WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аналіз криміногенної ситуації в Україні - Дипломна робота

Аналіз криміногенної ситуації в Україні - Дипломна робота

працездатності. По начальницькому складу в цілому їх питома вага зменшилась з 63,7% до 59,3%, по підрозділах кримінального розшуку - з 55,0 до 48,3%, слідства - з 60,9 до 50,0%, БЕЗ - з 67,4 до 53,7%, БОЗ - з 70,6 до 68,3%.
Таблиця 13
Структура кадрів ОВС вцілому та за віком
(у % до загальної кількості)
1993 1999
н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ
до 30 років 26,9 41,4 29,1 28,5 21,1 34,7 34,9 49,6 43,8 41,8 23,2 41,9
від 31 до 45років 63,8 55,1 60,9 67,4 70,6 60,0 59,2 48,3 50,0 54,7 68,3 56,1
від 46 до 50 років 5,6 2,3 5,0 2,9 6,0 3,6 4,5 1,6 4,2 2,9 7,5 1,8
від 51 до 55 років 2,9 1,0 3,3 1,0 2,2 1,4 1,0 0,3 1,2 0,5 1,0 0,2
старше 55 років 0,8 0,4 1,7 0,2 0,1 0,3 ,4 0,2 0,8 0,1 0,0 0,1
Внаслідок цих процесів зазначена структура характеризується явним перекосом в бік осіб віком до 45 років. Вони становлять від 91,5 до 97,9% співробітників ОВС в цілому та провідних служб. Цей процес дещо завуальований через недосконалість форми статистичної звітності, в якій визначений нерівномірно широкий інтервал для групи 31-45 річних (15 років). Внаслідок цього не можна визначити скільки в цій групі осіб у віці від 31 до 35 років, від 36 до 40 років і т.п. Але є підстави припустити, що переважають саме ті особи, кому тільки за тридцять. Якщо це вірно, то ситуація виглядає ще більш несприятливою.
Зниження питомої ваги досвідчених та кваліфікованих працівників суттєво порушує оптимальну структуру ОВС, нормальний процес передачі молодшим за віком працівникам навичок роботи і в кінцевому підсумку веде до зниження рівня роботи ОВС в цілому та її провідних служб.
18. Структура кадрів ОВС за стажем роботи
В динаміці показників, що характеризують структуру ОВС та провідних служб за стажем роботи співробітників начальницького складу спостерігається аналогічна тенденція - збільшення кількості осіб за стажем до 10 років і зменшення цього показника відносно працівників з більшим стажем роботи.
Таблиця 14
Структура кадрів ОВС вцілому та провідних служб
за загальним стажем роботи
(% до загальної кількості)
1993 1999
н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ
до 1 року 6,1 6,2 3,5 7,4 4,0 6,7 2,4 2,3 1,3 2,5 0,6 2,6
від до 3 років 10,9 13,1 10,6 13,0 6,8 13,5 10,9 10,0 6,3 11,9 4,7 12,1
від 3 до 10 років 33,7 41,8 35,8 44,8 32,0 36,5 46,2 59,1 52,4 54,6 40,7 52,5
від 10 до 20 років 38,1 32,9 31,5 28,4 42,2 35,8 32,6 24,6 31,2 26,9 42,4 28,9
від 20 до 25 років 8,6 4,9 7,5 28,4 42,2 35,8 32,6 24,6 31,2 26,9 42,4 28,9
більше 25 років 2,6 1,2 4,0 1,2 2,7 1,4 1,9 0,9 3,2 1,2 2,4 0,7
Дія даної тенденції дещо ускладнилась внаслідок процесу скорочення кадрів, що відбувався в ОВС в 1998 - 1999 рр. В зв'язку з цим помітно зменшилась питома вага осіб, що працюють до 1 року - в цілому по ОВС з 6,1 в 1993 р. до 2,4% в 1999 р. Відмічається деяке зменшення в провідних службах відсотку співробітників, що перебувають в них від 1 до 3 років (в середньому на 2-4%). Разом з тим, по ОВС в цілому та зазначених службах істотно зросла частка осіб, що працюють протягом 3-10 років. В усіх провідних службах окрім БОЗ на них припадає більше половини всіх працюючих. В цьому випадку також невідомим є більш диференційований розподіл співробітників даної категорії. Адже є велика різниця між фахівцем, що працює 3-5 років та тим, чий стаж наближається до 8-10 років.
