WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота

Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота

дослідженнями в галузі прав людини на прохання зацікавлених органів; стежить за здійсненням прав людини і готує з цього питання доповіді;
керує програмою консультативного обслуговування і технічної допомоги в галузі прав людини, а також координує зв'язки щодо питань прав людини з неурядовими організаціями, іншими організаціями та засобами масової інформації. Центр займається збором та поширенняминформації і готує публікації.
Заступник Генерального секретаря з прав людини координує програму в галузі прав людини і відповідну діяльність в межах Секретаріату та системи Організації Об'єднаних Націй, представляє Генерального секретаря на нарадах органів прав людини та на інших заходах у цій галузі; сприяє в ратифікуванні і здійсненні міжнародної конвенції про права людини; подає допомогу Генеральному секретареві у здійсненні ним добрих послуг у гуманітарній галузі; забеспечує необхідні послуги для Комісії з прав людини та інших органів прав людини.
Статут Міжнародної Організації праці (МОП) визнає, що праця не є товаром, і підтверджує, що всі люди незалежно від раси, релігії чи статі, мають право на здійснення свого матеріального добробуту і духовного розвитку в умовах свободи і гідності, економічної стійкості і рівних можливостей.
З часу свого створення в 1919 році як автономної оргаізації, пов'язаної з Лігою Націй, МОП вважає своїм основним завданням формулювання міжнародних норм у галузі праці та їх ефективне здійснення. Міжнародній конференції праці, яка проходить щорічно, вдалося з часом виробити цілий ряд міжнародних конвенцій і рекомендацій у галузі праці, багато з яких торкаються таких проблем прав людини, як заборона примусової праці, захист права на організацію, включаючи права профспілок, ліквідація дискримінації у галузі праці і занять, застосування принципу рівної винагороди за рівноцінну працю чоловіків і жінок, заохочення повної зайнятості, безпеки та гігієни праці, а також соціального забезпечення.
Завдання Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) згідно з її Статутом полягає в тому, щоб "сприяти зміцненню миру і безпеки, зміцнюючи співробітництво народів шляхом освіти, науки і культури заради забезпечення загального поважання справедливості, законності, прав людини і основних свобод, визнаних Статутом Організації Об'єднаних Націй, для всіх народів, незалежно від раси, статі, мови чи релігії".
Окрім здійснння програми, яка передбачає багато форм безпосередньої діяльності у вирішенні складних проблем, які виникають при розвитку освіти, науки і культури, ЮНЕСКО підготувала декілька конвенцій і рекомендацій про права людини.
Однією із цілей Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО) полягає в тому, шоб "вносити свій вклад у розвиток світової економіки і забезпечити свободу людства від голоду".
В основному організація займається питаннями, пов'язаними з поліпшенням харчування і підвищенням життєвого рівня, забезпеченням підвищення продуктивності праці і кращого розподілу продовольства та продукції сільского господарства, поліпшенням умов життя сільского населення, сприяючи тим самим розвитку світової економіки. Її діяльність спрямована на сприяння у вирішенні однієї з основних проблм, з якими стикається людство, а саме всесвітньої продовольчої проблеми. Кампанія "Свобода від голоду", розпочата ФАО в 1960 році, сприяла поширенню знань про проблеми розвитку в тих галузях, якими займається ця організація, і мобілізувала громадську думку для вжиття більш активних заходів з метою розвитку.
Згідно з преамбулою Статуту Всесвітньої організації охорони здоровь'я (ВООЗ), володіння найвищим досягненням рівня здоров'я є одним із основних прав будь-якої людини, і уряди несуть відповідальність за здоров'я своїх народів, яке може бути збережене завдяки відповідальним заходам у галузі охорони здоров'я та соціального забезпечення.
ВООЗ діє як координуючий орган у міжнародній діяльності щодо охорони здоров'я, підтримує необхідні міжнародні служби, заохочує і проводить дослідження в галузі охорони здоров'я та сприяє поліпшенню стандартів навчання і підготовки в галузі охорони здоров'я, медицини та пов'язаними з ними професіями.
У відповідності до статті 71 СТАТУТУ Організації Об'єднаних Націй Економічна і Соціальна Рада уповноважується вживати належних заходів для консуьтації з неурядовими організаціями (НУО), зацікавленими в тих питаннях, які належать до його компетенції. У відповідальності до цього Рада провела такі заходи з декількома сотнями міжнародних та національних організацій, які перелічені в резолюції 1296 (1968) Економічної і Соціальної Ради.
Ці організації діляться на три групи: Категорія I, в яку входять НУО, глибоко зацікавлені в більшості заходів Ради; Категория II НУО, які мають компетенцію в певній сфері і зацікавлені лише в декількох заходах, що проводить Рада; III НУО, які можуть час від часу бути корисними для роботи Ради, внесені до списку для проведення спеціальних консультацій.
Усі ці організації можут скеровувати спостерігачів на відкриті засідання Ради, її комісій, підкомісій та інших допоміжних органів. Вони можуть подавати як письмові заяви для поширення, так і висловлювати усно свою точку зору Раді або одному із її допоміжних органів. Крім того, вони можуть консультувати Секретаріат Організації Об'єднаних Націй з питань, які мають взаємну зацікавленість.
Економічна і Соціальна Рада в своїй резолюції 1987/5 від 26 травня 1987 року запропонувала неурядовим організаціям, які мають конультативний статус, подавати їй заяви, які могли б сприяти повному і загальному визнанню та реалізації прав, вкладених у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, і просила Генерального секретаря воєчано передавати ці заяви Комітету економічних, соціальних і культурних прав.
У відповідності з процедурами, які діють стосовно повідомлень, що містять твердження про порушення прав людини, НУО можуть також грати важливу роль, подаючи письмому достовірну інформацію Організації Об'єднаних Націй. Ці повідомлення вважаються прийнятими, коли вони грунтуються на безпоредніх знаннях достовірних фактів про такі порушення. Прийняті повідомлення потім позглядаються на закритих засіданнях Підкомісії з попередження дискримінації і захисту меншин. Якщо Підкомісія вважає, що в них містяться достовірні дані про грубе порушення неодноразового характеру, які заслуговують уваги Комісії з прав людини, то вона може зайнятися вивчанням становища і прийняти рішення про доцільність передачі справи для розслідування в Спеціальний комітет. На підставі такого розслідування комісія приймає рішення про доцільність рекомендацій Економічній і Соціальній Раді для розробки подальших дій.
Вивчаючи або розглядаючи деякі проблеми прав людини, органи Організації Об'єднаних Націй нерідко звертаються до неурядових організацій з консультативним статутом з проханням подати інформацію, особливо стосовно ситуації, що

 
 

Цікаве

Загрузка...