WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії - Реферат

Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії - Реферат

Чорнобильської катастрофи, - збереження генофонду Українського народу (ст. 16), що свідчить про винятковий гуманізм держави і конституційного ладу України в цілому.
Важливою рисою конституційного ладу є його реальність, дійсність, тобто наявність цього ладу де-юре і де-факто. Конституційний лад кожної країни - це офіційний державний і суспільний лад та офіційна система інших суспільних відносин, проголошених і закріплених актом вищої юридичної сили - конституцією.
Конституційний лад має бути не формальним, символічним, а справжнім., реальним, тобто відображати реально існуючі суспільні відносини на момент прийняття відповідної конституції і на перспективу.
На жаль, певною мірою проблематичний характер мають, як показав час, і деякі положення, закріплені в нинішній Конституції України, зокрема положення про соціальний характер держави, соціальні права й свободи людини і громадянина, соціальну спрямованість економіки тощо. Ці та ряд інших положень Конституції є в цілому символічними або справляють враження таких. Практично вони реалізуються тільки частково.
Іншим, не менш важливим принципом конституційного ладу є системність, тобто послідовність, логічність, всебічність і повнота закріплення в Конституції основних інститутів суспільства і держави.
Чинна Конституція закріпила всі основні інститути українського суспільства і держави значно системніше, ніж усі попередні Конституції України, разом узяті. Це стосується насамперед інституту влади, прав і свобод людини і громадянина, органів державної влади й органів місцевого самоврядування тощо.
Так, поряд з закріпленням статусу основного суб'єкта влади - народу, він визнається єдиним джерелом влади, Конституція передбачила його право здійснювати впаду як безпосередньо, так і через органи державної влади або органи місцевого самоврядування (ст. 5), В Конституції визначені основні форми безпосередньої демократії (вибори, референдуми), передбачено здійс-нення державної впади шляхом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову та закріплена система місцевого самоврядування.
Теоретичні основи нової Конституції і передбаченого та гарантованого нею конституційного ладу можна умовно поділити на три частини.
Першу частину складають надбання світової наукової конституційної думки, зокрема теорії й ідеї та вчення про конституцію (конституціоналізм); про права й свободи людини і громадянина; про суверенну, правову, демократичну, соціальну державу; про форми безпосередньої демократії; про парламентаризм; інститут глави держави; конституційне судочинство; місцеве самоврядування тощо.
Другу частину теоретичних основ складають окремі надбання науки радянського державного (конституційного) права, зокрема, вчення про роль і значення держави й права, їх основні риси, про демократію і законність, про права й обов'язки громадян, про політичну і економічну системи, про ради як представницькі органи, про правосуддя та прокуратуру тощо.
Третю частину теоретичних основ конституційного ладу складають надбання української конституційної думки з часу проголошення незалежності України. Це ідеї, концепції щодо України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової, унітарної держави, щодо форм держави за характером правління і характером державного устрою, щодо громадянства України, державної мови, Збройних Сил, державних символів та інших атрибутів держави, системи прав і свобод людини й громадянина та їх гарантій, виборів і референдумів, системи органів державної влади України та системи місцевого самоврядування в Україні тощо.
Важливим принципом конституційного ладу України є також наступність, акумулювання того позитивного, що було в українському державотворенні, в державному і суспільному ладі України в минулому, в тому числі в далекому минулому. Це випливає як з Преамбули Конституції, так і з її змісту, зокрема положень щодо характеристики нашої держави, державних символів, прав та свобод людини і громадянина, форм прямого народовладдя, місцевого самоврядування та інших інститутів, які були характерні для України в минулому або передбачались і закріплювались її попередніми конституціями, починаючи з Конституції гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.).
Однією з істотних рис чинного консппуційного ладу України є те, що він містить елементи програмного характеру щодо розвитку держави, суспільства та їх окремих інститутів.
Конституція, проголошуючи нашу державу суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, не лише закріплює досягнуте, реаль-не в її функціонуванні і розвитку, а й визначає напрями її подальшого розвитку, її перспективу. Це стосується, зокрема, соціального, правового характеру держави, якою вона має ставати, системи передбачених і закріплених Конституцією соціальних і культурних прав та свобод людини і громадянина, що лише з часом можуть бути реалізовані.
Програмний характер певною мірою мають положення щодо політичного, економічного й ідеологічного множинства суспільства (плюралізму від лат. Pluralis - множинний), щодо місцевого самоврядування тощо.
Поряд з цими загальними принципами конституційному ладу України властиві деякі особливості, зокрема принципи
- здійснення державної влади шляхом поділу її на законодавчу, виконавчу і судову;
- верховенства права;
- прямої дії норм Конституції;
- визнання й гарантування місцевого самоврядування;
- судового захисту прав і свобод людини і громадянина;
- органічності міжнародних договорів щодо національного законодав-ства України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою; єдиного громадянства;
- єдиної державної мови;
- цілісності і недоторканності території України;
- непорушності права приватної власності, пріоритетності права власності українського народу на природні ресурси;
- захисту прав усіх суб'єктів права власності;
- свободи інформації;
- недопустимості використання Збройних Сил, інших військових формувань для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності;
- адміністративної автономії окремих адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіка Крим) тощо,
Гарантії конституційного ладу України
Конституційний лад кожної країни зберігає свою непорушність і належним чином функціонує і розвивається лише тоді, коли він має надійні відповідні гарантії (нормативно-правові, організаційно-правові та ін.). Вони передбачаються й закріплюються, як правило, конституціями і законами.
Закономірно, що Конституція України передбачила і закріпила відносно цілісну систему гарантій конституційного ладу.
Основними з них є:
- народ України;
- Конституція і закони;
- Українська держава в цілому і в особі її спеціалізованих інститутів (організацій, служб);
- Верховна Рада України;
- Президент України;
- Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади;
- Конституційний Суд України;
- суди загальної юрисдикції і прокуратура,
- політичні

 
 

Цікаве

Загрузка...