WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аналіз криміногенної ситуації в Україні - Дипломна робота

Аналіз криміногенної ситуації в Україні - Дипломна робота

Київ 561,21 119,30 103,49 64,78 82,82
Полтавська 466,16 88,85 81,81 94,78 29,58
Харківська 367,83 62,02 65,98 75,6 31,08
м. Севастополь 326,78 79,93 71,02 19,54 78,45
Запорізька 322,57 72,31 76,78 40,68 28,08
Київська 322,24 70,50 57,70 31,37 14,54
Миколаївська 313,86 61,40 49,50 46,22 21,49
Донецька 298,10 67,23 73,89 51,73 35,46
Житомирська 297,58 83,55 70,20 65,58 16,21
Дніпропетровська 294,45 64,62 65,51 39,10 35,10
Черкаська 269,46 69,59 65,48 60,42 26,83
Хмельницька 258,18 70,82 64,01 53,82 12,08
Сумська 253,47 54,50 58,35 65,64 13,59
Одеська 249,83 54,89 54,93 26,60 35,52
Рівненська 249,29 71,39 71,05 41,38 21,59
Івано-Франківська 244,10 64,35 57,94 59,80 11,95
Волинська 241,28 67,31 53,17 41,17 21,07
АР Крим 240,82 70,16 65,97 39,39 18,89
Херсонська 235,35 67,21 59,41 29,88 14,01
Львівська 229,97 54,96 51,90 53,54 21,84
Закарпатська 229,94 65,08 47,00 56,58 13,88
Кіровоградська 223,98 63,55 54,91 45,35 16,94
Чернівецька 220,61 74,73 58,29 39,42 7,94
Тернопільська 218,20 62,95 56,51 41,23 10,19
Чернігівська 214,98 58,09 58,32 42,20 8,53
Луганська 212,96 42,93 50,19 33,21 25,39
Вінницька 197,51 53,63 48,99 41,48 8,98
Як видно з наведених даних, різниця між показниками найбільш розвинених та відсталих регіонів складає декілька разів.
Регіональні диспропорції позначаються на криміногенній ситуації в країні, сприяючи утворенню областей з підвищеною концентрацією злочинності, міграції кримінально-активних елементів.
Як свідчить аналіз, до криміногенних факторів в економічній сфері можна віднести:
технічна відсталість основних фондів, зниження рівня науково-технічного потенціалу;
недостатність інвестицій;
повільне реформування інституційних відносин;
значні диспропорції в структурі економіки;
виникнення нових форм господарювання, різке зростання кількості господарюючих суб'єктів;
функціонування потужного тіньового сектору, перш за все підпільної економіки;
скорочення обсягу ВВП;
існування паралельного неконтрольованого грошового обігу;
бартерізація фінансової системи;
значний зовнішній борг;
складність та неефективність податкової системи;
істотні регіональні диспропорції в розвитку економіки.
До чинників антикриміногенного характеру належать:
розширення форм залучення інвестицій в країну;
зростання обсягів промислового виробництва;
відносна стабільність курсу національної грошової одиниці, невисокі темпи зростання та відсутність різких коливань рівня інфляції та цін;
нормалізація ситуації з внутрішнім державним боргом, зростання обсягу державних надходжень та зменшення рівня дефіциту державного бюджету;
наявність ядра областей з високим потенціалом економічного розвитку.
Соціальна сфера
7. Рівень матеріального забезпечення населення
7.1. В 2001 р. збереглася тенденція зменшення реальних грошових доходів населення - основного джерела існування більшості громадян.
Таблиця 8
Динаміка реальних грошових доходів населення
Рівень реальних грошових доходів 1997 1998 1999 2001
у % до попе-реднього року - 13,8 - 7,2 - 4,7 - 11,8
З таблиці видно, що зростання номінальних доходів не встигає за інфляцією, внаслідок чого реальні грошові доходи населення знов істотно скоротились. Середньомісячний грошовий дохід на душу населення зменшився в порівнянні з минулим роком з 91,7 до 88,8 грн.
Попри певне скорочення значною залишається заборгованість з виплати заробітної плати та інших видів соціальних виплат. Її загальний обсяг становить в даний час близько 32,7 млрд.грн. Збільшилась заборгованість в Запорізькій, Полтавській і Харківській областях. Значним є рівень заборгованості у Тернопільській області - 5,1 місяця, Рівненській - 4,3, Херсонській - 3,7 місяці при загальній заборгованості по місцевих бюджетах - 1,4 місяця.
7.2. За статистичними даними в Україні спостерігається низький рівень оплати праці ряду категорій працівників. Найвищий рівень оплати праці відмічається у працівників атомних електростанцій (487 грн.), газової (443 грн.), нафтодобувної (441 грн.) та нафтопереробної промисловості (407 грн.). Натомість працівники охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури отримують у 3 рази менше.
Дія двох зазначених факторів звужує можливість існування за рахунок легальних джерел і сприяє поширенню серед громадян протиправних форм здобуття доходів.
7.3. В 2001 р. вдалося досягти скорочення рівня заборгованості з соціальних виплат. За період діяльності Уряду заборгованість з заробітної плати працівників бюджетних установ було зменшено на 53,6%, заборгованість з стипендій була ліквідована взагалі, на 36,2% знизився рівень заборгованості з різних соціальних виплат, на 5,2% - заборгованість з усіх видів пенсій.
Головне значення цього чинника полягає в тому, що він означає для суспільства певне покращання економічної та соціальної ситуації, закінчення періоду тривалого падіння, підтверджує дієвість державної економічної політики. Все це позитивно позначається і на криміногенній ситуації.
8. Соціальна структура населення
8.1. Соціальна структура населення характеризується перш за все зростанням долі осіб з невисоким рівнем доходів та різкою поляризацією за цим показником. Так, за вибірковими статистичними даними питома вага осіб, чий середньодушовий грошовий дохід у місяць складає до 30 грн., становить 16,4%, від 30 до 60 грн. - 26,5%, від 60 до 90 грн. - 22,3%, від 90 до 120 грн. - 15,0%, від 120 до 180 грн. - 12,9%, від 180 до 240 грн. - 8,1%, від 240 до 300 грн. і вище - 2,8%. Отже, більше половини населення знаходяться у скрутному матеріальному становищі, з них близько третини перебувають за межею малозабезпеченості, 27-29% - мають змогу більш-менш пристойно харчуватись і задовольняти деякі поточні потреби і 10-11% є певною мірою забезпеченими. Ці дані дають уявлення про картину в цілому, але оцінювати їх слід дуже обережно, перш за все, через неврахування доходів тіньового сектора економіки, великих доходів багатих осіб тощо.
8.2. В країні спостерігається поступове формування забезпеченого прошарку населення середнього класу. Внаслідок кризової ситуації кінця 1999-початку 2001 р. його питома вага до всього населення в суспільстві дещо зменшилась, але і зараз за оцінками складає 8-10%. Офіційні статистичні дані не дають можливості більш чітко визначити кількісні параметри цього прошарку населення та охарактеризувати його структуру. Одним з показників процесу формування середнього класу є постійне зростання вкладів у комерційних банках України.
Таблиця 9
Динаміка вкладів населення у комерційних банках України в
національній та іноземній валюті (на кінець року, млн.грн.)
1997 1998 1999 2001
Всього 1277 2297 3089 4325
у тому числі:
Ощадбанк 565 767 811 1137
інші комерційні

 
 

Цікаве

Загрузка...