WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Автономна Республіка Крим - Реферат

Автономна Республіка Крим - Реферат

забезпечуватися єдність у законотворенні та застосуванні законів.
Відповідно до ст. 137 Конституції України, АРК має право здійснювати нормативне регулювання з питань сільського господарства і лісів, меліорації і кар'єрів, громадських робіт, ремесел та промислів, благодійництва, містобудування й житлового господарства, туризму, готельної справи, ярмарків, музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних заповідників, транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів, мисливства, рибальства, санітарної та лікарської служб.
Проте Конституція України не надає права АРК здійснювати нормативне регулювання цих питань шляхом прийняття законів. Для цього обрана інша форма - нормативно-правовий акт Верховної Ради АРК. Він не може суперечити Конституції і законам України та приймається відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання (ст. 135 Конституції України).
Важливою особливістю конституційного статусу АРК є те, що ця автономія має свою Конституцію, яку приймає Верховна Рада АРК та затверджує Верховна Рада України (ст. 135 Конституції України).
Як зазначалося, Верховна Рада України затвердила Конституцію АРК, хоча процес вдосконалення цього нормативно-правового акту ще не завершився.
Іншою важливою особливістю територіальної автономії взагалі, АРК - зокрема є те, що, крім власних повноважень, вона має свої представницькі та виконавчі органи, в особі яких здійснюються її повноваження. Представницьким органом АРК є Верховна Рада АРК. її повноваження, порядок формування і діяльності визначаються цією Конституцією та Законом України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", а також Конституцією АРК в межах тих питань, що належать до її компетенції за цією Конституцією. Конституція України, на відміну від попередніх законодавчих актів, визначає Верховну Раду АРК як представницький, а не законодавчий орган влади. Таке положення відповідає ст. 75 Конституції України, за якою єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.
Верховна Рада АРК є постійно діючим органом. Частина її депутатів здійснює свої функції на постійній основі, частина поєднує їх з виробничою та іншою діяльністю. Верховна Рада працює сесійно. Для ведення нормотворчої роботи, підготовки та подальшого розгляду рішень і постанов з питань, віднесених до відання Верховної Ради АРК, з числа її депутатів утворюються постійні комісії. На Верховну Раду АРК покладається прийняття нормативно-правових актів і здійснення контролю за їх виконанням.
Виконавчим органом АРК, її урядом є Рада міністрів АРК. Згідно зі ст. 123 Конституції АРК, уряд є відповідальним перед Верховною Радою АРК і не рідше одного разу на рік або на вимогу не менше третини депутатів цієї Ради подає звіт про свою діяльність. Рада може виразити недовір'я урядові.
Конституція України змінила порядок призначення на посаду та звільнення з посади глави уряду АРК, а також його найменування. Якщо згідно із зазначеною вище статтею, це був Прем'єр-міністр, який призначався на посаду Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради автономії, то тепер очолює уряд Голова Ради міністрів АРК, призначення на посаду та звільнення з посади якого повинно погоджуватися з Президентом України.
Запровадження Конституцією України інституту погодження призначення на посаду та звільнення з посади Голови Ради міністрів АРК повністю відповідає основним функціям Президента України як глави держави. Воно не порушує жодного з головних принципів територіальної автономії - організаційної самостійності органів, які створюються в ній.
Правосуддя в АРК здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України. Тому вони не мають і не можуть мати будь-яких особливостей, пов'язаних із статусом автономії.
Ст.136 Конституції України нічого не говорить про особливості здійснення місцевого самоврядування у межах АРК. Це означає, що місцеве самоврядування на її території має здійснюватися в повному обсязі відповідно до цієї Конституції (р. XI "Місцеве самоврядування") та законів України, з певними особливостями, якщо вони будуть передбачені Конституцією АРК.
Конституцією передбачено дію в АРК Представництва Президента України. Необхідність його випливає зі статусу Президента як глави держави й гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина. Згідно з Конституцією, статус Представництва визначається законом України.
Україна вже має досвід існування в АРК Представництва Президента України і законодавчого регулювання його статусу. Такий державний орган був створений відповідно до Закону України "Про Представництво Президента України в Республіці Крим" від 17 грудня 1992 р. За цим законом, Представництво очолюється постійним Представником Президента України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом.
Закон визначав Представництво Президента України як орган державної виконавчої влади, основними завданнями якого є здійснення повноважень щодо забезпечення проведення в життя Конституції і законів України, прав і свобод громадян, державного суверенітету України, а також сприяння взаємодії органів державної виконавчої влади України з відповідними органами АРК, однаковому застосуванню актів законодавства з питань, віднесених до відання України.
Привиконанні цих основних завдань Представник Президента представляє Президента України у Верховній Раді та уряді АРК, входить з поданням з питань, які належать до відання України, в ці органи у разі прийняття ними актів, що суперечать Конституції і законам України та ущемляють конституційні права і свободи громадян, інформує з цих питань Президента України і здійснює Інші повноваження відповідно до законодавства України (ст. 7 зазначеного Закону).
Затверджене Указом Президента України "Положення про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим'3 від 31 січня 1996 р. наділило цю інституцію додатковими повноваженнями. Було значно докладніше сформульовано повноваження Представництва щодо забезпечення режиму конституційної законності і правопорядку на території автономії. Йдеться, зокрема, про здійснення контролю за дотриманням законодавства України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України не тільки центральними органами АРК, а й районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в частиш делегованих їм повноважень виконавчої влади.
До компетенції Представництва було віднесено право здійснювати контроль за ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, виділених автономії Кабінетом Міністрів України, вимагати від уряду та Верховної Ради АРК, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування вжиття відповідних заходів щодо порушених постійним Представником питань, а також право видавати розпорядження, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади АРК, органами місцевого самоврядування тощо. На Представництво Президента України покладено повноваження щодо сприяння досягненню громадянського миру і міжнаціональної злагоди в АРК.
Відповідно до ст. 139 Конституції України, статус Представника Президента України в АРК має визначатися законом України. Отже, треба сподіватися, що в недалекому майбутньому буде приведений у повну відпо-відність до Конституції України Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим", а також прийняті інші нормативно-правові акти, передбачені розділом X Конституції України, зокрема Конституція АРК в повному обсязі.

 
 

Цікаве

Загрузка...