WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації - Реферат

Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації - Реферат

інформаційного запиту громадян на відповідні відомості, зокрема на офіційні документи. Так, Закон України "Про боротьбу з корупцією" передбачає, що державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права "відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію" [3, п. "г" ст. 5]. Зазначена норма не визнає правопорушенням неоприлюд-нення державними службовцями та іншим суб'єктами корупційних діянь відомостей, необхідність оприлюднення яких передбачено правовими актами.
Недосконалість чинного законодавства виявляється і в положеннях Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), які застосовуються до порушників - не суб'єктів корупційних діянь. Стаття 212-3 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення права на інформацію: неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рішень", тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [4, ст. 212-3]. Не передбачено жодних санкцій за порушення обов'язку органів державної влади, місцевого самоврядування тощо оприлюднювати певні відомості.
Слід зазначити, що обов'язок відповідних суб'єктів, насамперед, органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб оприлюднювати певну інформацію є не менш важливим, ніж задоволення інформаційних запитів громадян. Безумовно, існує необхідність закріплення відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за неналежне здійснення передбачених законодавством України обов'язків щодо оприлюднення інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. Адже нерідко неоприлюднення інформації, оприлюднення неповної, необ'єктивної інформації стає передумовою для зловживань посадовців. Учасники правовідносин, які не інформовані належно, змушені шукати необхідну інформацію "нетрадиційними" (а, можливо, в певних сферах діяльності і "традиційними") шляхами, що спричиняє негативні для держави і суспільства явища та наслідки.
Прикладом закріплення адміністративної відповідальності за неоприлюднення інформації можуть бути положення статті 164-14 КУпАП, відповідно до яких передбачено санкції за неоприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури [4, ст. 164-14].
Зазначимо також, що встановленню відповідальності за неоприлюднення інформації має передувати ґрунтовна науково-аналітична робота щодо визначення переліку відомостей, що мають бути обов'язково оприлюднені, з чітким відмежуванням їх від інформації, доступ до якої обмежується на встановлених законодавством підставах. Зазначене дослідження уже здійснює автор на підставі аналізу численних прикладів реалізації громадянами права на доступ до інформації та випадків порушення такого права [9].
Існує також як наукова, так і практична проблема видової належності порушень права громадян на доступ до інформації. Аналізуючи можливість зарахування таких випадків до корупційних діянь, зазначимо, що, по-перше, нині неправомірна відмова в наданні інформації, умисне затримування її, надання недостовірної чи неповної інформації - це "порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави", а не "корупційне діяння" [3, абз. 2 ст. 1]. По-друге, за порушення права громадян на доступ до інформації передбачено менші санкції, ніж за корупційні діяння. Такі порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, спеціальних обмежень, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для порівняння, за корупційні діяння - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти, а для визначених другою частиною статті 7 Закону України "Про боротьбу з корупцією" категорій посадовців - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів) [3, ст. 8].
Однак реальність сучасних правових відносин така, що задоволення інформаційних потреб пересічного громадянина України має бути чи не найголовнішим обов'язком представника державного органу. Адже без отримання, наприклад, інформації про субсидії, пільги, інші правила та процедури реалізації політичних, соціально-економічних та інших прав, особа не може бути активним учасником державних справ та самостійно або опосередковано вирішувати питання місцевого значення. Саме тому відповідальність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за порушення права громадян на доступ до інформації, зокрема за неоприлюдення передбаченої законодавством інформації, має передбачати, на думку автора, більш серйозні санкції (наприклад, від двадцяти п'яти до п'ятдесяти, а за повторне правопорушення - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Посилення адміністративної відповідальності за порушення права громадян на доступ до інформації сприятиме більш ефективній реалізації передбаченого Конституцією України права на інформацію та інших пов'язаних прав.
Відсутність повної, достовірної і своєчасної інформації нерідко стає чинником, що провокує зловживання посадових осіб своїм посадовим становищем, корупцію та інші негативні соціальні явища. З метою підвищення ефективності реалізації права громадян на інформацію необхідно доповнити п. "г" ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" та статтю212-3 КУпАП положеннями, відповідно до яких адміністративна відповідальність настає і внаслідок неоприлюднення посадовою особою інформації, яка має бути оприлюднена відповідно до чинного законодавства України.
Пересічним громадянам та юридичним особам (до моменту встановлення адміністративної відповідальності за неоприлюднення інформації, яка має бути оприлюднена відповідно до чинного законодавства України) автор рекомендує оскаржувати не лише порушення встановленого порядку надання інформації за зверненнями та інформаційними запитами громадян, а також оскаржувати порушення, пов'язані з реалізацією громадянами пасивного права на доступ до інформації, якому відповідає обов'язок відповідних суб'єктів поширювати (оприлюднювати) певні відомості. Захист власних прав варто здійснювати у межах передбаченої законодавством України можливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Крім того, пропонується підвищити санкції за порушення права громадян на доступ до інформації, зокрема за неоприлюдення передбаченої законодавством інформації, особами, уповноваженими на виконання функцій держави, від двадцяти п'яти до п'ятдесяти, а за повторне правопорушення - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів.
Література
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - 1 груд.
3. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 року // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 34. - Ст. 266.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 8376/1999.
5. Марущак А. І. Доступ до інформації: питання правового регулювання // Бюлетень Мін'юсту України. - 2006. - № 1. - С. 35-41.
6. Брижко В. М., Гавловський В. Д., Калюжний Р. А., Попович В. М., Цимбалюк В. С. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права. - Ужгород: ІВА, 2003.
7. Мельник Г. С. Доступ к информации: ситуация в России // http://www.jf.pu.ru/plus/seminar/melnik.html

 
 

Цікаве

Загрузка...