WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота

Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота

права.Символічним вираженням уявлень про державну владу, яка визнає право, тобто про справедливу державну владу став образ богині правосуддя з пов'язкою на очах, з мечем і терезами правосуддя. Він уособлює єднання сили і права: правопорядок, що охороняється богинею, рівною мірою обов'язковий для всіх. Образ правосуддя виражає смисл та ідею не тільки справедливого суду як спеціального органу, але й ідею справедливої, правової, державної влади.
Ідея правової держави належить німецькому філософу І. Канту (1762-1814), хоч саме словосполучення "правова держава" він не вживав. Воно звучить у нього як правовий державний устрій. Філософські засади ідеї правової держави І. Канта такі: панування закону в житті суспільства; зв'язаність держави правом; обмеження втручання держави у сфери приватного життя; свобода кожного члена суспільства як людини; рівність одного з іншим як підданого держави; самостійність кожного члена суспільства як громадянина; наявність принципу розподілу влад як гаранта проти встановлення деспотії.
У першій половині ХІХ століття німецькими вченими вперше був ужитий термін "правова держава". Створення юридично завершеного поняття "правова держава" пов'язують з ім'ям Р. Моля. У 1829 році він дав визначення правової держави як конституційної держави, яка повинна ґрунтуватися на закріпленні в конституції прав і свобод громадян, на забезпечення судового захисту особи.
Ідея правової держави охопила країни Західної Європи, Північної Америки, розвиваючись та постійно збагачуючись. У XX столітті, особливо після другої світової війни, ця теорія набула нових рис, пройшовши через період панування нацистського варіанту теорії "правової держави" у фашистській Німеччині і через період неприйняття в СРСР. Актуальними є ідеї правової держави з її напрацьованими в буржуазний час ціннісними елементами-ознаками: верховенство права, розподіл влади, недоторканність особи, гарантії прав і свобод людини і т. ін.
В усі часи заклики до правової держави і сам процес її формування мали місце як реакція на деспотичний спосіб правління, абсолютизм, поліцейську державу. В сучасних умовах ідея створення правової держави актуалізувалася у країнах колишнього "соціалістичного табору" і теж як реакція на тоталітарний режим, адміністративно-командні методи володарювання, порушення прав людини, які мали місце в цих країнах до перебудови, проголошеної у 1985 році. Вітчизняна наука прийняла формулу "правова держава". Україна, що стала самостійною незалежною державою, визначила орієнтацію свого розвитку - побудова, демократичної соціальної правової держави.
Соціальна правова держава - це сучасна політико-правова теорія, де слово "соціальна" несе велике смислове навантаження: воно підкреслює, що держава бере на себе турботу про матеріальний добробут громадян, здійснює функцію регулювання економіки з обов'язковим урахуванням екологічних вимог, забезпечує захист соціальних та індивідуальних інтересів, участь трудящих у прийнятті рішень на виробничому рівні з метою запобігання необмеженого панування підприємців та ін. Здавалося б, що "правова держава" і "соціальна держава" несумісні, оскільки перша передбачає певне свободу особи від держави, а друга, навпаки, - активність держави в соціальному захисті особи. Між тим, друга половина XX століття з'єднала ці поняття, збагативши кожне з них. Коли говорять про побудову соціальної правової держави, мають на увазі втілення в ній верховенства права і соціальної справедливості.
Поняття "соціальної держави", висунуте ще у 1929 році німецьким державознавцем Х. Хеллером, сьогодні розуміється як обов'язок законодавця бути соціально активним в ім'я згладжування суперечливих інтересів членів суспільства і забезпечення належних умов життя для всіх при наявності рівності форм власності на засоби виробництва. Держава стає органом переборювання соціальних суперечностей, обліку і координації інтересів різних груп населення, проведення в життя таких рішень, які б підтверджувалися різними суспільними шарами.
Ідея соціальної правової держави закріплена в конституціях ряду країн Західної Європи після другої світової війни (ФРН, Іспанія та ін.). У новій Конституції України, записано як мету побудову демократичної соціальної правової держави. Це підтверджено в конституційному договорі між Верховною Радою та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (від 8 липня 1995 р.), де, зокрема, було підкреслено, що закон гарантує соціальну спрямованість ринкової економіки.
Щоправда, до фактичного втілення в життя ідеї соціальної правової держави українському суспільству ще далеко. Необхідне докорінне перетворення соціальної і політичної систем, перш за все перетворення власності, а також створення досконалої законодавчої системи. Однак прогнозувати перспективу успішного розвитку України можна лише на шляхах оптимального поєднання принципів правової державності, демократизму, соціальної державності. Ідея соціальної правової держави є здобутком усього людства, тим раціональним зерном, яке у випадку успішної реалізації в Україні здатне вивести її до числа цивілізованих держав світу.
Формування правової держави - одне з великих досягнень людської цивілізації, нерозривно пов'язаних з появою "першого покоління" прав людини - цивільних і політичних. Однак важливою властивістю розвинутої держави, що визнає рівноправність індивідів, є його динамічність, здатність реагувати на проблеми, що виникають в суспільстві. Нові процеси у сфері економічних, політичних, моральних відносин вимагають пошуку нових параметрів взаємин держави й індивіда.
Питання про взаємини держави і людини в умовах вільної ринкової економіки споконвічно було у центрі протистояння представників різних сторін економічної і політико-правової думки суспільства, оскільки воно торкалось найважливіших принципів буржуазного суспільства - волі і рівності. Як відомо, сформувалось два підходи до проблеми: пріоритет чи рівність пріоритету волі. Прихильники теорії індивідуальної свободи людини ставили її вище рівності. Вони вважали основним обов'язком держави гарантувати цю волю від будь-чийого, у тому числі і державного, втручання; понад усе цінувалася економічна воля, а політичні права розглядалися лише як засіб охорони незалежності й індивідуальної свободи особи. Прихильники індивідуальної свободи (А. Сміт, С. Міль, Б. Констан, Д. Локк та ін.) розуміли, що така воля в кінцевому рахунку породжує нерівність, що рівність і воля можуть суперечити один одному, однак волю вони вважали вищою цінністю.
Стосунки людини та держави повинні не тільки утримуватися; вони повинні діяти, і цей обов'язок переводиться в юридичний обов'язок забезпечити навчання і гарантувати працю"; спробу "морального виміру" економічних процесів, засновану на прагненні ліквідувати убогість і нерівність, установити соціальну справедливість; визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...