WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота

Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота

охорону здоров'я в інтересах всього суспільства. [6, c.3-7]
Принципи побудови системи оподаткування в Україні, види податків,зборів та інших обов'язкових платежів, напрями їх зарахування і використання, перелік платників податків та об'єктів оподаткування, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, визначаються Законом України "Про систему оподаткування" (в редакції від 2 лютого 1994 p.).
Прибутковий податок населення сплачує на підставі Декрету Кабінету Міністрів від 26 грудня 19У2 р. "Про прибутковий податок з громадян". Платниками податку є громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства.
Види місцевих податків і зборів, що сплачуються громадянами, їх розміри та порядок обчислення і напрями використання визначаються Декретом Кабінету Міністрів від 20 травня 1993 р. "Про місцеві податки і збори".
Контроль за дотриманням податкового законодавства і правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати податків, зборів та інших платежів і внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України, здійснюється державними податковими адміністраціями.
На підставі декларацій, документальних перевірок за місцем отриманих доходів податкові органи в разі встановлення порушень податкового законодавства вимагають їх усунення, а на громадян, винних у неподанні або невчасному поданні декларації про доходи чи включенні до декларацій спотворених даних та в інших випадках порушення податкового законодавства, накладають адміністративні стягнення.
Загальний обов'язок додержуватися Конституції та законів - одна з передумов формування в Україні правової держави. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Для існування будь-якої держави необхідні відповідні кошти. Джерелом цих коштів є податки та збори, передбачені законодавством.
У нашій країні існує чимало видів податків, - це прибутковий податок з громадян, який утримується з заробітної плати та більшості інших видів доходів громадян, податок на нерухоме майно (з ним доведеться зіткнутися тим, хто має дачу, декілька квартир, є власником підприємства, банку, будинку тощо). Існують також податки з володарів транспортних засобів, збір з володарів собак тощо.
І чимало інших податків-загальнодержавних чи місцевих, платниками яких можуть бути громадяни чи юридичні особи.
В багатьох країнах громадяни мають звітувати перед податковими органами про свої доходи, подаючи відповідні декларації. В Україні донедавна обов'язок подавати декларацію про доходи повинні були лише окремі категорії громадян -ті, хто мали доходи не лише за основним місцем роботи (праця за сумісництвом, авторський гонорар тощо), а також державні службовці, депутати. Конституція України встановила обов'язок кожного громадянина подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік. [15, c.163]
Розділ 5.
Обов'язок берегти природу, культурну спадщину, відшкодовувати завдані їм збитки.
Стаття 66 Конституції України встановлює обов'язок кожного члена суспільства не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. Цей обов'язок щодо охорони природи деталізується Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Про карантин рослин" і деякими іншими. Вони у свой сукупності складають екологічне право України. Останнє можна визначити, як систему правових норм, які регулюють суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини). До її складу входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право, право про надра та деякі інші галузі права, які регулюють відносини з охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів, тобто у правових формах захищаються переважно всі компоненти, що складають природне середовище.
Так, статті 9-12 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" встановлюють екологічні права та обов'язки людини і громадянина в Україні. Крім того, цей Закон передбачає принципи, види, режими, цілі природокористування, форми контролю за його здійсненням. Земельний кодекс України регулює відносини у сфері використання і охорони землі, а саме визначає певні категорії земель відповідно до їх цільового призначення, називає форми власності на землю, встановлює порядок оренди землі, плати за землю тощо. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" регулює економічні, соціальні, правові та екологічні засади природно-заповідного фонду в Україні. Він регламентує, що природно-заповідний фонд - це ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохо-ронну, наукову, естетичну та іншу цінність, а тому виділені з метою збереження природного середовища, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та екологічної безпеки України. Аналогічні заходи передбачені вищезгаданими Законами щодо охорони атмосферного повітря, тваринного світу, водних ресурсів тощо. Найбільш актуальним завданням нашої юридичної науки щодо цього є створення єдиного Екологічного кодексу України.
Щодо охорони культурної спадщини в Україні Основи законодавства України про культуру, Закон Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" від 13 липня 1978 р. та інші нормативно-правові акти встановлюють обов'язок, відповідно до якого суб'єкти, які своїми діяннями завдали шкоди природі, культурній спадщині, повинні від-шкодувати збитки, у тому числі й у примусовому порядку.
Цей конституційний обов'язок конкретизований у низці законодавчих актів. Так, Закон України від 25 червня 1991 р. "Про охорону навколишнього природного середовища" зобов'язує громадян раціонально використовувати природні ресурси, здійснювати заходи щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливові на стан навколишнього природного середовища. Якщо об'єктам природи заподіяна шкода, то розмір її визначається за сучасними таксами відносно об'єктів тваринного світу, лісів; за спеціальними методиками визначення збитків, заподіяних рибному господарству, водним ресурсам, а також внаслідок забруднення атмосферного повітря. В інших випадках розмір збитків визначається за фактичними витратами, необхідними для відновлення порушеного стану природних ресурсів.
Вимоги щодо охорони пам'яток історії та культури, які належать громадянам та розташовані на землях, наданих громадянам у користування, а також при здійсненні будівельних робіт, веденні розкопок і розвідок пам'яток археології та щодо інших випадків користування даного роду пам'ятками визначаються Законом України від 13 липня 1978 р. "Про охорону і використання пам'яток історії та культури". Цей закон встановлює, що особи, які

 
 

Цікаве

Загрузка...