WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб - Реферат

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб
Конвойна служба міліції організується в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, на залізничному, повітряному й водному транспорті відповідними ГУМВС, УМВС України й управліннями МВС України на транспорті (УМВСТ).
Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб за межі України здійснюється в установленому порядку з дозволу МВС України, за межі Автономної Республіки Крим, області, залізниці, повітряного чи водного басейну - з дозволу відповідних ГУМВС, УМВС, УМВСТ, за винятком випадків, коли конвоювання здійснюється на підставі санкціонованої прокурором постанови або ухвали (постанови) суду про відправлення етапом.
Для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб у складі органів внутрішніх справ, а також безпосередньо в ГУМВС, УМВС, УМВСТ створюються конвойні підрозділи міліції.
З урахуванням місцевих умов можуть бути сформовані міжрайонні конвойні підрозділи, чисельність яких визначається із розрахунку не меньше чотирьох працівників міліції на кожний конвойний наряд.
В органах внутрішніх справ, де конвойних підрозділів немає, для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб виділяються спеціально скомплектовані наряди міліції. У таких випадках обов'язки з організації служби покладаються на начальника органу. Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб здійснюється за обумовленими маршрутами (основні, запасні), які розробляються в управліннях, відділах охорони громадського порядку, МВС, ГУМВС, УМВСТ.
Якщо об'єкти обслуговування розташовані компактно і є автомобільні шляхи, то можливе кільцеве конвоювання між ІТТ, слідчими ізоляторами, обмінними пунктами й судами.
Конвоювання підсудних (взятих під варту осіб) у суди й охорона їх під час судових засідань здійснюється на підставі встановлених документів про прийняття цих установ на обслуговування і відповідних вказівок начальників управлінь внутрішніх справ.
Доставлення затриманих і взятих під варту осіб до місця призначення здійснюється, як правило, спеціально обладнаними автомобілями. В окремих випадках допускається перевезення затриманих і взятих під варту осіб легковими й вантажними автомобілями, літаками, річковими або морськими суднами, у вагонах пасажирських потягів, гужовим транспортом, а також конвоювання пішки.
Затримані І взяті під варту особи конвоюються літаками з дозволу начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київської області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на транспорті у разі особливої терміновості за заявками і в строк, узгоджений на місцях з підприємствами цивільної авіації.
Перевезення затриманих і взятих під варту осіб річковими або морськими суднами, у вагонах пасажирських потягів може здійснюватися лише у зв'язку з відсутністю на цих шляхах сполучення планових маршрутів конвоювання або у зв'язку з неможливістю доставки конвойованих осіб до місця призначення іншим способом і кожного разу тільки з дозволу начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на транспорті.
Конвоювання затриманих І взятих під варту осіб пішки й гужовим транспортом між населеними пунктами допускається, якщо це неможливо забезпечити механічним транспортом.
З метою підвищення оперативності в роботі конвоїв міліції, за-безпечення безпеки руху й надійної охорони конвойованих осіб спеціальні автомобілі, на яких вони перевозяться, обладнуються радіостанціями, проблисковими маяками та пристроями для розмови між кабіною й кузовом.
Для охорони конвойованих під час їх посадки-висадки викорис-товуються тимчасові металеві коридори, що складаються. Для охорони підсудних у залах судових засідань і камерах для їх тримання в судах застосовуються відгороджуючі бар'єри.
Зв'язки з конвоєм здійснюється за встановленими каналами радіо і проводного зв'язку.
У разі потреби для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, крім працівників ІТТ і конвойних підрозділів, можуть залучатися й інші належним станом підготовлені працівники міліції, які працюють в органах внутрішніх справ не менше одного року і склали заліки на знання нормативних документів, що регламентують питання охорони затриманих і взятих під варту осіб. Перелік таких працівників затверджується наказом начальника органу внутрішніх справ.
Увесь склад конвою повинен бути в установленій формі одягу, мати справну і приведену в бойову готовність зброю. Вид зброї конвоїрів, у залежності від умов і порядку конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, визначає командир підрозділу (начальник органу), який призначив конвой.
Підстави для конвоювання
Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для проведення слідчих дій або розгляду справи в суді здійснюється на підставі письмових заявок слідчих, дізнавачів, суддів і заявок начальників ІТТ І слідчих ізоляторів.
У заявці слідчих, дізнавачів і суддів зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження затриманої або взятої під варту особи (найменування ІТТ, слідчого ізолятора), місце розгляду справи в суді чи проведення слідчої дії, строк доставки затриманої або взятої під варту особи (дата, час); вимоги щодо режиму тримання (ізоляції) затриманих або взятих під варту осіб на весь час їх конвоювання. Заявки на конвоювання, підписані головами судів, їх заступниками або головуючими в судових засіданнях, скріплюються гербовою печаткою.
Крім заявок, підставою для конвоювання затриманих І взятих під варту осіб є:
- санкціонована відповідним прокурором постанова слідчого або органу дізнання, постанова судді чи ухвала суду про відправлення етапом;
- постанова прокурора, слідчого чи дізнавача або ухвала суду про проведення окремих слідчих дій, наприклад стаціонарної судово-психіатричної експертизи;
- закінчення строку перебування в ІТТ осіб при наявності санк-ціонованої прокурором постанови або ухвали суду про взяття під варту, а також вироку про засудження до позбавлення волі (конвоюються в слідчий ізолятор);
- розпорядження начальника ІТТ про направління затриманих або взятих під варту осіб у лікувальні установи, у санпропускник (лазню) загального користування і на обмінний пункт на плановому маршруті конвоювання.
Підстави і порядок застосування заходів безпеки при охороні та конвоюванні затриманих і взятих під варту осіб.
Наряд міліції під час охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб має право застосувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю тільки у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію", а також Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27. 02.1996 р.
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати, якщо дозволяють обставини, попередження про намір їх використання. Без попередження фізична сила,спеціальні засоби й вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.
Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю:
- до жінок з явними ознаками вагітності;
- до осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, який загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або вчиненню збройного нападу чи збройного опору.
Міліцейський конвой повинен бути весь час готовим до несення служби в екстремальних умовах, які різко змінюють обставини конвоювання і вимагають вжиття рішучих заходів для доставлення конвойованих, за призначенням. Такі умови можуть настати в результаті втечі конвойованих, нападу на конвой, аварії з транспортом, на якому слідують конвойовані, пожежа в приміщенні, де перебувають конвойовані тощо.
При таких обставинах начальник і особовий склад конвою діють з урахуванням обстановки, вживаючи заходів до виконання основного завдання - доставлення конвойованих за місцем призначення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...