WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

розпорядження й постанови є найбільш ха-рактерними для міліції актами управління і саме в них відбивається основний зміст її виконавчо-розпорядчої діяльності.
За формою відбиття акти управління поділяються на письмові й усні.
Письмова форма встановлена для більшості актів міліції, оскільки вона дає можливість найбільш повно й чітко сформулювати їх зміст, полегшити контроль за законністю з боку вищих органів, а громадянам дає можливість їх оскаржити.
У письмовій формі видаються акти з кадрових та фінансових питань. Такого ж оформлення потребують всі постанови міліції про позбавлення водіїв прав на керування транспортними засобами, про накладання штрафу за дрібне хуліганство, за порушення антиалкогольного законодавства, паспортних правил, а також за порушення іноземними громадянами й особами без громадянства правил перебування в державі, порушення правил в'їзду в прикордонну зону й проживання в ній, за грубе порушення правил, що забезпечують рух транспорту тощо.
Одним із основних письмових актів є протокол про адміністративне правопорушення. Він також є єдиною підставою для розгляду та вирішення адміністративної справи про те чи інше правопорушення.
Адміністративний протокол міліцією не складається в разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.И9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) (порушення правил користування засобами автомобільного та електричного транспорту), якщо особа не заперечує допущене порушення й адміністративне стягнення, яке на неї покладається.
Протокол не складається і в інших випадках, коли, згідно із за-конодавством, штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.
Винесення письмових постанов у кожному з таких випадків є недоцільним і не завжди можливе в умовах роботи міліції. У зв'язку з цим для таких актів встановлено специфічну форму. Оформлення акта про накладення штрафу на місці порушення здійснюється шляхом видачі порушникові квитанції на стягнену суму штрафу.
Попередження порушника правил дорожнього руху фіксується в талоні до посвідчення водія.
У випадках, коли закон не вимагає обов'язкового письмового оформлення адміністративних актів міліції, останні можуть мати усну форму. У такій формі видаються численні акти в процесі здійснення поточного оперативного управління всередині апарату міліції, а також ставляться вимоги до громадян і посадових осіб про припинення порушень громадського порядку тощо.
Повноваження органів і посадових осіб міліції щодо виконання актів управління визначаються законами, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів, а також наказами, інструкціями, положеннями МВС України й підпорядкованими йому головними управліннями.
Компетенцію МВС України як центрального органу державної виконавчої влади визначено в Положенні про Міністерство внутрішніх справ України. Цим Положенням передбачено видання актів управління з питань діяльності міліції. Так, п.7 Положення передбачає, що МВС у межах своїх повноважень видає накази, організує й контролює їх виконання. У разі потреби видає разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади спільні акти. Причому, рішення МВС у питаннях безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, здійснення дозвільної системи та з інших визначених чинним законодавством питань є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також підпри-ємств, установ, організацій.
Детальне регламентування в актах МВС роботи міліції є важливим засобом повного і правильного проведення в життя законів та підзаконних актів з питань охорони громадського порядку й боротьби зі злочинністю, а також забезпечує єдиний порядок і погодженість дій всіх апаратів міліції, визначає конкретні шляхи подальшого вдосконалення роботи міліції із забезпечення правопорядку та безпеки громадян.
У діяльності МВС щодо керівництва органами внутрішніх справ поряд з нормативними актами важливу роль відіграють акти індивідуального характеру.
Наказами МВС України призначаються на керівні посади працівники до начальників органів внутрішніх справ включно і працівники, які входять до номенклатури МВС; присвоюються чергові й дострокові спеціальні звання до полковника міліції включно; застосовуються заохочення до працівників, а також накладаються стягнення і т. ін.
Головні управління та управління МВС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, на транспорті наділені широкими повноваженнями щодо видання нормативних та індивідуальних актів управління, якими вони встановлюють обов'язкові до виконання завдання, визначають службові права й обов'язки працівників, кадрові й багато інших питань, що виникають у процесі керівництва міліцією.
Важливим напрямком діяльності обласних, міських управлінь МВС є безпосереднє здійснення силами свого апарату найбільш серйозних заходів щодо охорони громадського порядку, попередження злочинів. При здійсненні цих заходів управління також видають індивідуальні акти, які адресовані безпосередньо громадянам, організаціям, установам, підприємствам і породжують у останніх конкретні права й обов'язки.
Начальники міськрайлінорганів видають накази про розподіл функціональних обов'язків керівного складу та підпорядкованих працівників, розподіл території міста (району) на зони (дільниці), призначення позаштатних співробітників, застосування заходів заохочення і дисциплінарного стягнення, надання працівникам відпусток і т. ін.
Керівники органів особисто розглядають матеріали про порушення громадського порядку й вирішують питання про передачу їх на розгляд судів, адміністративних комісій, товариських судів або безпосередньо виносять постанови про накладення на правопорушника адміністративного стягнення. Вони приймають постанови про накладання штрафів за дрібнехуліганство, порушення антиалкогольного законодавства тощо. Крім того, керівники органів видають дозволи громадянам на придбання мисливської вогнепальної та газової зброї, громадянам та організаціям на виготовлення печаток і штампів.
Поряд з керівниками право видання актів надано й іншим працівникам міліції (наприклад, оперативним черговим органів внутрішніх справ, інспекторам Державтоінспекції, дільничним інспекторам міліції).
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...