WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та види угод (договорів) у цивільному праві - Реферат

Поняття та види угод (договорів) у цивільному праві - Реферат

Кафедра цивільного права
Курсова робота
Тема: " Поняття та види угод (договорів) у цивільному праві"
Вступ
1. Поняття і види угод.
2. Умови дійсності угод.
3. Форма угод.
4. Сторони в угоді.
5. Зміст угоди.
6. Єдність (відповідність) волі і волевиявлення.
7. Мнимі і удавані угоди.
8. Нікчемні і заперечні угоди.
9. Умови і строки в угодах.
Висновки.
Вступ.
Радикальні економічні і політичні перетворення в суверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської сис-теми. ЇЇ фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб"єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в ак-тивний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учсників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, що пе-редбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюреалізм відносин власності.
В основу законодавчих актів, що регулюють товарно грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб"єктів господарюван-ня, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчіакти повинні створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, пе-редбачити організаційні форми здійснення нними підприємницької діяльності.
Посилюється роль цивільно правоого договору в самостійній організації господарської діяльності суб"єктів товарно грошових відносин. Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає місце в системі пра-вових галузей. Сучасне право поділяється на окремі галузі в залежності від критеріїв, покладених в основу їх розмежування, і функціональних особливостей кожної з галузей. До таких критеріїв належать: предмет, метод, правового регулювання і функції даної галузі.
Взаємодія галузей сучасного права забеспечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі.
Цивільне право як самостійна галузь права також має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання і функції.
В даній курсовій роботі, тема якої "Поняття та види угод (договорів) в цивільному праві", ми розглянемо слідуючі питання: поняття і види угод; умови дійсності угод; форма угод; сторони в угоді; зміст угоди; єдність (відповідність) волі волевиявлення; мнимі і удавані угоди; нікчемні і заперечні угоди; умови і строки в угодах.
1. Поняття і види угод.
До найпоширеніших юридичних фактів належать угоди (ст. 41 ЦК України), тобто дії громадян та організацій, спрямовані на вста-новленння, зміну або припинення цивільних прав або обов"язків. Відомо, що дії як юридичні факти завжди мають вольовий характер і поділяються на првомірні й неправомірні. Угоди - це вольові і правомірні дії, безпосередньо спрямовані на досягнення правового результату, а саме: на встановлення, зміну або припинення цивільних справ та обов"язків. /1 ст. 117/
В угоді виявляється воля її учасників, яка має пізнаватися іншими особами, а тому повинна бути виражена, виявлена зовні. Зовнішній вираз волі називається волевиявленням. Це - суть угоди. Без волевиявлення угоди немає. Іноді для укладання угоди, крім во-левиявлення, необхідно вчинити фактичні дії.
Закон (ст. 42 ЦК України) допускає різні форми зовнішнього виразу волі (волевиявлення): словами (усно), письмовим актом, поведінкою особи. В останньому випадку йдеться про конклюдентні дії, тобто дії, в яких втілюється воля особи укласти угоду.
Мовчання визначається виявом волі укласти угоду в випадках передбачених законодавством. ЦК України (ст. 260) виходить з того, що у разі продовження користування майном після закінчення строку договору майнового найму при відсутності заперечень з боку наймо-давця договір вважається поновленим на невизначений строк.
Отже угоди - це вольові правомірні дії громадян і організацій, спрямовані на досягнення певного юридичного результату: встанов-лення, зміни або припинення цивільних прав і обов"язків.
Угоди, які щоденно учиняють юридичні особи і громадяни, є досить різноманітними, а тому вимагають певної класифікації, передбаченої законодавством.
Угоди бувають одно-, дво- або багатосторонніми. Якщо для ви-явлення угод достатньо волевиявлення однієї сторони, вона є одно-сторонньою (наприклад, заповіт, прийняття і відмова від спадщини).
Якщо для винекнення угоди необхідні волевиявлення двох сторін, то це двостороння угода. Вона називається договором (на-приклад, договір купівлі-продажу).
Для винекнення багатосторонньої угоди необхідне волевияв-лення трьох і більше сторін. Вони можуть бути зустрічними (на-приклад, при трьох-, чотирьохсторонньому обміні жилих приміщень), так і спрямованими до однієї мети (наприклад, у договорі про сумісну діяльність три сторони або більше спільно діють для досягнення спільної господарської мети).
Залежно від способу укладання угоди поділяються на консенсуальні і реальні. Консенсуальні угоди вважаютья укладеними з моменту досягнення згоди сторін по всіх істотних умовах (ст. 153 ЦК України). Більшість угод є консенсуальними. Для укладення реальної угоди поряд із згодою сторін, необхідне вчинення фактич-них дій (наприклад, передача майна). До реальних угод належать до-говори позики, перевезення, дарування (ст. 243, 358, 374 ЦК України).
Дія, яка повинна бути вчинена на підставі угоди, має свою мету. Під метою у правовому значені слід розуміти правовий ефект, якого намагаються досягнути сторони в угоді шляхом вчинення дій.
За особливостями мети угоди поділяються на платні і безплатні, казуальні і абстрактні. У платній угоді дії однієї сторони відповідає обов"язок іншої сторони вчинити зустрічну дію. У договорі купівлі-продажу продавець передає майно у власність покупця, а останній зобов"язаний приняти майно і сплатити за нього певну грошову су-му. Двосторонні угоди, за певними виключеннями, є платними. У безплатній угоді одна сторона зобов"язана вчинити дії, а інша - вправі вимагати виконання цих дій без вчинення зустрічних власних дій. Односторонні угоди є безплатними. З двосторонніх угод до без-платних належать договори дарування, безплатного користування майном.
Угоди, дійсність яких залежить від їхньої мети, називаються каузальними. Переважна більшість угод є каузальними, оскільки угоди між організаціями завжди мають на меті досягнення певного правового результату.

 
 

Цікаве

Загрузка...