WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ
Акти управління - це правова форма виконавчо-розпорядчої діяльності органів внутрішніх справ. У цих документах відбивається значна частина організаційної діяльності міліції, вирішуються численні питання, що виникають у процесі організації й практичного здійснення охорони громадського порядку.
Працівники міліції при виданні актів діють від імені держави, тому такі акти обов'язкові для виконання особами, яким вони адресовані. Забезпечення виконання актів здійснюється не тільки шляхом переконання, а й державним примусом. Акти управління міліції спрямовані на реалізацію приписів закону. Цими актами міліція впливає на поведінку громадян, діяльність посадових осіб, організацій, підприємств, установ, підприємницьких структур у процесі забезпечення порядку та безпеки громадян.
Акти видаються у всіх випадках застосування до правопорушників адміністративних стягнень. За допомогою актів управління органи й посадові особи керують підпорядкованими підрозділами й працівниками міліції, конкретизують їх права й обов'язки, визначають порядок діяльності, здійснюють розстановку кадрів, застосовують заходи заохочення та дисциплінарного стягнення. У деяких випадках правові норми не можуть бути реалізовані громадянами, організаціями, підприємствами, установами без владних приписів міліції (наприклад, для користування мисливською вогнепальною зброєю треба одержати дозвіл органів внутрішніх справ).
Акти управління, що приймаються міліцією в процесі адміністративної діяльності, мають односторонній, державно-владний, розпорядчий характер, обов'язкові до виконання, суворо підзаконні, породжують певні правові наслідки. Вони можуть мати деякі специфічні риси, що обумовлено особливостями завдань, які виконуються, і змістом роботи органів внутрішніх справ.
Таким чином, акти управління міліції - це прийняті в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності на підставі закону односторонні владні приписи, які спрямовані на встановлення, зміну й припинення конкретних правових відносин або містять обов'язкові для підпорядкованих по службі осіб і органів внутрішніх справ правила (норми) організації охорони громадського порядку й громадської безпеки.
Акти управління міліції дуже різноманітні, тому необхідно їх класифікувати за сферою застосування, юридичними властивостями і формою. За сферою застосування адміністративні акти міліції поділяються на внутрішньо-організаційні й зовнішні.
Внутрішньо-організаційні акти звернені до підпорядкованих по службі працівників і апаратів органів внутрішніх справ. Вони повинні забезпечувати організацію конкретної служби міліції і стосуються розподілу обов'язків, розстановки кадрів, налагодження взаємодії, ефективного використання сил та засобів. За допомогою Цих актів здійснюється керівництво діяльністю підпорядкованих підрозділів і безпосереднє оперативне управління в середині кожної ланки міліції.
Зовнішні акти адресовані громадянам, громадським та господарським організаціям, установам, підприємствам, які не перебувають у підпорядкуванні міліції. Ці акти видаються з суворо визначеного кола питань. За їх допомогою підрозділи й працівники міліції безпосередньо забезпечують охорону порядку в громадських місцях, безпеку руху транспорту і пішоходів, здійснюють виконання вимог паспортно-візової та дозвільної системи.
За юридичними можливостями акти поділяються на індивідуальні та нормативні.
Перший вид - основний в діяльності міліції. До нього відносяться акти, в яких містяться приписи, адресовані певним суб'єктам, і які розраховані, як правило, на одноразове виконання. їхнє призначення полягає в застосуванні чинних норм права до конкретних випадків. У результаті видання індивідуальних актів виникають, змінюються або припиняються конкретні адміністративні правовідносини між різними службами і працівниками міліції, а також між міліцією в цілому, з одного боку, та громадянами, державними й громадськими організаціями - з іншого.
Індивідуальні акти міліції спрямовані на реалізацію диспозицій . або санкцій правових норм. Прикладами актів про реалізацію диспозицій є дозволи міліції на придбання, зберігання, перевезення мисливської вогнепальної зброї. Прикладом актів про застосування санкцій правових норм є постанови про накладання адміністративних стягнень. Ці акти мають юрисдикційний характер, пов'язані з правопорушеннями та з оцінкою поведінки учасників суспільних відносин.
У нормативних актах передбачаються правила службової діяльності, що розраховані на багаторазове виконання (до застосування акта або припинення строку його дії). Такі акти видаються тільки з питань внутрішньо-організаційної діяльності, містять в собі норми, що спираються на приписи вищих органів внутрішніх справ і конкретизують їх стосовно місцевих умов роботи відповідних підрозділів міліції. Наприклад, у Вінницькій області введено особливий режим роботи, коли одна частина працівників працює вдень, а Інша - ввечері. Відповідно до схеми єдиної дислокації визначаються певні завдання та обов'язки нарядів патрульно-постової служби, а саме: де і в який час вони повинні нести службу, як діяти при попередженні й припиненні правопорушень, яким повинен бути порядок взаємодії із сусідніми нарядами, дільничними, інспекторами ДАІ, працівни-ками служби охорони, оперативними працівниками, громадськістю. Одночасно визначаються інші правила несення служби з урахуванням місцевих умов.
При здійсненні адміністративної діяльності міліції видаються накази, інструкції (настанови), плани оперативно-службової діяльності, постанови, розпорядження, дозволи (ліцензії), приписи тощо.
Наказ - це різновид акта управління, за допомогою якого організується робота міліції.
Міліція України - це воєнізована організація, і управління в ній будується за принципами, близькими до військових. Накази видаються одноосібно керівниками органів внутрішніх справ і звернені до підпорядкованих апаратів, посадових осіб та інших працівників міліції. В окремих випадках можуть видаватися накази про заохочення представників громадськості, військовослужбовців та інших громадян за активну участь в охороні порядку й надання допомоги міліції.
Накази можуть містити приписи індивідуального характеру (одноразове виконання), а також передбачати правила, розраховані на тривале й неодноразове застосування.
З цього можна зробити висновок, що накази міліції - це акти єдиноначального управління, звернені до підпорядкованих апаратів і працівників. Вони містять індивідуальні приписи або деталізують правові норми з питань внутрішньо-організаційної діяльності.
Другий вид акта управління - інструкції (настанови), що як і накази, звернені до підпорядкованих апаратів і працівників, і визначають порядок впровадження в життя актів, що приймаються органами державної влади. Проте, інструкції суттєво відрізняються від наказів. Якщо накази можуть бути як нормативними, так і індивідуальними, тоінструкції за своєю юридичною природою - завжди нормативні акти управління. У них визначається порядок діяльності працівників міліції щодо виконання покладених на них обов'язків.
Інструкції (настанови) в органах внутрішніх справ можна розподілити на чотири основні групи:
1) інструкції, які видаються у зв'язку з прийняттям законів України, указів Президента України, постанов Уряду і передбачають порядок діяльності міліції щодо впровадження цих актів у життя (наприклад, Інструкція про порядок застосування Закону

 
 

Цікаве

Загрузка...