WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання доступу до інформації в Україні - Реферат

Правове регулювання доступу до інформації в Україні - Реферат

з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень" [3, ст. 1].
Законодавство України при використанні термінів, суміжних до поняття "доступ до інформації", містить конструкції "отримання можливості обробляти інформацію", "порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації", "надання дозволу на ознайомлення з інформацією". Саме зазначені конструкції доцільно використати при формуванні визначення поняття "доступ до інформації".
Декілька слів про погляди науковців на природу доступу до інформації. Є. В. Петров у межах вузького підходу до тлумачення права на інформацію ототожнює останнє з правом на одержання (доступ) до інформації і визначає як відносне право [8]. Варто погодитись з позицією, що суб'єктивне право на доступ до інформації є відносним правом, оскільки такому праву одного суб'єкта інформаційних відносин відповідає юридичний обов'язок іншого суб'єкта в межах і порядку, визначених законодавством України, задовольнити потребу запитувача (користувача; особи, яка потребує інформації тощо).
Деякі дослідники розрізняють активне і пасивне право на доступ до інформації [10, с. 51-56]. Активне право на доступ до інформації відкриває можливість безпосереднього ознайомлення з інформацією органів виконавчої влади. До процедури активного доступу до інформації органів виконавчої влади дослідники Центру політико-правових реформ зараховують такі форми доступу:
1) направлення громадянами запиту до органів виконавчої влади про надання інформації;
2) відвідування відкритих робочих засідань органів влади;
3) доступ до відкритих архівів офіційної інформації органів виконавчої влади [10, с. 51].
За способом забезпечення громадян інформацією дослідники виділяють такі форми пасивного доступу: поширення інформації в засобах масової інформації, випуск спеціалізованих брошур і збірників, розміщення інформації в Інтернеті, розміщення інформації на стендах офіційної інформації в приміщеннях, де розташовані органи виконавчої влади [10, с. 56].
Поняття "доступ до інформації" можна трактувати в суб'єктивному та об'єктивному розумінні.
Доступ до інформації є складовою суб'єктивного права на інформацію, яке передбачає можливість для учасників інформаційних відносин вільно одержати, використовувати, поширювати та зберігати відомості, необхідні для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Саме це становить зміст доступу до інформації.
Отже, зважаючи на викладене вище, доступ до інформації у суб'єктивному розумінні - це гарантована державою можливість фізичних, юридичних осіб і держави (державних органів) вільно одержувати відомості, необхідні їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій, що не порушує права, свободи і законних інтересів інших громадян, прав та інтересів юридичних осіб.
В об'єктивному розумінні доступ до інформації - це сукупність правових норм, що регламентують суспільні інформаційні відносини щодо одержання їх учасниками відомостей, необхідних для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
У розробленому визначенні поняття "доступ до інформації" закріплено такий суб'єктний склад доступу до інформації:
1) громадяни, зокрема іноземці та особи без громадянства, а також громадськість (див., наприклад, ст. 30 Закону України "Про інформацію");
2) юридичні особи;
3) держава в особі її державних органів, зокрема іноземні держави.
Зазначимо, що для певних суб'єктів інформаційних відносин встановлюються додаткові юридичні гарантії реалізації доступу до інформації. Наприклад, переважним правом на одержання інформації користуються громадяни, яким ця інформація необхідна для виконання своїх професійних обов'язків, а кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї.
Реалізація суб'єктами інформаційних відносин доступу до інформації пов'язана з одержанням будь-яких відомостей, необхідних для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Тобто об'єктом доступу може бути будь-який вид інформації як такої, зокрема інформація з обмеженим доступом. Остання може бути об'єктом доступу за умови відповідності суб'єкта та підстав одержання такої інформації встановленим законодавством України вимогам, або ж у випадку, наприклад, коли вона є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і якщо право суб'єкта інформаційних відносин знати цю інформацію переважає право власника інформації з обмеженим доступом на її захист [1, ст. 30, абз. 11]. Зазначимо також, що об'єктом доступу (одержання) інформації можуть бути не лише відомості про діяльність органів влади та місцевого самоврядування, а будь-які відомості, зокрема про фізичну особу (за наявності її згоди або у виняткових, передбачених законом випадках), про діяльність недержавних установ та організацій тощо.
Питання вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу доступу до інформації, є актуальними. Це пов'язане не лише з розвитком демократичних перетворень у державі та активністю вітчизняних і зарубіжних громадсько-політичних інституцій у дослідженні зазначеної проблематики, а й з конкретними недоліками чинних норм вітчизняного права.
Безумовно, законодавство України з регламентації доступу до інформації потребує змін. Однак такі зміни мають ґрунтуватися на результатах фундаментальних наукових досліджень відповідних суспільних відносин, що складаються в Україні. Слід зрозуміти зміст поняття "доступ до інформації", правильно визначити суб'єктів доступу, а також види, категорії інформації, до яких можливий доступ, та процедуру одержання інформації.
Перспективними дослідженнями в цьому напрямі вважаємо виявлення меж правового регулювання відносин, що виникають з приводу одержання (надання) інформації, а також розкриття правових процедур доступу до різних видів інформації різних категорій суб'єктів. Ґрунтовних наукових досліджень потребують питання щодо обмеження доступу до інформації.
?
Література
1. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 48 від 01.12.92.
2. Закон України "Про звернення громадян" від 2жовтня 1996 року (зі змінами, внесеними Законом № 2384-IV від 20 січня 2005 року) // Відомості Верховної Ради України, 1996. - № 47. - С. 256.
3. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради, 1994. - № 16. - С. 93.
4. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 5 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради, 1994. - № 31. - С. 286.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999.
6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч./ За заг. ред. Я. М. Шевченко. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - Ч. 1.
7. Демкова М. С. Проблеми доступу до публічної інформації // сайт Центру політико-правових реформ // www.cppr.info.
8. Петров Є. В. Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний університет внутрішніх справ. - Х., 2003.
9. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / За ред. М. Я. Швеця та Р. А. Калюжного. - Ужгород: ІВА, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...