WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації - Реферат

Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації - Реферат


Реферат на тему:
Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації
Правові норми найбільш ефективно з-поміж соціальних норм дають змогу розмежувати суб'єктивні права і обов'язки учасників суспільних відносин, а також встановити види та міру відповідальності у випадках порушення суб'єктивних прав чи невиконання обов'язків. Серед фундаментальних прав громадян - їх право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій [2, ст. 9]. Складовою права на інформацію є доступ до інформації. Доступ до інформації - це гарантована державою можливість фізичних, юридичних осіб і держави (державних органів) вільно одержувати відомості, необхідні їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій, що не порушує права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб; це сукупність правових норм, що регламентують суспільні інформаційні відносини щодо одержання їх учасниками відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій [4, с. 39].
Сьогодні норми, що регламентують доступ до інформації, як субінститут інформаційного права перебувають у "розпорошеному" стані, тобто містяться у джерелах різних галузей права: конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального, трудового та інших.
Зважаючи ж на "стабільні", поки що наукові, тенденції, спрямовані на обґрунтування необхідності створення Інформаційного кодексу (Кодексу України про інформацію) [6, с. 131-132], проблематика упорядкування правових норм щодо доступу до інформації стає актуальною.
Провідні вчені вважають, що "Кодекс України про інформацію покликаний об'єднати в одному законодавчому акті механізми регулювання провідних суспільних відносин, об'єктом яких є інформація незалежно від форми, способу, засобу чи технології її прояву у суспільних відносинах" [6, с. 131].
Зазначимо, що в науці інформаційного права проблематику реалізації доступу до інформації досліджували Брижко В. М., Гавловський В. Д., Демкова М. С., Калюжний Р. А., Костецька Т. А., Швець М. Я. та інші науковці. Однак не здійснювалось розкриття причинно-наслідкового зв'язку між порушеннями права громадян на доступ до інформації і корупційними діями державних службовців та інших суб'єктів корупційних діянь, інших правопорушень, пов'язаних з корупцією. Не досліджувалися у такому контексті і можливості вдосконалення чинного законодавства про адміністративні правопорушення.
У пропонованій статті аналізуватимемо особливості доступу громадян до інформації, яка належить органам державної влади та місцевого самоврядування, адже саме при доступі громадян до такої інформації можуть чинитися корупційні дії.
Проблематика доступу громадян до інформації про діяльність органів державної влади є об'єктом досліджень вітчизняних й іноземних науковців. Г. С. Мельник зазначає, що "відкритість - основний принцип доступу до офіційної інформації. Інформація про діяльність органів влади всіх рівнів повинна бути відкритою й загальнодоступною. Значення гарантованого доступу до офіційної інформації полягає:
o у відкритості і ясності політичного володарювання;
o зниженні можливостей для корупції;
o утвердженні традиції звіту перед громадськістю" [7].
Російський дослідник вказує на існування при-чинно-наслідкового зв'язку між рівнем забезпечення доступу до офіційної інформації та можливостями для корупції.
Деякі дослідники розрізняють активне і пасивне право на доступ до інформації [10, с. 51-56]. Активне право на доступ до інформації відкриває можливість безпосереднього ознайомлення з інформацією органів виконавчої влади. До процедури активного доступу до інформації органів виконавчої влади дослідники Центру політико-правових реформ зараховують такі форми доступу:
1) запит до органів виконавчої влади про надання інформації;
2) відвідування відкритих робочих засідань органів влади;
3) доступ до відкритих архівів офіційної інформації органів виконавчої влади [10, с. 51].
За способом забезпечення громадян інформацією дослідники виділяють різні форми пасивного доступу: поширення інформації у засобах масової інформації, випуск спеціалізованих брошур і збірників, розміщення інформації в Інтернеті, на офіційних стендах органів виконавчої влади [10, с. 56].
Якщо аналізувати активне і пасивне право на доступ до інформації, то важливим є принцип: активному праву кореспондує обов'язок відповідних суб'єктів задовольнити таке право, пасивне ж право має забезпечуватись їх (зобов'язаних суб'єктів) обов'язком поширювати інформацію вчасно, належним способом, в достатньому обсязі. Це передбачено законодавством України.
Костецька Т. А. зазначає, що "дотримання достовірності, а відповідно й інших вимог до якості інформації, вироблених інформаційною теорією і практикою (повнота, доступність, своєчасність, регулярність, комплексність та ін.), є важливим чинником, який забезпечує право на інформацію" [12, с. 24]. Зважаючи на зазначені положення, визначаємо принципи доступу до інформації, які мають бути закріплені у вітчизняному інформаційному законодавстві: повнота, своєчасність, регулярність і комплексність доступу до інформації.
Повнота доступу до інформації означає, що суб'єкт доступу отримує увесь обсяг інформації, якої він потребує (запитує). Своєчасність доступу до інформації передбачає отримання інформації чітко в межах строків, передбачених законодавством або договором. Регулярність доступу до інформації означає постійну готовність зобов'язаних суб'єктів забезпечувати надання інформації запитувачам. Комплексність доступу до інформації - це цілісність інформації, яка надається, і відповідність її предмету запиту або встановленим для оприлюднення певної інформації вимог.
Нині в законодавстві України засади доступу до інформації визначає Закон України "Про інформацію" [2]. Доступ до певних видів інформації різними суб'єктами регламентується законами України "Про державну таємницю", "Про науково-технічну інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про телекомунікації", "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про охорону праці", "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону дитинства", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та іншими законами.
Стаття 57 Конституції України передбачає, що "кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними" [1, ст. 57]. Як бачимо, конституційне положення зобов'язує органи державної влади, органи місцевого самоврядування (адже саме їх нормативно-правові акти визначають права і обов'язки громадян) доводити до відома населення зміст норм права.
Закон України "Про інформацію" доповнює систему забезпечення доступу громадян до інформації і визначає, що "органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадові особи зобов'язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні виступи своїх посадових осіб" [2, абз. 6 ст. 32].
Чинне законодавство про боротьбу з корупцією забороняє державним службовцям та іншим суб'єктам корупційних діянь відмовляти у наданні інформації фізичним та юридичним особам, надання якої передбачено правовими актами. У схожих випадках відмова в наданні інформації (затримання її, надання недостовірної чи неповної інформації) передбачає наявність

 
 

Цікаве

Загрузка...