Зростання питомої ваги осіб зі стажем 3-10 років супроводжувалась як і в попередньому випадку зменшенням цього показника щодо співробітників зі стажем понад 10 років.
Ще більш характерними виглядають статистичні показники щодо строку роботи співробітників начальницького складу саме в даних службах (спеціального стажу).
Таблиця 15
Структура кадрів провідних служб
ОВС за спеціальним стажем
(у % до загальної кількості)
1993 1999
к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ
до 1 року 21,8 21,0 18,1 6,0 17,9 17,3 17,1 14,9 14,2 18,1
від 1 до 3 років 33,4 27,9 25,7 10, 35,2 27,7 28,5 25,1 34,4 25,4
від 3 до 5 років 15,2 14,1 13,1 12,6 14,3 24,3 21,4 26,0 37,5 22,1
від 5 до 10 років 18,0 17,7 28,7 17,9 19,2 23,1 21,1 21,9 13,8 25,4
від 10 і більше 11,6 19,3 14,5 63,9 13,4 7,6 11,8 12,1 0,1 9
Статистика свідчить про те, що в 1999 р. лише біля 30% співробітників (а в БЕЗ - 13,9%) працювали в цих службах 5 років і більше. Тоді як відомо, що формування професіонала достатньо високого рівня потребує 8-10 років. Отже, абсолютна більшість працівників зазначених служб мали недостатній досвід роботи по відповідних напрямках боротьби зі злочинністю, що не могло не позначитись на їх діяльності.
19. Структура кадрів ОВС за рівнем освіти
За результатами аналізу зберігається тенденція істотного зниження рівня юридичної освіти співробітників ОВС.
Таблиця 16.
Структура кадрів ОВС та провідних служб
за рівнем юридичної освіти
(у % до загальної кількості)
1993 1999
н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ
1. Спеціалісти магістри-юристи 29,1 23,6 78,2 29,8 48,7 29,3 16,6 18,4 59,7 41,6 25,1 16,2
2. Молодші спеціалісти-юристи 21,4 45,3 16,6 9,8 9,5 50,3 17,8 31,0 29,5 13,1 11,8 31,8
Згідно з наведеними даними частка співробітників, що мають вищу юридичну освіту зменшилась щодо начальницького складу в цілому з 29,1% у 1993 р. до 16,6% у 1999 р., а частка осіб з середньою юридичною освітою - відповідно з 21,4 до 17,8%. Щодо окремих служб, то навіть у слідстві питома вага фахівців-юристів вищої кваліфікації стала дорівнювати 59,7% (1993 р. - 78,2%).
Таке зниження зазначених показників не може негативно не позначатися на якості правозастосовчої діяльності.
20. Динаміка кадрів ОВС
20.1. На фоні скорочення штатної чисельності працівників ОВС викликає занепокоєння така негативна тенденція як зростання некомплекту. За підсумками 1999 р. 7% від загальної кількості посад співробітників атестованого і 8% від посад начальницького складу залишились неукомплектованими, що в три рази перевищує показники попередніх років.
Некомплект в межах 7-10% спостерігається щодо особового складу всіх провідних служб за винятком ДАЇ, ДПС та дорожньої міліції, де цей показник є стабільним тривалий період і склав в 1999 р. 4%.
Наявність цієї тенденції об'єктивно призводить до ускладнення умов роботи співробітників ОВС, збільшення навантаження на них, зниження рівня реєстрації злочинів та діяльності щодо боротьби з ними.
20.2. Продовжується і навіть зростає процес відтоку кадрів з ОВС.
Таблиця 17
Кількість осіб начальницького складу ОВС та провідних служб, звільнених за власним бажанням (у % до загальної кількості)
1993 1999
н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ н/с вцілому к/р слідство БЕЗ БОЗ ДІМ
Доля звільнених у загальній кількості осіб, що

 
 

Цікаве

Загрузка...