WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота

Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота

c.120]
Конституція прямо покладає на державу обов'язок захищати життя людини, а собі надає при цьому правооберігати як своє життя і здоров'я так і життя та здоров'я інших людей. Виконання цього обов'язку вимагає від держави активної діяльності в різних соціальних сферах. З надійним захистом життя людей пов'язаний і розвиток системи охорони здоров'я, що включає, зокрема здійснення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, контроль за виробництвом лікарських препаратів та дотримання технологій в медицині, утримання установ невідкладної допомоги, заборона незаконного лікарювання і т.ін.
Щодо конституційних обов'язків людини і громадянина, то згідно з постулатами загальної теорії права, - це міра належної поведінки. Людина повинна підкорятися певним правилам, або при використанні своїх прав і свобод не спричинити невиправданої шкоди. Конституція України акцентує на правах та свободах, але фіксує конституційні обов'язки.
Значення цієї статті поширюється на всі норми й положення Конституції України. По суті йдеться про формування в людей такої правосвідомості, завдяки якій кожне порушення чинних норм права розглядалося б як неординарна подія. Поряд із цим загальним приписом у ряді статей Конституції України міститься заборона здійснення тих чи інших дій, з якими можуть бути пов'язані особливо негативні наслідки для держави, суспільства, окремих організацій і громадян. Так, стаття 37 Конституції України зазначає, що не допускається створення та діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, а в статті 43 наголошується, що використання примусової праці забороняється.
Здійснення прав і свобод людини та громадянина, зафіксованих у Конституції України, потребує реформування всієї системи права.
Даний обов'язок тісно пов'язаний з визначенням і поняттям юридичної відповідальності - особливих, передбачених і врегульованих нормами права відносин між громадянами і державою, що виникають у разі і внаслідок правопорушення. Головна мета юридичної відповідальності - охорона правопорядку, правове виховання людей і покарання винних за скоєне.
Юридична відповідальність може бути (залежно від правопорушення) кримінальною, адміністративною, цивільною та дисциплінарною, що передбачається нормами відповідного законодавства. При цьому всі види юридичної відповідальності передбачають санкції за правопорушення, а правопорушник зазнає державного примусу (позбавлення волі, сплати штрафу, відшкодування збитків тощо).
Встановлення чинним законодавством норм про юридичну відповідальність пов'язане з незадовільним рівнем загальної правової культури багатьох громадян, навіть з правовим нігілізмом, коли ігнорується або принижується абсолютна цінність державної організації суспільства та правової системи.
Конституція України встановила обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Виконання цієї вимоги забезпечує можливість побудови правової держави, без цього неможливе існування суспільства. До порушників Конституції та законів України передбачено застосування засобів державного примусу, встановлених законодавством покарань і стягнень.
Конституція України проголосила принцип, який повинен мати на увазі кожний з нас,- незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Водночас у ст. 57 Конституції України закріплено, що кожному гарантується право знати свої права та обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов'язки громадян, мають бути оприлюднені.
Якщо такі закони не доведено до відома населення, вони не мають юридичної сили, є нечинними.
Конституція України проголосила, що права та свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Забезпечуючи реалізацію цього положення, встановлено обов'язок кожного не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. [8, c.143-149]
Розділ 4.
Обов'язок сплачувати податки та збори.
Обов'язок кожного члена суспільства сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, передбачений ст. 67 Конституції України. Він є обов'язком усіх юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи від підприємницької, трудової, творчої та іншої діяльності для забезпечення формування державного та місцевих бюджетів.
При цьому, відповідно до Закону України "Про бюджетну систему України", під бюджетом розуміють план утворення й використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Бюджетна система України складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих (обласних, міських, ра-йонних, районних у містах, селищних та сільських) бюджетів.
Доходи вищезгаданих бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Так формується податкова політика, основи якої сформульовані в "Основних положеннях податкової політики в Україні", за-тверджених постановою Верховної Ради України від 4 грудня 1996 р. Ці основи податкової політики відтворені в Законі України "Про систему оподаткування". Під податком розуміють обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, що здійснюється платниками податків у порядку й на умовах, визначених законом.
Залежно від різних критеріїв диференціації розрізняють: 1) податки з юридичних осіб (податок на прибуток, додану вартість тощо); податки з фізичних осіб (податок на промисел); 2) прямі та непрямі; 3) загальнодержавні та місцеві; 4) загального призначення та спеціальні (цільові) податки; 5) разові та систематичні.
Об'єктами оподаткування є доходи (прибутки), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.
Важливо підкреслити, що ст. 67 Конституції не тільки встановлює обов'язковість сплати податків, а й конкретно регулює порядок сплати податків. Кожен має сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни повинні щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Контроль за дотриманням податкового законодавства здійснюють державні податкові адміністрації. їх компетенція, у тому числі щодо притягнення неплатників податків до відповідальності, визначена Законом України "Про державну податкову службу в Україні"
За допомогою податків держава забезпечує обороноздатність та безпеку громадян, розвиває економіку, освіту, науку,

 
 

Цікаве

Загрузка...