WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота

Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота


Диплом
Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини
?
З М І С Т
Вступ ...................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ ....................................................................................................6
1.1. Історія правової думки про соціально-правову державу .....................................6
1.2. Поняття і ознаки соціально-правової держави ...................................................27
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ..........................................................................................................................33
2.1. Проблеми побудови соціально-правової держави в сфері прав людини .........33
2.2. Уповноважений ВРУ з прав людини ...................................................................43
2.3. Проблемні аспекти забезпечення прав людини органами виконавчої влади та правоохоронними органами ...........................................................................................54
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ........................................................................................................................67
3.1. Міжнародні стандарти в сфері реалізації прав людини .....................................67
3.2. Система міжнародного контролю ........................................................................83
3.3. Правозахисні механізми ООН ..............................................................................89
Висновки ...........................................................................................................................99
Список використаної літератури ..................................................................................102
Додаток ...........................................................................................................................109
ВСТУП
Актуальність теми. В програмах політичних партій, виступах партійних лідерів ми дуже часто чуємо про необхідність побудови соціально-правової держави на Україні. Одночасно з цим, Конституція України, що була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року в ст. 1 проголошує, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Часто ці сполучення вживаються одне замість іншого. Але чи можливе це на практиці? Саме тому для дослідження в курсовій роботі було обрано тему: Поняття соціально-правової держави та її основні характеристики. Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в необхідності з'ясування того, чи є і, якщо є, то в чому полягає відмінність між поняттями "соціальна, правова держава", яке ми зустрічаємо в Конституції та "соціально-правова держава", а також, як саме втілювались ідеї побудови держави такого типу в світі.
Як зазначає така наука, як логіка, дуже часто помилки при визначенні певних термінів можуть звести нанівець всі спроби подальшого дослідження, обговорення захисту будь-яких ідей та тверджень. Нажаль, скільки людей, стільки й думок, тому зараз, при розробці концепцій побудови нової незалежної держави України слід точно визначитись зі змістом словосполучення "соціально-правова держава", бо це дозволить краще визначитись з пріоритетами побудови саме тієї держави, до якої ми прагнемо та дозволить на практиці не зазнавати помилок, які пов'язані з неповним розумінням сутності того, що саме закладено в це словосполучення.
Метою роботи є з'ясування сутності поняття соціально-правова держава як головної передумови ефективної реалізації прав людини.
Завданнями дослідження є:
- дослідити історію правової думки про соціально-правову державу;
- вичленити поняття і ознаки соціально-правової держави;
- дослідити проблеми побудови соціально-правової держави в сфері прав людини;
- охарактеризувати уповноваженого ВРУ з прав людини;
- дослідити проблемні аспекти забезпечення прав людини органами виконавчої влади та правоохоронними органами;
- відобразити міжнародні стандарти в сфері реалізації прав людини;
- розкрити систему міжнародного контролю та правозахисні механізми ООН.
Предметом даного дослідження є сутність, ознаки, та історія виникнення понять соціальна держава, правова держава та соціально-правова держава.
Об'єкт даного дослідження - це сукупність думок про сутність поняття "соціально-правова держава", історія розвитку даного поняття, проблеми втілення ідеї соціально-правової держави в життя в сфері прав людини.
Будь-яке поняття, а особливо таке складне та багатогранне, яким я поняття "соціально-правова держава" неможливо розглядати без дослідження його історичного аспекту, історії виникнення та формування, тому що без розумінні шляху, який пройшло поняття за період свого формування, неможливо в повній мірі зрозуміти як сутність, так і можливі шляхи реалізації даного поняття в життя суспільства. Саме тому в першій частині курсової роботи на наш погляд, доцільно дослідити саме історію та розвиток ідеї про формування соціально-правової держави. Це, одночасно, дозволить краще зрозуміти зміст, який ми зараз вкладаємо в це поняття, співвідношення термінів "соціальна держава" та "правова держава", без зрозумінні історії поняття неможливо чітко осмислити і концепції та принципи побудови соціально-правової держави сьогодення, які ми будемо розглядати в другій частині дослідження.
При розгляді будь-якого питання дуже часто ми зустрічаємось з двома його планами: ідеальним планом, тобто тим, який зміст , ідеї вкладаються в питання, та реальним - втіленням цього змісту та ідей на практиці, саме тому в третій частині нашого дослідження робиться спроба проаналізувати проблеми втілення ідей про соціально-правову державу в сучасній Україні та спробувати підійти до визначення шляхів їх розв'язання. В підсумку роботи робиться спроба визначення перспектив законодавчого втілення та правового регулювання процесу становлення справжньої соціально-правової держави - України.
Джерелами інформації для даної роботи є закони та законопроекти, монографії та статті вчених-правознавців.
Теоретичною і методологічною основою дипломної роботи є наукові праці вітчизняних і закордонних вчених в галузі податкового законодавства, закони і нормативні акти, що регулюють податкові взаємовідносини в Україні.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ
1.1. Історія правової думки про соціально правову державу
Поняття "соціальна держава" є плодом XX століття, тоді як поняття "правова держава" виникло раніше - у ХІХ столітті, хоча витоки того та іншого слід шукати у давнині. Уже вчені античності зверталися до пошуків принципів, форм і конструкцій узгодженої взаємодії влади і

 
 

Цікаве

Загрузка...