WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок укладання Україною міжнародних економічних договорів України - Реферат

Порядок укладання Україною міжнародних економічних договорів України - Реферат

України в іноземній державі або глава представництва України при міжнародній організації також має право вести без спеціальних повноважень переговори про укладення міжнародного договору, підготовку тексту міжнародного договору та його прийняття з державою акредитації або в рамках відповідної міжнародної організації.
Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів України надаються: а) щодо міждержавних договорів - Президентом України; б) щодо міжурядових договорів - Кабінетом Міністрів України; в) щодо міжвідомчих договорів - у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Делегація чи представник України, наділені відповідними повноваженнями, зобов'язані вести переговори чи здійснювати інші дії відповідно до наданих їм повноважень та директив. Делегація чи представник України подають відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України звіт про виконання директив. Звіт повинен містити погоджені з Міністерством закордонних справ України висновки та пропозиції щодо наступних дій з укладання міжнародного договору.
У практиці міжнародного співробітництва між державами широко використовується практика ратифікації міжнародних договорів, яка теж потребує свого правового урегулювання як на міждержавному рівні, так і в межах відповідної країни. У нашій країні питання ратифікації міжнародних договорів урегульовано Законом України "Про міжнародні договори України". Відповідно до ст. 9 цього Закону ратифікація міжнародних договорів України здійснюється прийняттям закону про ратифікацію, невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору. На підставі підписаного та офіційно оприлюдненого Президентом України закону Голова Верховної Ради України підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом міністра закордонних справ України, якщо договором передбачено обмін такими грамотами.
Як свідчить зміст Закону, ратифікації підлягають найбільш важливі міжнародні договори України:
а) політичні (про дружбу, взаємну допомогу і співпрацю, про нейтралітет), територіальні, мирні;
б) договори, що стосуються прав, свобод та обов'язків людини і громадянина;
в) загальноекономічні (про економічне та науково-технічне співробітництво); з загальних фінансових питань, з питань одержання Україною від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій позик, надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям;
г) про участь у міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;
д) про військову допомогу та стосовно направлення контингенту Збройних Сил України до іншої країни чи допуску збройних сил іноземних держав на територію України;
е) про історичне та культурне надбання народу України;
є) договори, виконання яких обумовлює зміну чинних чи ухвалення нових законів України;
ж) інші міжнародні договори, ратифікація яких передбачена законом чи самим міжнародним договором.
Отже, загальноекономічні міжнародні договори, договори про участь у міждержавних об'єднаннях (організаціях), зокрема і в міжнародних економічних організаціях, є предметом ратифікації.
Пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України (згідно зі ст. 9) подаються Міністерством закордонних справ України протягом шести місяців з дня його підписання:
а) стосовно міждержавних договорів - Президентові України;
б) стосовно міжурядових договорів - Кабінету Міністрів України.
Пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України включають такі документи:
а) подання Президентові України або Кабінету Міністрів України;
б) проект подання Верховній Раді України, в якому визначається кандидатура доповідача законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України;
в) проект закону про ратифікацію міжнародного договору України;
г) текст міжнародного договору українською мовою та мовою оригіналу;
д) довідку про погодження проекту закону заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
е) супровідну записку, в якій обґрунтовується доцільність укладення міжнародного договору України;
є) фінансово-економічне обґрунтування та (у разі подання пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору України, реалізація якого потребує матеріальних чи інших витрат за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевих бюджетів) пропозиції щодо покриття витрат відповідних бюджетів;
ж) порівняльну таблицю - в разі подання пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору України, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України або яким вносяться зміни до іншого міжнародного договору України;
з) електронні версії текстів документів.
Підготовка пропозицій щодо ратифікації міжнародних договорів України здійснюється міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним відповідальним за укладання міжнародного договору України. Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади готує пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України і подає їх Міністерству закордонних справ України протягом двох місяців з дня його підписання. Міністерство закордонних справ України подає зазначені пропозиції Президентові України або Кабінету Міністрів України.
Президент України або Кабінет Міністрів України розглядають пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України і приймають рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи проекту закону про ратифікацію міжнародного договору України.
Якщо на ратифікацію подається міжнародний договір, виконання якогопотребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, проекти таких законів подаються на розгляд Верховній Раді України разом з проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно.
Державні органи на вимогу Верховної Ради України або її комітетів надають додаткову інформацію, що стосується проекту закону про ратифікацію міжнародного договору України.
Верховна Рада України розглядає внесений Президентом України або Кабінетом Міністрів України проект закону про ратифікацію міжнародного договору і приймає відповідне рішення.
Закон визначає порядок вирішення питань, пов'язаних із затвер-дженням міжнародних договорів України, які не потребують ратифікації. Воно здійснюється Президентом України відповідно до ст. 12 Закону у формі указу і поширюється на міждержавні договори та міжурядові договори, якщо такі договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України.
Пропозиції щодо затвердження міжнародних договорів подаються Міністерством закордонних справ України Президентові України або Кабінету Міністрів України.
Щодо затвердження міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, то воно провадиться в порядку, що визначається Урядом України.
Україна, як і будь-яка інша держава, може прийняти рішення про приєднання до міжнародних договорів або їх прийняття. Таке рішення ухвалюється згідно зі ст. 13:
а) щодо договорів, які потребують ратифікації, - у формі закону України про приєднання до міжнародного договору або закону України про прийняття міжнародного договору, невід'ємною частиною яких є текст міжнародного договору;
б) щодо міждержавних договорів, які не потребують ратифікації, - Президентом України у формі указу;
в) щодо міжурядових договорів, які не підлягають ратифікації, - Кабінетом Міністрів України у формі постанови.
Рішення про приєднання до міжнародних договорів міжвідомчого характеру або їх прийняття ухвалюються в порядку, що визначається Урядом України.
Література
1. Міжнародне співробітництво України у правовій сфері.- Харків: Фоліо, 1975.- 408с.
2. Наукові праці Одеської національної юридичної академії.- Одеса: Юридична література, 2002.- 324с.
3. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.- Львів: ЛНУ, 2002.- 312с.
4. Дахно Іван Іванович Міжнародне економічне право.- К.: МАУП, 2000.- 158с.
5. Міжнародне право в схемах і таблицях: Навчальний посібник(для студентів юридичного факультету)/ Укладач Бичківський О.П.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 210с.- 9.58

 
 

Цікаве

Загрузка...