WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Види адміністративної діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

Види адміністративної діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

паспортної системи, маючи на увазі адміністративну діяльність міліції з реалізації правил паспортної системи. Той же вид діяльності не буде помилкою назвати забезпеченням паспортного режиму, маючи на увазі підтримання порядку, режиму, які встановлені правовими нормами.
Здійснення дозвільної системи, тобто особливого порядку виго-товлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку й використання спеціально визначених. предметів, матеріалів і речовин, а . також відкриття й функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та гарантування безпеки громадян, регламентується Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.
Особливість правових відносин, які виникають у зв'язку зі збутом, придбанням, використанням, перевезенням, зберіганням зазначених речей та предметів, а також відкриттям підприємств, майстерень, стрільбищ, тирів, обумовлює необхідність гарантування громадської безпеки, попередження й припинення можливого використання цих об'єктів із злочинною метою.
Відносини, що складаються у цій сфері діяльності, за своєю правовою природою є адміністративно-правовими, реалізація їх здійснюється апаратами міліції у формі наданняліцензій, дозволів, нагляду за додержанням Іншою стороною прав і обов'язків, установлених законом або іншим нормативним актом стосовно виробництва, збуту, використання або зберігання конкретного об'єкта дозвільної системи, а також шляхом притягнення до кримінальної відповідальності або застосування заходів адміністративного примусу до порушників правил цієї системи.
Забезпечення діяльності спеціальних установ міліції - це адміні-стративна діяльність міліції з організації роботи ізоляторів тимчасового утримання, приймальників-розподільників для бродяг, спецприймальників для осіб, підданих адміністративному арешту, а також конвоювання в установленому порядку заарештованих і затриманих. Ця діяльність здійснюється відповідно до положень про спеціальні установи, про службу міліції з охорони, утримання і конвоювання заарештованих та затриманих.
Забезпечення паспортного режиму - це організація І конкретна реалізація правил паспортної системи. Завданням її є видача та обмін паспортів, приписка й виписка громадян, їх облік, нагляд за дотриманням посадовими особами паспортних правил, ведення адресно-довідкової роботи. Особливо важливі завдання перед паспортною службою стоять тепер, коли вперше проводиться документування населення новими паспортами громадянина України. Однак ця робота розрахована на кілька років.
Так було прийнято декілька важливих правових актів, що рег-ламентують діяльність паспортної служби: постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження", постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. "Про першочергові заходи щодо забезпечення видачі паспортів громадянина України" та від 10 жовтня 1994 р. "Про затвердження Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ".
Із забезпеченням паспортного режиму тісно пов'язана діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства. Основним правовим документом, що регламентує цю діяльність, є Закон України "Про правовий статус іноземців".
Як самостійний вид адміністративної діяльності міліції слід розглядати забезпечення дорожнього руху транспорту і пішоходів. У рамках цих правовідносин здійснюється облік і технічне обслуговування автотранспорту, організується і регулюється рух транспорту тощо.
Органи внутрішніх справ здійснюють також і охорону об'єктів промислового та іншого призначення, установ, а також квартир, будинків громадян на підставі договорів.
Спеціалізація, що провадиться в органах внутрішніх справ, обумовила необхідність створення апаратів і підрозділів адміністративної служби міліції, до яких входять підрозділи охорони громадського порядку, дозвільної системи, дільничних Інспекторів, паспортно-візової роботи, спецустанов міліції.
У складі МВС України у вересні 1994 р. було створено Головне управління адміністративної служби міліції (ГУАСМ), яке в межах своєї компетенції керує апаратами й підрозділами охорони громадського порядку, дозвільної системи, паспортної, реєстраційної та міграційної роботи, дільничних інспекторів міліції через відповідні апарати (управління й відділи ҐУМВС України в м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті).
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...