав народу, його волі йти таким шляхом, який він вважає найкращим. Суверенна воля народу України, вільно сформована і втілена у відповідних документах (передусім у Конституції України), і є єдиним джерелом державної влади.
Адже, термін Конституція походить від лат. constitutio - устрій. Основний закон держави, який закріплює її суспільний і державний устрій, основні права й обов'язки громадян, систему й принципи організації і діяльності державних органів, виборчу систему.
Держава, її органи й посадові особи у своїй діяльності зобовязані керуватися волею та інтересами народу України і служити їх практичній реалізації. Будь-яке обмеження повноти народовладдя на рівні всієї держави чи окремих її територій не допускається. Ці ідеї знайшли втілення в найважливіших джерелах конституційного права - Конституції України, Декларації про державний суверенітет України, Акті проголошення не-залежності України, конституційних законах та в інших правових актах.
Сутність повновладдя народу України виявляється у визначальних засадах (основах) народовладдя, а саме в:
а) організаційно-політичних основах суспільного життя;
б) економічних передумовах розмаїття суспільних відносин;
в) соціальних засадах;
г) ідеологічних засадах ;
д) морально-етичних основах;
е) соціально-психологічних основах народовладдя;
2. Відносини, які опосередковують будівництво (будову), устрій держави як організації влади народу і для народу.
Влада -

 
 

Цікаве

Загрузка...