WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі");
2) інструкції, які встановлюють загальний порядок діяльності окремих категорій посадових осіб щодо виконання покладених на них завдань (наприклад, Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, а також Інструкція про організацію роботи дільничних інспекторів міліції);
3) інструкції, що визначають порядок виконання апаратами і працівниками міліції окремих дій з охорони громадського порядку, а також допоміжних, технічних функцій (до таких актів управління відноситься, наприклад, Інструкція про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції);
4) інструкції, що видаються спільно з іншими відомствами та організаціями (наприклад, Інструкція про організацію взаємодії з питань попередження і розкриття злочинів, пов'язаних із зброєю і боєприпасами, яка була затверджена спільним наказом МВС України і Міноборони України),
Інструкції містять значну кількість норм, які регламентують порядок виконання конкретних видів діяльності певних категорій посадових осіб.
Таким чином, інструкції (настанови) - це нормативні акти управління, які визначають порядок проведення в життя актів органів влади й управління, порядок діяльності певних категорій посадових осіб та інших працівників міліції щодо здійснення покладених на них завдань і виконання конкретних видів роботи.
Важливе місце серед актів міліції посідають плани оперативно-службової діяльності. Планування роботи дозволяє визначити найбільш важливі питання забезпечення громадського порядку на кожний період і зосередити зусилля на вирішенні головних, першочергових завдань, забезпечити взаємодію всіх служб міліції, раціональне й ефективне використання сил та засобів, своєчасне проведення заходів для попередження Правопорушень.
У Міністерстві внутрішніх справ, обласних управліннях, управліннях (відділах) на транспорті складаються перспективні, поточні й спеціальні плани; у міськрайлінорганах, як правило, - поточні і спеціальні.
Перспективні плани, до яких належать також комплексні цільові та регіональні програми, розробляються на строк 3-5 років.
Поточні плани в МВС України, його головних управліннях, уп-равліннях в Автономній Республіці Крим, містах Києві, Севастополі, областях і на транспорті складаються на рік. На такий же строк розраховані ці плани і в міськрайлінорганах. Служби МВС обласних управлінь поточні плани складають на півроку. Структурні підрозділи (управління, відділи, відділення, групи), які входять до служб
МВС, обласних І міських управлінь, розробляють плани щоквар-тально. Такий же строк дії і в галузевих службах міськрайлінорганів.
Поряд з поточними планами оперативно-службової діяльності в МВС, його головних управліннях, міськрайлінорганах складаються спеціальні плани: щодо забезпечення громадського порядку й безпеки під час проведення суспільно-політичних, спортивних та інших масових заходів; комплексних операцій з профілактики правопорушень, посилення охорони громадського порядку і боротьби з конкретними видами злочинів; попередження й припинення групових правопорушень; на випадок виникнення надзвичайних подій, стихійного лиха тощо.
Існує також практика планування окремих спеціальних операцій, відпрацювання регіонів, населених пунктів та об'єктів.
Плани оперативно-службової діяльності міліції затверджуються керівниками відповідних органів внутрішніх справ. З цього моменту вони набувають юридичної сили (акта управління) і стають обов'язковими для виконання всіма працівниками даного органу.
Таким чином, плани оперативно-службової діяльності можна визначити як акти управління, які передбачають систему заходів щодо забезпечення громадського порядку й безпеки на певний період та встановлюють порядок, строки проведення і конкретних виконавців цих заходів.
Інший вид адміністративних актів міліції - постанови, які приймаються під час вирішення питань про застосування заходів адміністративного впливу. Постановами накладаються адміністративні стягнення (штрафи, попередження), а також з санкції прокурора помішуються в приймальники-розподільники бродяги.
Характерні риси постанов міліції:
1) це індивідуальні акти управління, які є юридичними актами і спричиняють у конкретних осіб виникнення, зміну або припинення їх прав та обов'язків;
2) це акти, що містять правову оцінку поведінки учасників суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку і виступають як засоби реалізації санкцій адміністративних норм, застосування заходів адміністративного примусу;
3) це акти, що приймаються в одноосібному порядку;
4) це акти, що завжди адресуються конкретним громадянам або посадовим особам, які не перебувають у службовому підпорядкуванні органів міліції. Таким чином, настанови - це індивідуальні акти, які приймаються в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності міліції під час вирішення питань про застосування заходів адміністративного примусу.
Самостійну групу складають численні адміністративні акти, які видають апарати й працівники міліції в процесі безпосередньої організації охорони громадського порядку. Ці акти не мають єдиної назви і в практиці їх називають вказівками, розпорядженнями, вимогами, дозволами тощо. До них належать:
1) акти про дозвіл певних дій якійсь особі або організації. Міліція видає дозвіл громадянам на право користування мисливською або газовою зброєю, на її ввіз із-за кордону та вивіз за кордон, на в'їзд у прикордонну зону, на заняття охоронною діяльністю, дозвіл особам, щодо яких установлено адміністративний нагляд, на виїзд за межі населеного пункту тощо. З цими актами тісно пов'язані акти про надання суб'єктивних прав. У результаті в окремих осіб виникають такі суб'єктивні права, яких вони не мали до прийняття зазначених актів. Прикладом може бути видача посвідчень на право керування автотранспортом, на право зберігання вогнепальної мисливської зброї тощо;
2) акти міліції про заборону окремих дій (наприклад, заборона руху транспорту та пішоходів на окремих дільницях дороги у зв'язку з її ремонтом; позбавлення посадової особи ліцензії на право реалізації мисливської зброї на певний строк у зв'язку з відповідними порушеннями і т. ін.);
3) акти міліції про покладення на громадян та організації обов'язків щодо здійснення певних дій. Так, при перевірціоб'єктів дозвільної системи працівники міліції дають обов'язкові до виконання письмові вказівки (приписи) про вжиття необхідних заходів для усунення недоліків.
Загалом перелічену групу актів можна умовно назвати розпо-рядженнями міліції. Вони відрізняються від наказів, Інструкцій та постанов тим, що завжди адресуються для громадян, підприємств, установ, громадських організацій. Це оперативні акти управління, за допомогою яких апарати і працівники міліції безпосередньо забезпечують громадський порядок та безпеку.
На відміну від постанов, розпорядження, як правило, не пов'язані із застосуванням санкцій і мають на меті реалізацію диспозицій правових норм, проведення тих чи інших заходів щодо організації суспільних відносин у сфері охорони правопорядку.
Розпорядження міліції можна визначити як індивідуальні акти управління, які дозволяють або забороняють здійснення певних дій громадянам, організаціям, підприємствам, установам, а також зобов'язують їх до вчинення деяких дій в інтересах забезпечення громадського порядку.
Слід визначити, що

 
 

Цікаве

Загрузка...