WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Завдання служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі - Реферат

Завдання служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі - Реферат

винним призначеного покарання, то він може постановити умовне незастосування покарання до винного з обов'язковою вказівкою у вироку мотивів умовного засудження. При призначенні покарання особі, яка вперше засуджується до позбавлення волі до трьох років, суд з урахуванням характеру та ступеню громадської небезпеки здійсненого злочину, особистості винного та інших обставин справи, а також можливості його виправлення і перевиховання без ізоляції від суспільства, може відстрочити виконання вироку у відношенні такої особи на строк від одного до двох років. Суд може в таких випадках відст-рочити виконання і додаткових покарань. Контроль за поведінкою умовно засуджених і засуджених з відстрочкою виконання вироку здійснюється органами внутрішніх справ, а у відношенні неповнолітніх - інспекторами у справах неповнолітніх та комісіями у справах неповнолітніх при виконавчих комітетах місцевих Рад, згідно з чинним законодавством України.
Випробувальний строк при умовному покаранні встановлюється тривалістю від одного до трьох років.
При умовному засудженні можуть бути визначені додаткові покарання.
Застосування умовного засудження дає можливість забезпечити перевиховання та виправлення засудженого при активній участі громадськості без ізолювання винних від суспільства.
При умовному засудженні суд може визначити додаткове покарання: позбавлення військового звання, позбавлення прав займати відповідні посади або займатись відповідною діяльністю, штраф, позбавлення батьківських прав.
У вироку визначаються два строки: спочатку строк позбавлення волі або виправних робіт, вказуючи на його умовний характер, а потім випробний строк, який є складовою частиною умовного засудження.
При умовному засудженні протікає випробний строк, а не строк визначеного судом покарання. Випробний строк може бути рівним строку визначеного покарання, але може бути також меншим або більшим за нього.
Контроль за умовно засудженими здійснюється інспекціями виправних робіт та дільничними інспекторами міліції за місцем проживання засудженого.
У випадку залишення засудженими місця проживання, працівники інспекції, в якій перебувають на обліку засуджені, вживають відповідні заходи у встановленні його місця перебування.
Якщо після здійснення зазначених заходів місцеперебування за-судженого не встановлено, то інспекція через канцелярію органу внутрішніх справ передає протягом п'яти днів всі матеріали разом з висновком і копією вироку в підрозділ карного розшуку.
Підставою для скасування умовного покарання можуть бути си-стематичні порушення громадського порядку, тобто такі, котрі протягом встановленого випробного строку вчинялись умовно засудженим три і більше разів: якщо два рази вони потягли за собою прийняття заходів адміністративного впливу, після чого він знову зробив порушення. За поданням органів внутрішніх справ у такому разі на засудженого судом проводиться заміна на позбавлення волі.
Для заміни відстрочки виконання покарання вироку необхідно дві умови:
- невиконання засудженим покладених на нього обов'язків;
- здійснення ним не менше двох правопорушень громадського порядку або трудової дисципліни, що свідчать про небажання стати на виправний шлях, за кожний з яких до нього обґрунтовано застосовуються заходи адміністративного стягнення або громадського впливу.
Такими правопорушеннями є, наприклад, дрібне хуліганство, роз-пивання спиртних напоїв у громадських місцях, поява у громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, порушення трудової дисципліни у вигляді розпивання спиртних напоїв на виробництві або перебування на роботі в нетверезому стані тощо.
Конкретні факти невиконання обов'язків, що були покладені судом, фіксуються у рапорті на Ім'я керівника органу внутрішніх справ. До рапорту додається пояснення та інші матеріали, що підтверджують факти невиконання покладених на засудженого обов'язків.
Підставою для скасування умовного засудження можуть бути сис-тематичні порушення громадського порядку, тобто такі, які протягом встановленного строку вчинялись три та більше разів, якщо хоча б два з них призвели до обґрунтованого застосування заходів адміністративного впливу, після чого він знову здійснив порушення.
За поданням органу внутрішніх справ виноситься постанова про скасування відстрочки вироку та заміну на позбавлення волі.
Скасування відстрочки виконання вироку, звільнення від призначеного судом покарання, виконання якого було відстрочено, здійснюється судами за місцем проживання засудженого. Порядок скасування та звільнення від покарання регламентується ст. 408 КПК України.
Службою органів внутрішніх справ по виконанню покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, здійснюються такі завдання:
- організація в установленому порядку спільно з відповідними підприємствами, організаціями та установами ефективного трудового використання і на цій основі перевиховання умовно засуджених та умовно звільнених;
- організація та проведення роботи щодо трудового влаштування осіб, звільнених із установ виконання покарань;
- забезпечення виконання покарань у вигляді виправних робіт
без позбавлення волі;
- забезпечення виконання покарань у вигляді заслання і вислання;
- організація роботи щодо працевлаштування і контролю за по-ведінкою умовно засуджених, у відношенні яких виконання вироку до позбавлення волі відстрочено.
Важливим обов'язком служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, є своєчасне встановлення осіб, які мають намір ухилитися від покарання; удосконалення профілактичної роботи; у взаємодії з карним розшуком удосконалення оперативно-розшукової діяльності серед засуджених, направлених на попередження злочинів та інших правопорушень; поліпшення обміну інформацією з установами, виконуючими покарання, міськрайвідділами внутрішніх справ.
До обов'язків цієї служби відносяться також і організація роз-Щуку засуджених до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, місце перебування яких невідомо.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію" //Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою КабінетуМіністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...