WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота

Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота

зміцненню її могутності й авторитету; захищати Батьківщину, служити у Збройних Силах України; поважати національну гідність інших громадян. У царині особистої та індивідуальноїсвободи серед обов'язків громадян України - необхідність поважати права та законні інтереси інших осіб.
Стаття 23 Конституції України, закріплюючи право людини на вільний розвиток своєї особистості, наголошує, що такий розвиток забезпечується виконанням обов'язків усіма членами суспільства.
Кожен громадянин повинен неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати права і свободи інших (ст.68 Конституції України), не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати збитки (ст.66), шанувати державні символи України (ст.65), сплачувати податки, щорічно подавати декларації про майновий стан та доходи (ст.67 Конституції України).
Кожна держава має дбати про захист своєї волі та незалежності. Саме тому з перших днів свого існування незалежна Україна дбає про забезпечення своєї оборони, захист незалежності та територіальної цілісності.
Щодо цього слід зазначити, що захист Вітчизни від збройної агресії є обов'язком усіх громадян України, який визначає ст. 65 Конституції України, а також державних органів, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб. Щодо останніх діє Закон України "Про оборону України".
Захист незалежності та територіальної цілісності передбачає, що кожний громадянин України зобов'язаний захищати і відстоювати її суспільний лад, підтримувати громадський порядок, моральний та фізичний стан суспільства тощо.
Згідно із Законом України від 12 грудня 1997 р. "Про альтернативну (невійськову) службу" формою реалізації військового обов'язку є проходження альтернативної (невійськової) служби, яка є державною службою поза Збройними Силами України чи іншими військами, що запроваджується замість проходження військової служби.
Конституція України встановила обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Виконання цієї вимоги забезпечує можливість побудови правової держави. Обов'язок неухильно додержуватися Конституції і законів України, не посягати на права і свободи, честь та гідність інших людей (ст.68) тісно пов'язаний з визначенням і поняттям юридичної відповідальності, - головна мета якої - це охорона правопорядку, правове виховання людей і покарання винних за скоєне.
Конституція України проголосила принцип, який повинен мати на увазі кожний громадянин, - незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Ще одним обов'язком кожного члена суспільства є сплачування податків і зборів в порядку і розмірах, встановлених законом, який передбачений у ст. 67 Конституції України. Він є обов'язковим для усіх юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи від підприємницької, трудової, творчої та іншої діяльності для забезпечення формування державного та місцевого бюджетів.
За допомогою податків держава забезпечує обороноздатність та безпеку громадян, розвиває економіку, освіту, науку, охорону здоров'я в інтересах всього суспільства.
Закон України "Про систему оподаткування" передбачає принципи побудови системи оподаткування в Україні, види податків, зборів та інших обов'язкових платежів, напрями їх зарахування і використання, перелік платників податків та об'єктів оподаткування, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Виходячи з необхідності духовного відродження України, надійного збереження та розумового використання її духовних цінностей і природних ресурсів Конституція покладає на своїх громадян обов'язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки (ст. 66).
Цей конституційний обов'язок конкретизований у низці законодавчих актів. Наприклад, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", який зобов'язує громадян раціонально використовувати природні ресурси, здійснювати заходи щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливові на стан навколишнього природного середовища.
Отже, в результаті вище зазначеного дослідження можна дійти до такого висновку, що Конституція України, яка є основним законом держави регламентуючи обов'язки людини і громадянина, виходить з того, що вони є об'єктивними для розвитку нашої держави і суспільства в цілому, а щодо конкретної людини це означає, що здійснення прав і свобод можливе тільки за наявності виконання обов'язків суб'єктом цього права чи свободи, а також іншими суб'єктами. Це цілком відповідає міжнародним стандартам, адже ст.29 Загальної декларації прав людини встановлює, що "кожна людина має обов'язок перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи".
Список використаних джерел
1. Конституція України. - Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 08.12.2004 р.
2. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р.
3. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12 грудня 1997 р.
4. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" від 25 червня 1991 р.
5. Закон України "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" від 13 липня 1978 р.
6. Закон України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 р.
7. Загальна декларація прав людини.
8. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник - "Права людини і громадянина в Україні": Навчальний посібник, -П., - Київ 2003 р. - 432 с.
9. В.В.Кравченко - "Конституційне право України"; Навчальний посібник - К., Атака, 2001 - 320 с.
10. В.Ф.Годованець - "Конституційне право України": Конспект лекцій - 2-ге вид., стереотип - К., МАУП, 2001 - 216с.
11. М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.М.Хома - "Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник, - З., Київ 2004 р. - 540 с.
12. "Конституційне право України" - За ред. члена-кореспондента НАН України В.Ф.Погорілка, - Київ - 2003 - 730 с.
13. "Конституційне право України": Навчальний посібник - О.Ф.Фрицький, - К., - Київ 2002 р. - 270 с.
14. М.Г.Коваль, В.О.Євгенко - "Конституція України: вивчаємо Основний Закон", - К., - Миколаїв, 1997 р. - 320 с.
15. В.В.Кравченко, Ф.І.Сербан - "Конституційне право України": Навчальний посібник - К., Київ - 1996 р. - 270 с.
16. В.О.Котюк - "Основи держави і права": Навчальний посібник, - К.: Вентурі, - 1995р. - 330 с.
17. Юридичний журнал - "Право України" - №2, - А.Шміт - "Правовий статус особи в Україні" - 2005 р.
18. Юридичний журнал - "Право України" - №9; - В.Степашко - "Реалізація екологічних прав громадян в Україні" - 2005 р.
19. "Основи правознавства" - за ред. І.В.Усенка - Київ; Ірпінь ВТФ "Перун", 1997, - 416 с.
20. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. - "Права та свободи людини і громадянина в Україні", - К., 1997 - 423 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...