WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні загальні засади закріплення, організації і здійснення державної влади в Україні - Реферат

Конституційні загальні засади закріплення, організації і здійснення державної влади в Україні - Реферат

необхідністю дотримання основних невід'ємних прав і свобод людини й громадянина.
Як зазначалося, саме встановлена народом державна влада є найбільш легітимною. Проте цього не досить для визначення оптимальної організації державної влади.
Щодо конституційного застосування принципу розподілу влади, який виявляється у побудові структури державної влади, її організації, системі органів, які здійснюють державну владу, їх компетенції, функціях, формах і методах діяльності, то всі ці питання уявляється правильним висвітлити у окремому параграфі. Такий підхід обґрунтовується тим, що Конституція закріплює згадані групи конституційних норм по-різному. Зокрема, норми, основою яких є принцип народного суверенітету, викладеш досить стисло, як правило, у першому розділі Основного Закону України. Щодо норм другої групи, то згадані групи норм за своїм змістом більш об'ємні.
Іншими словами, дані складові частини, елементи конституційного інституту державної влади характеризують у конституціях країн світу, та й у Конституції України, ті чи інші його сторони з неоднаковим ступенем деталізації: зміст деяких елементів вичерпується іноді однією - двома статтями, регулюванню інших присвячуються навіть окремі розділи конституцій. Так, ст. 5 Конституції України пов'язує визначення джерела дер-жавної влади з формою державного устрою України та її державним режимом.
Згідно зі ст. 1, 2 і 5 Конституції, Україна є суверенною і незалежною демократичною республікою.
Який з цих принципів є вихідним щодо визначення носія і джерела державної влади?
Для Конституції Франції, де республіканська форма правління вже давно традиційна, основою для визначення носія державної влади є саме вона. Тому принципи закріплення цієї влади народом викладено дуже стисло: "Правління народу, по волі народу і для народу" (ст. 2 Конституції Франції).
Для України, яка за багато років вистраждала свою незалежність і державний суверенітет, вихідним для визначення джерела державної влади є саме суверенітет держави. Виходячи з цього, у ч. 2 ст. 5 Основного Закону України записали, що "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ". Цією самою частиною законодавче закріплюються засоби здійснення влади. "Народ, - зазначається тут, - здійснює владу безпо-середньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування".
Такий підхід до форм здійснення державної влади типовий для багатьох конституцій. Так, у абз 1 ст. 20 Конституції ФРН зазначається, що вся державна влада "виходить від народу і здійснюється ним шляхом вибо-рів і голосувань, тобто безпосередньо і через обрані ним органи".
Важливо, що Конституція України надає народові України право бути гарантом організації і здійснення саме закріпленої у ній державної влади, оскільки остання поадна від конституційного ладу, який закріплює Основний Закон держави. "Право визначати, змінювати конституційний лад в Україні, - зазначається у ч. З ст. 5 Конституції України, - належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами".
Щодо мети та загальних функцій, тобто принципових напрямів діяльності державної влади в Україні, то вони досить чітко визначені у Преамбулі та ст. ст. З, 8, 10-13 і 19 Конституції України. Метою України, а звідси й державної влади, є прагнення: розвивати та зміцнювати демократичну, соціальну й правову державу; забезпечувати права й свободи людини та гідні умови її життя; піклуватися про зміцнення громадської злагоди на землі України.
Відповідно до загальної мети державної влади перед державою виникає коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує матеріальні ресурси, ідеологічні та політичні зусилля. Це основні напрями діяльності держави, в яких виражається її сутність, завдання й мета і які є функціями держави, що здійснюються за допомогою державної влади.
Функції держави тісно пов'язані між собою, а також з такими суспільними відносинами, на які держава намагається впливати відповідно до своїх потреб, своєї політики. Щодо методів здійснення функцій держави, то вони залежать від компетенції і форм діяльності системи державних органів, яка будується на підставі розподілу влад. Саме органи організовують здійснення функцій держави у межах своєї компетенції.
Функції держави, звичайно, не ототожнюються з функціями її органів, оскільки перші - це основні напрями діяльності держави, якими зумовлена робота вищого державного апарату і кожного з його органів, а другі, тобто функції відповідного державного органу, свідчать про його соціальне призначення як частини механізму держави і конкретизуються у компетенції, тобто у предметах відання, правах та обов'язках. Так, відповідно до компетенції Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу держави розрізняють законодавчу, контрольну та установчу функції цього органу.
Кожна функція держави має притаманні лише їй форми й методи здійснення. Так, основними формами здійснення функцій держави, звичайно, вважаються правотворча, правозастосувальна та правоохоронна діяльність, в цілому правове регулювання і безпосередня організаторська робота щодо здійснення правових настанов. Методами ж здійснення цих функцій є переконання, заохочення і примус.
Змістом тієї чи іншої функції держави є сам процес впливу держави за допомогою державної влади завдяки практичній діяльності органів держави на певні або групу споріднених суспільних відносин.
Кожна конкретна функція держави поєднує у собі зміст, форми й методи діяльності відповідної гілки єдиної державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), застосування якої пов'язане з особливостями конкрет-ного об'єкта державного впливу.
Щодо видів функцій держави, то вони, звичайно, поділяються на кілька груп залежно від соціального призначення, сфер діяльності, тривалості здійснення тощо.
З огляду на предмет нашого дослідження вважається доцільним розкрити зміст перших двох видів функцій.
За соціальним призначенням державної діяльності виділяються такі функції, які характеризують призначення держави, найбільш загальні напрями її діяльності на певному етапі розвитку. Вони здійснюються не окре-мими державними органами, а в різній мірі багатьма ланками державного апарату. Крім того, основні функції мають комплексний характер, їхнім об'єктом є широке коло споріднених суспільних відносин, на які і впливає певний вид державної діяльності.
До основних функцій держави даного виду належать, наприклад, функції охорони прав і свобод людини й громадянина, захисту правопорядку, законності тощо.
За сферами діяльності держави її основні функції поділяються, звичайно, на внутрішні і зовнішні. Внутрішні здійснюються у межах держави, бо в них виявляється внутрішня політика. До цієї групи належать такі функції: регулювання економічних відносин; організація суспільних робіт; охорона прав і свобод людини й громадянина; правопорядок,

 
 

Цікаве

Загрузка...