WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аналіз криміногенної ситуації в Україні - Дипломна робота

Аналіз криміногенної ситуації в Україні - Дипломна робота

він в країнах, що вважаються благополучними за станом криміногенної ситуації. Пояснити ц-ей парадоксальний, на перший погляд, факт можна таким чином. По-перше, в розвинутих країнах в порівнянні з країнами, які розвиваються, виникає н-абагато більше правовідносин (між громадянами, між громадянами та ор-ганізаціями, між організаціями і т.інш.), що ускладнює їх регулювання і призводить до збільшення кількості правопорушень. По-друге, в країнах, -де рівень злочинності оцінюється як характеристика благополуччя суспіль-них відносин, а не результат діяльності правоохоронних органів, реєстрація правопорушень в державних установах більш повна, так як не обтяжена і-деологічними ланцюгами типу: "міліція несе відповідальність застан з-лочинності". На фоні такого підходу більшість потерпілих не вагається - п-одавати заяву про правопорушення чи не подавати. Як відомо, найбільшу латентність складають саме факти, коли потерпілі з різних мотивів не -подають заяву про порушення своїх прав. По-третє, дається взнаки істотна різниця в кримінальному законодавстві різних країн, зокрема, в плані віднесення певних видів діянь до злочинів.
Таблиця 25
Коефіцієнти злочинності в Україні та найбільш розвинутих країнах світу у 1995-1996 рр. за даними Інтерполу (у розрахунку на 100 тис. населення)
№ Країна 1995 р. 1996 р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Фінляндія
Швеція
Данія
Канада
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Франція
Австрія
Бельгія
США
Швейцарія
Ізраїль
Італія
Греція
Ірландія
Іспанія
Японія
Україна 14799
12620
10525
10352
-
8038
-
6783
6314
5833
5374
5168
5191
3828
2959
2867
2287
1490
1096 14803
12982
10334
9163
9167
8179
7928
6317
6058
7106
5278
4981
5316
3994
3208
2912
2303
1486
1234
Відзначимо також, що в Японії коефіцієнт злочинності значно менш-ий, ніж в розвинутих країнах Європи і Північної Америки. Це характерно і для інших азіатських країн і пов`язано, очевидно, з особливостями їх соці-ально-економічного розвитку, звичками та традиціями життя у замкнутій громаді, впливом релігії і т.ін.
Як показують наведені дані та оцінки експертів ООН загальна результуюча злочинність в світі продовжує йти вгору. Середній коефіцієнт зареєстрованої злочинності складає 6 - 8 тис. злочинів на 100 тис. населення.
8. Стан судимості в Україні
8.1. В 2001 р. зменшилась кількість осіб, кримінальні справи щодо яких розглядаються в судах (- 4,5%).
В 2001 році кількість осіб, справи по відношенню до яких закрито, дещо зменшилась в порівнянні з 1999 роком (- 4,8%), але продовжує перевищувати відповідні показники попередніх років. Протягом 1997-2001 рр. кількість цих осіб щороку зростала в середньому на 22,5%. Зазначена тенденція може бути зумовлена підвищенням вимог судів до якості розслідування кримінальних справ та активізацією діяльності адвокатури на всіх стадіях судового розгляду кримінальних справ. Імовірним чинником цього процесу може бути також розповсюдження корупції серед частини судей.
В каральній політиці судів протягом року переважала тенденція до подальшої гуманізації покарання. Кількість засуджених до позбавлення волі в порівнянні з 1999 р. зменшилась (- 3,5%). Загалом в 2001 р. ця міра покарання була призначена щодо 83399 осіб. Натомість збільшилась кількість засуджених умовно (+8%), а також до інших мір покарання (+5,5%).
Характерним для минулого року є істотне зменшення кількості осіб, засуджених до виправних робіт -18,9% (1998 р.+8,4%, 1999 р. -15,3%) та штрафу -36,8% (1997 р.-15,9%, 1998 р. -26,4%, 1999 р. -40,5%). Ця тенденція в сфері призначення кримінальних покарань зумовлена впливом вищезазначених несприятливих економічних та соціальних факторів (відсутність належного обсягу інвестицій для створення робочих місць, збільшення рівня зареєстрованого та фактичного безробіття, зменшення рівня матеріального забезпечення більшості населення тощо). Слід зазначити, що кількість осіб, засуджених з відстрочкою виконання вироку практично залишилась на рівні 1999 р.
Слід відмітити тенденцію до значного скорочення кількості осіб, засуджених до штрафу, яка спостерігається протягом чотирьох останніх років (в 1997 р. темп зниження цього показника склав 15,9%, 1998р. -26,4%, 1999 р. -40,5% і 2001 р. -36,8%). Це зумовлено, на наш погляд, суттєвим зниженням рівня матеріальної забезпеченості більшості громадян, що дуже ускладнює реальне виконання цього покарання.
Розподіл засуджених за мірами покарання мав в 2001 р. наступний вигляд: позбавлення волі - 37,5% загальної кількості засуджених, засудження з відстрочкою виконання вироку - 22,1%, умовне засудження - 21,2%, виправні роботи - 9,8%, штраф - 3,9%, інші міри покарання - 5,5%.
8.2. Розподіл засуджених в залежності від складу вчиненого злочину залишається практично стабільним протягом періоду 1991-1999 рр. При змінах чисельності в межах 1-5% питома вага груп осіб, засуджених за посягання на той чи інший родовий об'єкт, по відношенню до загальної кількості засуджених осіб розподіляється наступним чином. Засуджені за:
- злочини проти держави - 3,2% - 0,7%* ;
- злочини проти державної і колективної власності -29%-21,9%;
- злочини проти життя, здоров'я, честі і гідності особи - 12,9% - 10,5%;
- злочини проти політичних і трудових прав - питома вага менше одного відсотка;
- злочини проти приватної власності громадян 30% - 33,9%;
- господарські злочини - 5,7%; - 4,8%;
- службові злочини - 1% - 1,7%;
- злочини проти правосуддя - 0,8% - 0,6%;
- злочини проти порядку управління - 2,4% - 3,1%;
- злочини проти громадської безпеки, громадського порядку і народного здоров'я - 23,4% - 22,8%.
Таблиця 26
10 складів злочинів, за якими була засуджена найбільша кількість осіб в 1999-2001 рр.
Склади Стаття 1999 2001
злочинів КК тис.осіб % тис.осіб %
Крадіжка приватного майна 140 57962 24,9 57686 25,96
Крадіжка державного або колективного майна 81 40069 17,2 40492 18,22
Хуліганство 206 17167 7,4 14501
6,52
Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин 229-1 2721 1,2 3094 1,4
Ухилення від уплати аліментів на утримування дітей 114 7328 3,2 5179 2,33
Грабіж 141 9093 3,9 9232 4,15
Порушення правил руху і експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами 215 4816 2,1 3531 1,59
Розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах 86-1 3168 1,4 1799 0,81
Умисне тяжке тілесне ушкодження 101 4756 2,0 4571 2,06
Обман покупців 155 3122 1,3 2497 1,12
Як видно з таблиці 26,

 
 

Цікаве

Загрузка...