WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та види угод (договорів) у цивільному праві - Реферат

Поняття та види угод (договорів) у цивільному праві - Реферат

їхнім цілям (ст. 50 ЦК України);
е) мнимі та удавані угоди (ст. 58 ЦК України).
Заперечні угоди. Деякі угоди з дефектами суб"єктивного скла-ду волі все ж таки породжують права і обов"язки сторін, а отже є дійсними. Проте їхня дійсність є нестійкою, нестабільною, оскільки законодавець наклав право відповідним особам заперечувати угоди у суді або арбітражі, а тому вони можуть бути визнані недійсними. Тому й називаються вони відносно дійсними, або заперечними. До них належать угоди укладені:
а) неповнолітніми віком від 15 до 18 років (ст. 53 ЦК України);
б) громадянами, обмеженими у дієздатності внаслідок зловжи-вання спиртними напоями або наркотичними речовинами (ст. 54 ЦК України);
в) громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій (ст. 55 ЦК України);
г) внаслідок помилки (ст. 56 ЦК України);
д) внаслідок обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою або збігу тяжких обставин (ст. 57 ЦК України).
Угода, визнана недійсною, вважається такою з моменту її укла-дання (ст. 59 ЦК України). Це правило поширюється на всі недійсні угоди, у тому числі й ті, визнання недійсності залежить від волі заінтересованих осіб: потерпілих, державних і громадських організацій.
Наприклад, угода купівлі-прдажу, укладена під впливом погро-зи, набуває належної юридичної сили. Проте за позовом особи, що уклала її під впливом погрози, вона визначається недійсною не з мо-менту пред"явлення позову і не з моменту встутпу судового рішення у законну силу, а з моменту їїукладання.
Законодавець допускає виключення з цього правила, а саме: як-шо із самого змісту угоди випливає, що вона може бути припинена лише на майбутнє, дія угоди визначається недійсною і припиняється на майбутнє (ч. 2 ст. 59 ЦК України). Виходячи з цього правила, угода визнається недійсною з моменту вступу судового рішення у законну силу. Вона може бути визнана недійсною повністю або недійсними визнаються її окремі частини. При цьому недійсні части-ни угоди не тягнуть за собою надійності інших частин, оскільки можна припустити, що угоду було б укладено і без включення недійсної її частини (ст. 60 ЦК України). Питання про визнання цих частин угоди недійсними вирішується за загальними правилами виз-нання угод недійсними.
Якщо у недійсній частині угоду було виконано якою-небудь із сторін, суд визначає наслідки її недійсності залежно від підстав, за яких вона визнана недійсною. Недійсність угоди може бути підтверджена будь-яким із передбачених ст. 27 ЦПК України засобів доказування, якщо інше не зазначено у законі. Ціна та інші істотні умови угоди, укладеної у простій письмовій чи нотаріальній формі, не можуть бути встановлені на підставі показань свідків, крім випадків кримінально карних дій.
Угода може бути визнана недійсною і після смерті громадянина, який був її учасником. Такі вимоги вправі заявити: друга сторона, спадкоємці померлого, інші зацікавлені особи, прокурор. Спадкоємці, якщо до них пред"явлені позови, відповідають у межах дійсної вартості успадкованого ними майна при умові додержання вимог про пред"явлення претензії (ст.ст. 556, 557ЦК України).
Необхідно розрізняти поняття:"визнання угоди недійсною" і "розірвання угоди (договору)". Угода визнається недійсною з підстав, передбачених у ст.ст. 48-58 ЦК України. Дійсна, законна угода може бути розірвана за вимогою потерпілої сторони при невиконанні другою стороною (сторонами) своїх обов"язків (на-приклад, ст.ст. 232, 234, 269, 270, 344, 347 ЦК України).
9. Умови і строки в угодах.
Діючому законодавстві відові угоди, що укладаються під умо-вою (ст. 61 ЦК України), тобто з урахуванням різних обстаивн, які ще невідомо- стануться чи не стануться.
Угода назиавється укладеною за відкладальною умовою, якщо сторони поставили виникнення прав і обов"язків у залежність від на-стання цієї умови. Еаприклад, угоду піднайму жилого приміщенняя укладено за умови: наймач надасть жиле приміщення піднаймачу, як тільки його син переїде на постійне місце проживання в інше місто.
Угода визнається укладеною за скасувальною умовою, якщо сто-рони поставили припинення прав і обов"язків у залежність від на-стання цієї умови. Наприклад, зазначену вище угоду піднайму жило-го приміщення може бути укладено за умови:пілнаймач вправі посе-литися і проживати у жилому приміщенні доти, поки син наймача не повернеться з відрядження.
Умови, що відкладаються за відкладальною або скасувальною умовами, називаються умовними угодами. При цьому їхні учасники не повинні недобросовісно сприяти чи перешкоджати настанню умов.
Якщо настанню умови недобросовісно перешкодила сторона, якій настання умови не вигідне, вважається, що умова настала.
Якщо настанню умови недобросовісно сприяла сторона, якій на-стання умови вигідно, вважається, що умова не настала.
Умови за яких укладаються угоди, слід відрізняти від строків. Виконання обов"язків, встановлених угодою, здійснюється, як пра-вило, у певний строк. Умова ще не відомо, станеться чи ні, а строк неминуче наступить. У цьому полягає різниця між умовами і строка-ми в угодах. Строки можуть визначатися зазначенням конкретної календарної дати, пвного проміжку часу, події, щодо якої відомо, що вона обов"язково станеться.
Висновки.
В даній курсовій роботі, тема якої "Поняття та види угод (договорів) в цивільному праві", ми розглянули слідуючі питання: поняття і види угод; умови дійсності угод; форма угод; сторони в угоді; зміст угоди; єдність (відповідність) волі волевиявлення; мнимі і удавані угоди; нікчемні і заперечні угоди; умови і строки в угодах. Розкривши суть цих питань і давши визначення окремим по-няттям можна зробити висновки про підстави винекнення, зміни і припинення угод, а також про значення законності укладання угод для економіки України і суспільства в цілому.
Список використаних першоджерел.
1. Цивільне право: навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. А.О. Підопригора, Д.В. Боборова та ін. - К.: Вентурі., 1997р. - 544с.
2. Гражданское судопроизводство.- Свердловск, 1974,
3. Гражданский процес.- М., 1993.
4. Штефман М.Й. Цивіільний процес. К.: Ін Юре, 1997.
5. Цивільний Кодекс Української РСР. Затверджений законом від 18 липня 1963 року. Офіційний текст із змінами та доповненнями за ста-ном на 4 березня 1996 року // Кодекс України. - 1996. №2.
6. Цивільне право. Частина перша. К.: Вентурі, 1997р.
7. Калмиков Ю.Х. Вопросьі применения гражданско-правовьіх норм. - Саратов., 1976.
8. Гражданское право. Ч. 1. - М.: Тейс, 1996р.

 
 

Цікаве

Загрузка...