WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові заходи боротьби з правопорушеннями неповнолітніх - Реферат

Адміністративно-правові заходи боротьби з правопорушеннями неповнолітніх - Реферат

правопорушників за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками);
- отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні у зв'язку з матеріалами про правопорушення, що перебувають у її провадженні;
- затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях неповнолітніх віком до п'ятнадцяти років, які залишилися без опіки, - на період до передачі їх законним представникам або до влаштування у встановленому порядку; а неповнолітні, які вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до передачі їх законним представникам або направлення до приймальників-розподільників, але не більш як на вісім годин;
- здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з метою розкриття злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю;
- вести облік осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;
- здійснювати обшуки, вилучення та Інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
- проводити за наявності законних підстав огляд неповнолітніх, речей, які є при них, транспортних засобів;
- вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоду їх здоров'ю;
- складати протоколи про адміністративні правопорушення не-повнолітніх, а також їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов'язків щодо виховання і навчання неповнолітніх;
- вносити на розгляд адміністрацій підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності обов'язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми;
- доставляти в органи внутрішніх справ на строк до трьох годин неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють.
Кримінальна міліція у справах неповнолітніх виконує й інші обов'язки та має інші права, передбачені Положенням про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Приймальники-розподільники для неповнолітніх створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і підпорядковуються органам внутрішніх справ. У приймальники-розподільники можуть бути доставлені неповнолітні віком від одинадцяти до вісімнадцяти років на термін до 30 діб, які:
- вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, якщо є потреба негайно їх ізолювати (за постановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою прокурором, або постановою суду);
- згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для неповнолітніх;
- самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, де вони перебували.
Не підлягають направленню у приймальники-розподІльники такі особи:
- неповнолітні, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі з явно вираженими симптомами хвороби;
- неповнолітні, які вчинили правопорушення у віці, з якого за такі діяння можлива кримінальна відповідальність, крім випадків
припинення кримінальної справи і направлення винних осіб у спе-ціальні установи для неповнолітніх за рішенням суду.
Посадові особи приймальників-розподільників для неповнолітніх мають право:
- вимагати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні для влаштування неповнолітніх, установлення їх особи, з'ясування причин бездоглядності та вчинення правопорушень;
- викликати у разі самовільного залишення неповнолітніми за-гальноосвітньої школи або професійного училища соціальної реабілітації, інших спеціальних установ для неповнолітніх, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) і представників цих закладів для повернення неповнолітніх у сім'ю або зазначені заклади;
- проводити у разі наявності інформації про зберігання непов-нолітніми заборонених речей, особистий огляд неповнолітніх, їх речей, посилок, передач, а також спальних та інших приміщень із складанням протоколу про результати огляду.
Виховально-трудові колонії Державного департаменту України з питань виконання покарань - це установи, в яких відбувають покарання неповнолітні віком від чотирнадцяти років, засуджені до позбавлення волі. Організація та діяльність виховно-трудових колоній регламентується виправно-трудовим законодавством України.
Фінансування діяльності органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, позабюджетних та інших фондів, що утворюються з добровільних внесків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій, окремих громадян.
Особам, поміщеним у приймальники-розподІльники для неповнолітніх, виховно-трудові колонії створюються належні житлово-побутові умови відповідно до встановлених правил санітарії та гігієни. Неповнолітні забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям, предметами для навчання і дозвілля, а також комунально-побутовими послугами згідно з нормативами,затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Лікувально-профілактична та санітарно-протиепідемічна робота у зазначених закладах організується і проводиться відповідно до законодавства про охорону здоров'я.
Часткове відшкодування витрат на утримання неповнолітніх у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх здійснюється за рахунок батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
З метою належної організації діяльності органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх держава забезпечує спеціальну підготовку і перепідготовку керівників та фахівців (педагогів, соціальних психологів, соціологів, юристів, медичних працівників і працівників правоохоронних органів).
Неповнолітні, до яких здійснювався профілактичний захід або яких він торкнувся, у разі протиправного посягання на їх права, честь і гідність, свободу, заподіяння їм майнової чи іншої шкоди мають право на повне поновлення порушених прав і відшкодування заподіяної шкоди.
Посадові особи, винні у порушенні прав неповнолітніх, заподіяні їм під час проведення профілактичного заходу, несуть відповідальність на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством.
Контроль за діяльністю органів і служб у справах неповнолітніх, що входять в систему внутрішніх справ здійснюють Кабінет Міністрів України, уряд Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські (у Києві та Севастополі), місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах Рад у межах своєї компетенції та подають їм необхідну допомогу.
Нагляд за додержанням і правильним застосуванням Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами відповідно Закону України "Про прокуратуру".
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...