WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - Реферат

Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - Реферат


Реферат на тему:
Загальна характеристика Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
?
Серед законодавчих актів, що регулюють відносини в зовнішньоекономічній сфері, безперечно, основним є Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. Незважаючи на зміни, які вносилися до нього, він не втратив значення і в нинішніх умовах. Справді, за 10 років існування цього Закону зміни до нього вносилися більш як 20 законами України і торкнулися 15 із 39 його статей. Змінювалися не лише статті, а й їх частини. Загальна кількість таких змін становить понад 70.
Звичайно, дбаючи про стабільність законодавства і знаючи про важливість цього, особливо у сфері зовнішньоекономічної діяльності, слід усвідомлювати, що нестабільність економічної ситуації, створення нової законодавчої бази в державі та інші об'єктивні фактори вимагають подібного роду змін.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" складається із 7 розділів, у яких об'єднано 39 статей, а саме: розділ І ("Загальні положення") включає статті 1-6, розділ ІІ ("Регулювання зовнішньоекономічної діяльності") - статті 7-23, розділ ІІІ ("Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності") - статті 24, 25, розділ ІV ("Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями") - статті 26, 27, розділ V ("Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України") - статті 28-31, розділ VІ ("Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності") - статті 32-37, розділ VІІ ("Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності") - статті 38-39.
Подаючи загальну характеристику зазначеного Закону, важливо наголосити, що в ньому закріплюються визначення термінів, які використовуються в цьому законодавчому акті. До таких термінів належать: "валютні кошти", "господарська діяльність", "демпінг", "експорт (експорт товарів)", "експорт (імпорт) капіталу", "зовнішньоекономічна діяльність", зовнішньоекономічний договір (контракт)", "імпорт (імпорт товарів)", "іноземна валюта", "іноземні інвестиції", "іноземні суб'єкти господарської діяльності", різні "квоти" та "ліцензії", "спільні підприємства" та ін.
Закон визначає принципи зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, в ньому зазначено, що суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, керуються такими принципами:
принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:
виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;
обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;
принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у:
праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;
праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;
обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;
виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;
принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:
рівності перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, в тому числі держави, під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;
принципом верховенства закону, що полягає у:
регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;
забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;
принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:
забезпечує рівний захист інтересів усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;
здійснює рівний захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;
здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;
принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.
До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності належать:
фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;
юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, в тому числі акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торгові доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та ін.), у тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких перебуває повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;
об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;
спільні підприємства за участі суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;
інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.
У Законі чітко визначені види зовнішньоекономічної діяльності, а саме:
експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Українипослуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення

 
 

Цікаве

Загрузка...