WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота

Конституційні обов’язки громадян - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з конституційного права України
на тему:
Конституційні обов'язки громадян
ЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1. Загальна характеристика конституційних обов'язків
громадян України.
Розділ 2. Обов'язок захищати Вітчизну.
Розділ 3. Обов'язок додержуватися Конституції та законів України.
Розділ 4. Обов'язок сплачувати податки та збори.
Розділ 5. Обов'язок берегти природу, культурну
спадщину, відшкодовувати завдані їм збитки.
Висновок.
Список використаних джерел.
Вступ
Конституція України, регламентуючи обов'язки людини і громадянина, виходить з принципу, згідно з яких кожна людина має обов'язки перед суспільством, а це, в свою чергу, забезпечує вільний і всебічний розвиток усіх особистостей. Держави і суспільства у цілому. При цьому даний принцип впроваджується Конституцією України без урахування того, чи дійсно забезпечується державою і суспільством вільний і всебічний розвиток особистості. Адже бажання людини завжди перевищують можливості держави і суспільства, навіть якщо останні є найрозвинутішими. Тобто Конституція України, регламентуючи обов'язки людини і громадянина, виходить з того, що вони є об'єктивними для розвитку нашої держави і суспільства, а щодо конкретної людини це означає, що здійснення прав і свобод можливе тільки за наявності виконання обов'язків суб'єктом цього права чи свободи, а також іншими суб'єктами. Це цілком відповідає існуючим міжнародним стандартам, адже ст. 20 Загальної декларації прав людини встановлює, що "кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи".
Отже, одним з провідних принципів будь-якого правового статусу в його сучасному розумінні є єдність прав та обов'язків. Це повністю стосується й конституційного статусу людини і громадянина України. Конституція України, поряд з низкою найважливіших прав та свобод людини і громадянина встановлює й конституційні обов'язки як громадян, так і кожного, хто постійно проживає або перебуває на території України.
Тому конституційні обов'язки - це вимоги, що висуваються до кожної людини і громадянина, діяти певним, чітко визначеним конституційною нормою чином (або утриматися від вчинення відповідних дій) або забезпечення інтересів суспільства, держави, інших людей і громадян. Ці обов'язки закріплені у статтях 65-68 Конституції України.
Живучи у суспільстві, ми не можемо існувати окремо від нього, не мати обов'язків перед суспільством. Тому права громадян невід'ємні від їх обов'язків.
Конституція України також визначає не лише права громадян, а й їх обов'язки. Відповідно до Конституції України кожний громадянин України зобов'язаний:
- захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України;
- шанувати її державні символи;
- не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодувати завдані ним збитки;
- сплачувати податки та збори, встановлені законом;
- неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Актуальність теми полягає в тому, що провідним принципом будь-якого правового статусу на сьогоднішній день є єдність прав та обов'язків. Це повністю стосується й конституційного статусу людини і громадянина. Конституція України поряд з низкою найважливіших прав та свобод людини і громадянина встановлює й конституційні обов'язки як громадян, так і кожного, хто постійно проживає або перебуває на території України.
Мета дослідження: розглянути основні види конституційних обов'язків громадян відповідно до Конституції України.
Завдання: 1. дослідити поняття "обов'язок";
2. визначити яке значення мають конституційні обов'язки для громадян України.
3. дати характеристику обов'язків Конституції України.
Методи: функціональний, системний, аналіз, синтез, статистичний, порівняльно-правовий, метод тлумачення.
Структура курсової роботи: титульна сторінка, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел.
Джерельна база: на дану тему писали такі науковці як: Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хана Н.М. "Загальна теорія держави і права", "Конституційне право України за редакцією В.Ф.Погорілка; Кравченко В.В. "Конституційне право України"; "Конституційне право України" - О.Ф.Фрицький; А.М.Колодій, А.Ю.Олійник - "Право людини і громадянина України"; В.О.Котюк - "Основи держави і права"; І.В.Усенко - "Основи правознавства".
Розділ 1.
Загальна характеристика конституційних обов'язків громадян України.
Кожний хто ходить по землі, має свої обов'язки в житті
Ернест Хемінгуей
Українська держава формувалась протягом багатьох століть у складних історичних та соціально-економічних умовах. Лише з розпадом СРСР з'явився шанс побудувати незалежну Україну. 16 липня 1990 р. була прийнята "Декларація про державний суверенітет", 24 серпня 1991 р. "Акт проголошення незалежності України" і 28 червня 1996 р. - Конституція України. Нарешті українці здобули довгоочікувану можливість жити самостійно, не залежачи ні від кого, переконані, що їх права і свободи будуть дотримані. Нова Конституція, спираючись на норми міжнародних актів (зокрема, Загальної декларації прав людини. Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права), розширила права і свободи людини і громадянина, також прийнято багато інших законів стосовно цього питання.
Незважаючи на те, що наша Конституція визнана однією з найдемократичніших у світі, незважаючи на велику кількість нормативних актів, які надають громадянам права і свободи, реально у більшості ці права, на жаль, є лише декларативними. [17,c.19]
Обов'язок - це об'єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утриматися від здійснення певних дій.
Обов'язок характеризується такими рисами:
1)на відміну від суб'єктивного права юридичний обов'язок це категорія необхідної поведінки людини, його реалізація не повинна обумовлюватися бажанням людини;
2) обов'язок - це завжди певне обмеження прав людини. Людина повинна підкорятися певним правилам, щоб у здійсненні своїх прав і свобод не завдавати шкоди іншим людям. Необхідність встановлення обов'язків прямо передбачається міжнародно-правовими документами. Так, наприклад, у ч. З ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права йдеться, що право людини на вільне вираження свого погляду пов'язане з певними обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися законом і бути необхідними:
а) для поважання прав і репутації інших осіб;
б) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення.
Ст. 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачає заборону пропаганди війни, виступів на користьнаціональної, расової чи

 
 

Цікаве

Загрузка...