WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкоголізмом - Реферат

Адміністративно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкоголізмом - Реферат

належить велика роль у боротьбі з пияцтвом та алкоголізмом. їх завданням є не тільки забезпечення застосування встановленим законодавством заходів адміністративного впливу на осіб, які вчинили ці правопорушення, а також разом з установами охорони здоров'я виявляти осіб, які зловживають спиртними напоями, вести індивідуальну виховну роботу з метою виправлення таких осіб, проводити у взаємодії з державними та громадськими організаціями заходів, спрямованих на боротьбу з названими вище правопорушеннями. Всі ці завдання відносяться до їх служб та підрозділів міліції. Але слід звернути увагу на те, що значна частина цих завдань покладається на медичні витверезники які, утворюються при органах внутрішніх справ.
Медичні витверезники - це спеціальні заклади, що, як правило, фінансуються за рахунок місцевого бюджету. Відкривають і скасовуються ці заклади за рішенням Кабінету Міністрів України або виконавчого комітету відповідної місцевої Ради. їх організація і діяльність врегульовані Положенням про них, яке затверджується наказом МВС України, інструкціями по медичному обслуговуванні що знаходяться у медвитверезнику, та іншими відомчими Нормативними актами.
Ці заклади організовуються у великих містах для надання медичної допомоги особам, які знаходяться у стані сильного сп'яніння (середньої та тяжкої ступені), що загрожує їх безпеці та стану громадського порядку. На них покладається завдання своєчасного вилучення на вулицях, в парках, на транспорті і в інших громадських місцях осіб, які перебувають у стані сильного сп'яніння та проведення комплексних профілактичних заходів.
Приміщення для медичних витверезників надають виконавчі комітети місцевих Рад. Штат працівників медвитверезників визначається згідно з типовим складом органів внутрішніх справ залежить від можливостей їх наповнення. Його роботою керує начальник, який здійснює контроль за виконанням обов'язків своїх підлеглих, забезпечує додержання ними законності, підтримує зв'язок з державними органами та громадськими організаціями, розглядає скарги, заяви громадян, несе особисту відповідальність за організацію роботи медвитверезника, дисципліну, службову підготовку особового складу. Він також аналізує роботу медвитверезника, розробляє профілактичні заходи, вносить пропозиції до державних органів, керівників підприємств, установ, організацій, комісій при виконавчих комітетах місцевих Рад про усунення причин, які призводять до пияцтва.
Профілактикою пияцтва в медвитверезнику як загальною, так і індивідуальною займаються начальник профілактичного кабінету, інспектор обліку та деякі інші особи. Вони проводять цю роботу у різних формах: використовуються радіо, телебачення, преса, засоби наочної агітації, виявляються особи і застосовуються до них конкретні заходи, організуються дні профілактики на підприємствах, в організаціях, учбових закладах тощо.
Певна роль у роботі медвитверезника відводиться черговому Інспектору, який підпорядковується начальнику та його заступнику. Він керує роботою чергового наряду і екіпажів спецмедслужби, встановлює особистість доставлених, забезпечує їм своєчасний медичний огляд, здійснює контроль за поведінкою та станом їх здоров'я, негайно доповідає начальнику про надзвичайні події, доставку іноземців, веде та зберігає службові документи і т. ін.
Організаційно-методичне керівництво цих закладів здійснюють управління (відділи) охорони громадського порядку органів внутрішніх справ, апарати по керівництву медвитверезниками. Основними завданнями апаратів є удосконалення їх діяльності, впровадження кращого досвіду і ефективних форм роботи, здійснення загального керівництва роботою екіпажів спеціальної медичної служби у містах.
Для доставки в медичний витверезник осіб, які перебувають у стані сильного сп'яніння, створюються екіпажі спеціальної медичної служби, а також притягаються позаштатні працівники міліції та народні дружинники. Доставлені підлягають медичному огляду, про що складається акт, який є документом суворої звітності, котрий підписує черговий медвитверезника, медичний працівник та особа, яка їх доставила. В акті вказується, хто і звідки доставив п'яного, його стан здоров'я, наявність документів, речей та ціннос-тей. Якщо у доставленого є тілесні пошкодження або він находиться у несвідомому стані, то йому надається перша медична допомога, а потім він відправляється у відповідний медичний заклад. Після установлення особистості доставленого, проводиться реєстрація у спеціальному журналі. При відсутності документів дані про нього установлюються через адресне бюро або іншим способом. Якщо особистість не встановлена, але є підозра, що ним вчинено злочин, то його після медвитверезника направляють до відповідного органу внутрішніх справ. Згідно спеціальної інструкції доставлені підлягають санітарній обробці, їм надається медична допомога. Потім ці особи розміщуються в палатах медвитверезника. Якщо вони не підкорюються працівникам медвитверезника, буйствують, то до них застосовується зв'язування, про що складаються акт і робиться
запис у реєстраційному журналі. Зв'язування допускається на строк не більше двох годин під контролем медичного працівника. Утримання залежить від стану витрезвляючого, але не повинно перевищувати 24 годин. Потім до особи застосовується адміністративне затримання до трьох годин для профілактичної та виховної роботи. При звільненні з медвитверезника оформлюється протокол про адміністративне правопорушення направляється в органи за підвідомчостю за місцем проживання. Якщо правопорушення підпадає під дію законодавства по охороні громадського порядку, то протокол направляється в органи внутрішніх справ за місцем проживання порушника. Виписку за заключенням лікаря проводе черговий, який повертає вилучені документи, речі, цінності. За надані особі послуги (санітарну обробку, постільну білизну і т. ін.) береться плата. При відсутності у порушника коштів йому пропонують добровільно заплатити встановлену суму у десятиденний строк, у разі неуплати ці кошти вилучаються в примусовому порядку на основі виконавчого припису нотаріальних органів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...