WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Ефективність діяльності суб'єктів владних повноважень із охорони суб'єктів права власності - Реферат

Ефективність діяльності суб'єктів владних повноважень із охорони суб'єктів права власності - Реферат

переміщення товарів, іншого майна, послуг, фінансових ресурсів та інтелектуальності власності, а також підтримка конкуренції, свободи економічної діяльності, справедливості іповаги до власників майна та інших осіб, яку здійснюють суб'єкти владних повноважень у сфері державного управління [2, c. 240].
Дослідники адміністративного права ефективність охорони власності аналізували у двох аспектах. Перший - як сукупність досягнутих результатів із боротьби з правопорушеннями, які спрямовані проти власності - потреби і можливості конкретного історичного розвитку суспільства. Другий аспект пов'язаний із внутрішніми потенціями суб'єктів соціальності діяльності, їх здібностями якісно вирішувати покладені на них завдання в межах пануючих у суспільстві принципів та установок.
Отже, в першому випадку враховано динаміку суспільної практики, на регулювання якої спрямована відповідна діяльність, у другому - динаміку самої діяльності. Визначені критерії повинні, з однієї сторони, об'єктивно оцінювати функціонування державних і громадських інститутів, з іншої - бути фактором, який орієнтує їх у потрібному для суспільства напрямі, відповідно до його мети та завдань [3, c. 20, 21; 7, с. 308]. Автор загалом погоджується з таким тлумаченням зазначеної проблеми та вважає, що вона може бути взята за основу для означення ефективності охорони власників майна суб'єктами владних повноважень. Зазначимо, що основною метою останніх в сучасних умовах є захист приватної власності як обов'язкового природного права людини, охорона осіб від майна криміногенно та екологічно небезпечного, а також сприяння захисту і примноженню власності, яка використовується у господарській діяльності.
Із викладеного можна сформувати узагальнюючі ознаки ефективності охорони суб'єктів права власності як адміністративно-правової категорії.
1. Ефективність права - це співвідношення між фактичним результатом дії правових норм, правової системи або однієї з її ланок із реалізації природних та інших законних прав особи відповідно до її мети та завдань, задля яких ці дії відбулися.
2. Дослідження ефективності права має включати такі шість етапів: 1) виділення проблем, що визначають запровадження нових норм права; 2) виділення "дерева цілей" 3) побудова системи показників; 4) збір та обробка інформації для кожного з них; 5) аналіз фактичного стану ефективності за кожним показником; 6) формування висновків.
3. Визначення безпосереднього аспекту ефективності норми права здійснюється за сумою алгоритмів додатків: цільових передбачених наслідків; непередбачених позитивних наслідків; оцінки опосередкованої соціальної поведінки; непередбачених опосередкованих позитивних наслідків та від'ємним непередбачених негативних наслідків.
4. До факторів, які забезпечують ефективність правового регулювання належать: відповідність норм права рівню соціально-економічного розвитку суспільства, економічним умовам, реальним потребам суспільства; рівень досконалості законодавства; рівень правової культури громадян; рівень правосвідомості суб'єктів правозастосов-чої діяльності.
5. У теорії адміністративного права серед напрямів, які сприяють ефективності норм права та їх систем виділяють формування змісту актів державного управління, які адекватні прогресивному розвитку соціально-економічної дійсності і закріплені у змісті адміністративних актів принципів управління; в корекції змісту приписів на прогнози розвитку державного управління і системи, яка забезпечує її - юридичних норм; існування цільової установки нормотворчих органів на оптимізацію і корекцію функцій управління; дотримання в процесі нормотворчості правил юридичної техніки.
6. Адміністративно-правову ефективність охорони суб'єктів права власності необхідно розглядати в двох аспектах. Перший - як сукупність досягнутих результатів у боротьбі з правопорушеннями, які спрямовані проти права власності - потреби і можливості сучасного історичного розвитку країни, коли основним завданням суб'єктів владних повноважень є захист прав і свобод людини, в нашому випадку - права на приватну власність.
7. Другий напрям ефективної охорони суб'єктів права власності пов'язаний із виміром внутрішньої потенції суб'єктів владних повноважень, їх вмінням якісно вирішувати покладені на них завдання із охорони права приватної власності, охорони осіб від майна екологічно та криміногенно небезпечного, а також захисту майна суб'єктів господарювання та створення умов для його примноження.
Сформовані ознаки дають можливість визначити ефективність діяльності суб'єктів владних повноважень із охорони суб'єктів права власності як їх вміння якісно вирішувати покладені на них завдання із охорони права приватної власності, охорони осіб від майна із підвищеною екологічною та криміногенною небезпекою, захист майна суб'єктів господарювання та створення умов для його примноження.
Все ж реалізувати вказані критерії як індикатори корисності для правоохоронної та іншої діяльності суб'єктів владних повноважень надзвичайно складно, оскільки зміни різних параметрів, які характеризують правопорушення, спрямовані проти права власності, здійснюються внаслідок суспільної системи загалом, де охорона функція є тільки сегментом складного державного і правового механізму, яка забезпечує права і свободи людини і громадянина.
Для дослідження ефективності процесу правової охорони суб'єктів права власності необхідно мати певну кількість критеріїв, застосування яких уможливило б правильне рішення щодо застосування методів і форм у цій сфері.
Відповідно до правоохоронної діяльності суб'єктів владних повноважень, можна виділити такі основні критерії ефективності їх роботи у зазначеній сфері: повнота обліку правопорушень, об'єктом посягання якого є право власності та повнота й оперативність відшкодування приватному власнику матеріальної шкоди, що була заподіяна йому протиправним посяганням.
?
Література
1. Панов М. І., Осипова Н. П., Герасіна Л. М. та ін. Соціологія права: Підручник / Ред. Н. П. Осипова. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003.
2. Галунько В. В. Адміністративно-правова охорона суб'єктів права власності в Україні: Монографія. - Херсон: ВАТ ХМД, 2006.
3. Черников В. В. Эффективность охраны социалистической собственности и условия ее достижения // Обеспечение охраны социалистической собственности в современных условиях: Межвуз. сб. науч. тр./ Ред. В. К. Бабаев. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1986. - С. 20-32.
4. Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. - М.: Политиздат, 1973.
5. Кравчук М. В. Теорія держави і права (Опорні конспекти): Навч. посіб. - К.: Атака, 2003.
6. Юсупов В. А. Теория административного права. - М.: Юрид. лит. 1985.
7. Вицин С. Е. Системный подход и преступность. - М.: Акад. МВД СССР, 1980.

 
 

Цікаве

Загрузка...