WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії - Реферат

Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії - Реферат

партії і громадські організації;
- засоби масової інформації;
- територіальні громади та органи місцевого самоврядування;
- міжнародні організації.
Тобто, гарантами конституційного ладу є практично всі основні суб'єкти конституційно-правових відносин та інші елементи цих відносин.
Названі гаранти, переважно, є загальними для всього конституційного ладу. Поряд з ними Конституцією передбачаються гарантії для окремих інститутів конституційного ладу, насамперед державного і суспільного ладу, прав і свобод людини і громадянина тощо.
Пріоритетне місце в гарантуванні конституційного ладу відводиться народу України. За Конституцією народ України є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади та має виключне право визначати й змінювати конституційний лад в Україні (ст. 5).
Звичайно, визначення і зміна конституційного ладу здійснюється9 як правило, не довільно, а у визначених Конституцією і законами формах, зокрема, шляхом виборів, референдумів тощо.
Виключно всеукраїнським референдумом, наприклад, вирішується питання про зміну території України (ст. 73).
Право народу визначати і змінювати конституційний лад не може бути узурповане державою, тобто самостійно привласнене нею, її органами або посадовими особами (ст. 5).
Відповідно до Конституції, справою всього українського народу є захист суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної й інформаційної безпеки (ст. 17),
Чільне місце серед гарантій конституційного ладу посідають нормативно-правові гарантії і насамперед норми самої Конституції.
2. Гарантування конституційного ладу безпосередньо Конституцією полягає у встановленні нею свого власного статусу - статусу Конституції і відповідних статусів тих інститутів, які вона закріплює, у забезпеченні нею власної стабільності - обмеженні можливостей внесення до неї змін і доповнень, - а також у регулюванні нею порядку визначення, функціонування, охорони й зміни конституційного ладу.
Зокрема, в Конституції зазначається, що правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (ст. 19).
Одночасно в Конституції зазначається, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України.
Особливо жорсткі умови порядку внесення змін до тих частин і положень Конституції, які стосуються основ конституційного ладу. Зокрема, згідно із ст. 156 Конституції, законопроект про внесення змін до розділу І "Загальні засади" чи розділу ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХШ "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради Президентом або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради і за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом (ст. 156), При цьому повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, Ш і ХШ цієї Конституції з одного і того самого питання можливе лише до Верховної Ради наступного скликання.
Деякі положення Конституції взагалі не можуть бути змінені. Відповідно до ст. 157 Констатація не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Також Конституція не може бути змінена в умовах воєнного чи надзвичайного стану (ст. 157).
Важлива роль у гарантуванні конституційного ладу належить, поряд з Конституцією, конституційному законодавству (законам про вибори, референдуми, політичні парта та інші об'єднання, про органи державної впади, про територіальний устрій тощо), а також іншим галузям законодавства, зокрема адміністративному, кримінальному, інформаційному, митному, військовому, а також іншим нормативно-правовим актам.
В умовах правової держави, яка ґрунтується на принципі верховенства права, конституційне законодавство є надійним гарантом конституційного ладу.
Основним гарантом конституційного ладу є, звичайно, держава - як в цілому, безпосередньо, так і в особі її відповідних інститутів: внутрішніх справ, закордонних справ, Збройних Сил України тощо.
Відповідно до чинної Конституції (ст. 17), захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки покладається насамперед на державу. Ці напрями діяльності держави є найважливішими її функціями (ст. 17).
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності безпосередньо покладаються на Збройні Сили, Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом (ст. 17). При цьому зазначається, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності (ст. 17).
Значна роль в гарантуванні конституційного ладу відводиться Основним Законом органам державної влади. Пріоритетна роль серед них належить парламенту - Верховній Раді.
За чинною Конституцією, Верховна Рада вносить зміни до Конституції;
призначає всеукраїнський референдум з питання про зміну території України;
приймає закони;
визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики;
затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища;
призначає вибори Президента;
заслуховує щорічні та позачергові постання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище України;
оголошує за поданням Президента стан війни й укладання миру, схвалює рішення Президента про використання Збройних Сил та інших військових формувань в разі збройної агресії проти України;
затверджує загальну структуру, чисельність, визначає функції Збройних Сил, Служби безпеки України, інших створених за законом .військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ;
надає у встановлений законом строк згоду на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсує міжнародні договори України (ст. 85) тощо.
Звичайно, пріоритетна роль Верховної Ради у гарантуванні конституційного ладу випливає насамперед з її головної функції, а саме - законодавчої функції.
Адже, за Конституцією, лише законами України визначаються:
організація і проведення виборів та референдумів;
засади утворення й діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масовоїінформації;
засади зовнішніх зносин, зовнішньополітичної діяльності, митної справи; основи національної безпеки, організації Збройних Сил і забезпечення громадського порядку;
територіальний устрій України; правовий режим державного

 
 

Цікаве

Загрузка...