WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємств (реф - Реферат

Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємств (реф - Реферат

безпеки в період підготовки та проведення значних громадсько-політичних заходів, при вибутті, прибутті, проїзді по території країни керівників держав і урядів та інших державних делегацій.
Поширення набула і така форма взаємодії, як розробка планів спільних дій за надзвичайних обставин (аваріях І катастрофах, захопленнях та крадіжках повітряних суден цивільної авіації, колективних порушеннях громадського порядку).
Органами внутрішніх справ, які функціонують у районах державного кордону України, в тому числі в міжнародних аеропортах, проводять свою роботу в тісній взаємодії з органами прикордонноїохорони та митними органами. Ця взаємодія здійснюється в основному (у формі обміну інформацією, яка становить взаємний інтерес щодо спільного планування та проведення заходів, які спрямовані на припинення та попередження правопорушень. Спільно з зазначеними органами вирішуються питання, пов'язані з обмеженням в'їзду до прикордонної зони, міжнародним транзитом.
Ефективність охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю в багатьох випадках визначається станом взаємодії органів внутрішніх справ на транспорті з адміністрацією та громадськістю підприємств транспорту.
Практикою вироблено різні форми взаємодії органів внутрішніх справ на транспорті з адміністрацією підприємств транспорту при забезпеченні збереження вантажів. Це спільне виявлення причин і умов, які сприяють скоєнню злочинних посягань на вантажі та вжиття заходів до їх усунення; комісійні перевірки місць зберігання та обробки вантажів; проведення міжвідомчих нарад щодо забезпечення зберігання вантажів; спільний оперативний розбір фактів неналежного збереження вантажів; щомісячні і щоквартальні взаємозвірки матеріалів, які є в міліції, про незбереження вантажів з відомостями відповідних служб відділень залізниці.
Органи внутрішніх справ і адміністрація транспортних підприємств та установ досить широко використовують допомогу громадськості в боротьбі з розкраданням вантажів. Найбільш характерними формами взаємодії є спеціалізовані добровільні дружини, які беруть участь в забезпеченні правопорядку в сфері вантажних перевезень, ради, лінійні громадські пункти та пости транспортнох міліції, "пікетні" групи, спецгрупи воєнізованої охорони, міліції і т. ін.
Для профілактики правопорушень на транспорті утворюються ради при управліннях залізниць. Вони координують і спрямовують роботу рад профілактики при відділеннях залізниць, а ті в свою чергу керують діяльністю лінійних пунктів профілактики на залізничних вузлах і станціях. Як правило, в радах профілактики утворюються секції, які забезпечують проведення профілактики правопорушень. За аналогічною схемою організовано ради профілактики на об'єктах повітряного, морського та річкового транспорту.
В числі основних завдань формувань громадськості є координація діяльності постійно діючих комісій по збереженню вантажів, зміцненню громадського порядку, попередженню травматизму, а також товариських судів і т. ін.
До основних функцій рад профілактики належать посилення трудової дисципліни, правопорядку та дотримання законності в трудових колективах підприємств і служб транспорту, припинення правопорушень у сфері пасажирських перевезень, запобігання розкраданням вантажів, виявлення та облік правопорушень і проведення з правопорушниками індивідуальної профілактичної роботи, організація та проведення розгляду матеріалів на правопорушників, досліджень, рейдів і т. ін.
Однією з форм об'єднаних зусиль громадськості та органів внутрішніх справ на транспорті стали громадські лінії, пункти охорони порядку. На відміну від громадських пунктів охорони порядку, які діють на території міст, селиш і інших населених пунктів, громадські лінійні пункти не мають єдиної твердо встановленої структури та форм роботи. Залежно від спеціалізованої станції, де вони створені, до їх складу можуть входити секції по боротьбі з розкраданнями вантажів, по охороні громадського порядку та профілактиці правопорушень і т. ін. Лінійні громадські пункти створюються спільними зусиллями адміністрації, профспілкових організацій транспорту та органів внутрішніх справ на транспорті на пасажирських і вантажних станціях, в портах і на інших об'єктах.
Останніми роками на залізницях впроваджується досвід шефства над приміськими поїздами колективів підприємств, робітники і службовці яких систематично користуються цим видом транспорту. Так, найбільше поширення на Придніпровській і Львівській залізниці одержало шефство крупних промислових підприємств над електричками, створення "фірмових" приміських поїздів і т. ін. Цей досвід тепер активно впроваджується і в інших регіонах країни, працівники органів внутрішніх справ на транспорті надають у цій справі допомогу адміністрації та профспілковим організаціям транс-портних підприємствам, забезпечують обмін досвідом.
Крім розглянутих форм взаємодії органів внутрішніх справ на транспорті з громадськістю, можна назвати і деякі інші. Серед них можна назвати товариські суди, інститут громадських інспекторів по збереженню державної власності та безпеки на транспорті, позаштатні працівники міліції, різні координаційні комісії та ради, товариства, а також інші громадські об'єднання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...